آرشیو گسترش و ترویج علوم

 • از ویژگی‌های مهم دیگر دانشگاه امام صادق علیه‌السلام آزاد اندیشی و تحمل دیگر اندیش می‌باشد. دانشگاه امام صادق علیه‌السلام یک مرکز علمی مدار بسته نبود که یک نوع اندیشه و […] 0

  آزاد اندیشی‌ در دانشگاه امام صادق

  از ویژگی‌های مهم دیگر دانشگاه امام صادق علیه‌السلام آزاد اندیشی و تحمل دیگر اندیش می‌باشد. دانشگاه امام صادق علیه‌السلام یک مرکز علمی مدار بسته نبود که یک نوع اندیشه و […]

  ادامه ...

 • ایشان، جد علی علیه السلام، می فرماید: «درباره ی کتاب خدا از من بپرسید، به خدا سوگند، من می دانم که آیه آیه ی قرآن در شب نازل شده است […] 0

  علم تفسیر زمان امام صادق

  ایشان، جد علی علیه السلام، می فرماید: «درباره ی کتاب خدا از من بپرسید، به خدا سوگند، من می دانم که آیه آیه ی قرآن در شب نازل شده است […]

  ادامه ...

 • عده ی زیادی از بزرگان شیعه، فروع و اصول را از امام صادق علیه السلام گرفته و آن را برای کسانی که بعد از خودشان می آمدند، به نحو تواتر […] 0

  مکتب بزرگ امام صادق

  عده ی زیادی از بزرگان شیعه، فروع و اصول را از امام صادق علیه السلام گرفته و آن را برای کسانی که بعد از خودشان می آمدند، به نحو تواتر […]

  ادامه ...

 • حضرت به منبع علم الهی متصل بود و علمش علم لدنی بود. علم امام منحصر به بحث یا فن خاصی نبود و این علوم را از همان اوان کودکی و […] 0

  عظمت علمی امام صادق

  حضرت به منبع علم الهی متصل بود و علمش علم لدنی بود. علم امام منحصر به بحث یا فن خاصی نبود و این علوم را از همان اوان کودکی و […]

  ادامه ...

 • ویژگی دیگر دانشگاه امام صادق علیه‌السلام تحقیق و پژوهش دانشوران دانشگاه است. در این مراکز دانش در زمینه‌های گوناگون فقهی، اعتقادی، جبر، شیمی، و… تحقیقات وسیع شکل می‌گیرد. هشام بن […] 0

  تحقیق و پژوهش‌ در دانشگاه امام صادق

  ویژگی دیگر دانشگاه امام صادق علیه‌السلام تحقیق و پژوهش دانشوران دانشگاه است. در این مراکز دانش در زمینه‌های گوناگون فقهی، اعتقادی، جبر، شیمی، و… تحقیقات وسیع شکل می‌گیرد. هشام بن […]

  ادامه ...

 • در ارتباط با تاسیس حوزهی وسیع علمی و فقهی توسط امام صادق علیهالسلام چیزی که از نظر بیشتر کاوشگران زندگی امام پوشیده مانده، مفهوم سیاسی و متعرضانهی این اقدام بزرگ […] 0

  تاسیس حوزه وسیع علمی امام صادق

  در ارتباط با تاسیس حوزهی وسیع علمی و فقهی توسط امام صادق علیهالسلام چیزی که از نظر بیشتر کاوشگران زندگی امام پوشیده مانده، مفهوم سیاسی و متعرضانهی این اقدام بزرگ […]

  ادامه ...

 • بین امام صادق (علیه السلام) و فقهای آن عصرمناظراتی رخ داده است که از لابه لای این مناظرات می توان به شخصیت والای ایشان پی برد. یکی از این گفت […] 0

  ملاقات امام صادق با ابو حنیفه

  بین امام صادق (علیه السلام) و فقهای آن عصرمناظراتی رخ داده است که از لابه لای این مناظرات می توان به شخصیت والای ایشان پی برد. یکی از این گفت […]

  ادامه ...

 • چنانچه در فصل پنجم گذشت، امام صادق علیه السلام با توجه به فرصت مناسب سیاسی که به وجود آمده بود و با ملاحظه ی نیاز شدید جامعه و آمادگی زمینه […] 0

  دانشگاه بزرگ جعفری

  چنانچه در فصل پنجم گذشت، امام صادق علیه السلام با توجه به فرصت مناسب سیاسی که به وجود آمده بود و با ملاحظه ی نیاز شدید جامعه و آمادگی زمینه […]

  ادامه ...

 • جنبش علمی اختلافات سیاسی بین امویان و عباسیان و تقسیم شدن اسلام به فرقه های مختلف و ظهور عقاید مادی و نفوذ فلسفه یونان در کشورهای اسلامی، موجب پیدایش یک […] 0

  جنبش علمی امام صادق علیه السلام

  جنبش علمی اختلافات سیاسی بین امویان و عباسیان و تقسیم شدن اسلام به فرقه های مختلف و ظهور عقاید مادی و نفوذ فلسفه یونان در کشورهای اسلامی، موجب پیدایش یک […]

  ادامه ...

 • مکتب علمی امام صادق (ع) ابن عقده زیدی در کتاب رجال خود چهار هزار راوی برای جعفر صادق برشمرده و کتاب های آنان را یاد کرده است. بسیاری از فقها […] 0

  مکتب علمی امام صادق (ع)

  مکتب علمی امام صادق (ع) ابن عقده زیدی در کتاب رجال خود چهار هزار راوی برای جعفر صادق برشمرده و کتاب های آنان را یاد کرده است. بسیاری از فقها […]

  ادامه ...