آرشیو گسترش و ترویج علوم

 • ایشان، جد علی علیه السلام، می فرماید: «درباره ی کتاب خدا از من بپرسید، به خدا سوگند، من می دانم که آیه آیه ی قرآن در شب نازل شده است […] 0

  علم تفسیر زمان امام صادق

  ایشان، جد علی علیه السلام، می فرماید: «درباره ی کتاب خدا از من بپرسید، به خدا سوگند، من می دانم که آیه آیه ی قرآن در شب نازل شده است […]

  ادامه ...

 • امام صادق علیه السلام با تمام جریان های فکری و عقیدتی آن روز برخورد کرد و وضع اسلام و تشیع را در برابر آن ها روشن ساخته برتری بینش اسلامی […] 0

  وسعت دانشگاه امام صادق

  امام صادق علیه السلام با تمام جریان های فکری و عقیدتی آن روز برخورد کرد و وضع اسلام و تشیع را در برابر آن ها روشن ساخته برتری بینش اسلامی […]

  ادامه ...

 • امام صادق علیه‌السلام از فرصت فراهم شده به گونه‌ای بهره وری نمود و دانشگاه علم و فضیلت پایه گذاری نمود که ثمره آن تا ابد جهان بشریت را بهره می‌دهد. […] 0

  دانشگاه امام صادق

  امام صادق علیه‌السلام از فرصت فراهم شده به گونه‌ای بهره وری نمود و دانشگاه علم و فضیلت پایه گذاری نمود که ثمره آن تا ابد جهان بشریت را بهره می‌دهد. […]

  ادامه ...

 • نهضت علمی امام صادق علیه السلام معاویه در دوران حکومتش، میراث نبوت رسول الله را به حکومت و خلافت تبدیل کرد و تمام مقدسات را به دیده تمسخر نگریست. او […] 0

  نهضت علمی امام صادق علیه السلام

  نهضت علمی امام صادق علیه السلام معاویه در دوران حکومتش، میراث نبوت رسول الله را به حکومت و خلافت تبدیل کرد و تمام مقدسات را به دیده تمسخر نگریست. او […]

  ادامه ...

 • علم شیمی از مهم ترین علومی است که قدما به آن می پرداختند و اکنون در صدر علوم تازه قرار دارد، زیرا ادویه و صنایع رنگرزی و معادن و کودها […] 0

  علم شیمی زمان امام صادق

  علم شیمی از مهم ترین علومی است که قدما به آن می پرداختند و اکنون در صدر علوم تازه قرار دارد، زیرا ادویه و صنایع رنگرزی و معادن و کودها […]

  ادامه ...

 • أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا وَ اللَّهِ مَا هُمْ عَلَی شَیْ ءٍ مِمَّا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِلَّا اسْتِقْبَالَ الْکَعْبَهِ فَقَطْ.امام صادق علیه […] 0

  فقه نبوی وتبین فقه غدیری زمان امام صادق

  أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا وَ اللَّهِ مَا هُمْ عَلَی شَیْ ءٍ مِمَّا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِلَّا اسْتِقْبَالَ الْکَعْبَهِ فَقَطْ.امام صادق علیه […]

  ادامه ...

 • حضرت صادق در دوره‌ی حیات خود، مجال یافت تا از آب زلال علوم و معارف اسلامی، تشنه کامان علم و دانش را سیراب کند. [۲۷] چهار هزار[صفحه ۱۷]نفر از محضر […] 0

  کلاس درس امام صادق

  حضرت صادق در دوره‌ی حیات خود، مجال یافت تا از آب زلال علوم و معارف اسلامی، تشنه کامان علم و دانش را سیراب کند. [۲۷] چهار هزار[صفحه ۱۷]نفر از محضر […]

  ادامه ...

 • پربارترین حلقههای درسی آن زمان در زمینههای مختلف مناظرات و مباحث علمی امام باقر و امام صادق علیهماالسلام بود، طالبان و صاحبنظران علوم مذکور برای تبادل نظر و استفاده بیشتر […] 0

  حوزه درس امام صادق علیه السلام

  پربارترین حلقههای درسی آن زمان در زمینههای مختلف مناظرات و مباحث علمی امام باقر و امام صادق علیهماالسلام بود، طالبان و صاحبنظران علوم مذکور برای تبادل نظر و استفاده بیشتر […]

  ادامه ...

 • ابن شبرمه گوید: من و ابوحنیفه به محضر امام جعفر بن محمد علیه‌السلام وارد شدیم. پس بر او سلام کردم و گفتم: خدا سایه شما را مستدام بدارد؛ این مردی […] 0

  مناظره امام صادق با ابوحنیفه

  ابن شبرمه گوید: من و ابوحنیفه به محضر امام جعفر بن محمد علیه‌السلام وارد شدیم. پس بر او سلام کردم و گفتم: خدا سایه شما را مستدام بدارد؛ این مردی […]

  ادامه ...

 • امام صادق علیهالسلام با تمام جریانهای فکری و عقیدتی آن روز برخورد کرد و موضع اسلام و تشیع را در برابر آنها روشن ساخت و برتری بینش اسلام را ثابت […] 0

  وسعت دانشگاه امام صادق

  امام صادق علیهالسلام با تمام جریانهای فکری و عقیدتی آن روز برخورد کرد و موضع اسلام و تشیع را در برابر آنها روشن ساخت و برتری بینش اسلام را ثابت […]

  ادامه ...