آرشیو زندگینامه

 • علویان به ویژه سادات حسنی به رغم عباسیان چالشگری نموده و برخی قیام و نهضت پدیدار ساختند. از ابتدای حکومت عباسیان زندان‌های کوفه و هاشمیه، آنگاه بغداد مملو از سادات […] 0

  قیام سادات حسنی زمان امام صادق

  علویان به ویژه سادات حسنی به رغم عباسیان چالشگری نموده و برخی قیام و نهضت پدیدار ساختند. از ابتدای حکومت عباسیان زندان‌های کوفه و هاشمیه، آنگاه بغداد مملو از سادات […]

  ادامه ...

 • امام جعفر صادق علیه السلام در سال ۱۲۸ هجری به همراه خانواده و بعضی از دوستان و پیش خدمتان، جهت انجام مناسک حجّ عازم مکّه معظّمه گردید.ابوبصیر گوید: من نیز […] 0

  ولادت امام موسی کاظم

  امام جعفر صادق علیه السلام در سال ۱۲۸ هجری به همراه خانواده و بعضی از دوستان و پیش خدمتان، جهت انجام مناسک حجّ عازم مکّه معظّمه گردید.ابوبصیر گوید: من نیز […]

  ادامه ...

 • در آن شبی که «محمد بن عبدالله محض» قیام کرد. حضرت صادق علیه السلام دستور دادند کیسه ای پول را که مخفی بود بیاورند در آن کیسه دویست دینار بود. […] 0

  خروج امام صادق از مدینه

  در آن شبی که «محمد بن عبدالله محض» قیام کرد. حضرت صادق علیه السلام دستور دادند کیسه ای پول را که مخفی بود بیاورند در آن کیسه دویست دینار بود. […]

  ادامه ...

 • دوران امامت پیشوای ششم (علیه السلام) دوران تحول فکرها و پیدایش وگسترش فرقه های گوناگون اسلامی و غیراسلامی بود. برخی از این فرقه ها که سابقه بیشتری داشتند توانسته بودند […] 0

  فرقه های گوناگون زمان امام صادق

  دوران امامت پیشوای ششم (علیه السلام) دوران تحول فکرها و پیدایش وگسترش فرقه های گوناگون اسلامی و غیراسلامی بود. برخی از این فرقه ها که سابقه بیشتری داشتند توانسته بودند […]

  ادامه ...

 • خبری به شهر کوفه می رسد، «زِیْد» از کوفه به سوی مدینه می رود، زید پسرِ امام سجاد(ع) است. او عموی امام صادق(ع) است.زید در مدینه زندگی می کرد، هشام […] 0

  قیام زید زمان امام صادق

  خبری به شهر کوفه می رسد، «زِیْد» از کوفه به سوی مدینه می رود، زید پسرِ امام سجاد(ع) است. او عموی امام صادق(ع) است.زید در مدینه زندگی می کرد، هشام […]

  ادامه ...

 • (۲) برخی از مؤلفانی که در مناقب ابو حنیفه کتاب نوشتهاند، به گزافهگویی دچار شده و از اعتدال در گفتار گذشتگان و به مستند بودن آراء خود توجه نکردهاند، و […] 0

  غلو درباره ابو حنیفه

  (۲) برخی از مؤلفانی که در مناقب ابو حنیفه کتاب نوشتهاند، به گزافهگویی دچار شده و از اعتدال در گفتار گذشتگان و به مستند بودن آراء خود توجه نکردهاند، و […]

  ادامه ...

 • دین و شریعت اسلام در دوران امویه دستخوش عقاید و افکار متشتت شد و کار احکام و مسائل شرعی به آنجا رسید که هر کس به پیروی سقیفه بنی ساعده […] 0

  پیدایش مذاهب مختلف در عصر امام صادق

  دین و شریعت اسلام در دوران امویه دستخوش عقاید و افکار متشتت شد و کار احکام و مسائل شرعی به آنجا رسید که هر کس به پیروی سقیفه بنی ساعده […]

  ادامه ...

 • زید بن علی با کنیه ابوالحسن، در سال ۵۷ در مدینه به دنیا آمد و در مکتب پدر و برادرش امام سجاد علیه السلام و امام باقر علیه السلام تحصیل […] 0

  قیام زیدیه زمان امام صادق

  زید بن علی با کنیه ابوالحسن، در سال ۵۷ در مدینه به دنیا آمد و در مکتب پدر و برادرش امام سجاد علیه السلام و امام باقر علیه السلام تحصیل […]

  ادامه ...

 • ولید بن صبیح می گوید: شبی نزد امام صادق علیه السلام بودیم که درب خانه زده شد. حضرت به کنیز خود فرمود: «ببین کیست؟»کنیز بیرون رفت و بعد آمد و […] 0

  جدال عمر با امام صادق

  ولید بن صبیح می گوید: شبی نزد امام صادق علیه السلام بودیم که درب خانه زده شد. حضرت به کنیز خود فرمود: «ببین کیست؟»کنیز بیرون رفت و بعد آمد و […]

  ادامه ...

 • فضل بن روزبهان پس از ذکر ماجرایی که میان حضرت و منصور دوانیقی رخ داد و حضرت به برکت حرز و دعایی که با خود داشت، از دست منصور نجات […] 0

  حرز امام صادق

  فضل بن روزبهان پس از ذکر ماجرایی که میان حضرت و منصور دوانیقی رخ داد و حضرت به برکت حرز و دعایی که با خود داشت، از دست منصور نجات […]

  ادامه ...