آرشیو زندگینامه

 • از جمله مخاطبان امام صادق علیه السلام، معتزله بودند که گاهی به قصد مناظره و احتجاج، و گاهی به قصد سؤال کردن از مسائلی چون تفسیر قرآن و… نزد حضرت […] 0

  فرقه معتزله زمان امام صادق

  از جمله مخاطبان امام صادق علیه السلام، معتزله بودند که گاهی به قصد مناظره و احتجاج، و گاهی به قصد سؤال کردن از مسائلی چون تفسیر قرآن و… نزد حضرت […]

  ادامه ...

 • در هفدهم ربیع الاول سال ۸۳ هجری، در خانه ی رسالت موجی از سرور و شادی جریان داشت. این خانه چشم به راه فرود آمدن کرامت و افتخاری در خود […] 0

  ولادت حضرت صادق علیه السلام

  در هفدهم ربیع الاول سال ۸۳ هجری، در خانه ی رسالت موجی از سرور و شادی جریان داشت. این خانه چشم به راه فرود آمدن کرامت و افتخاری در خود […]

  ادامه ...

 • بعدها امام صادق علیه السلام در حدیثی، وضع و حال امام چهارم و نقش سازنده ی او را چنین ترسیم کرده است:«ارتد الناس بعد الحسین علیه السلام الا ثلثه: ابوخالد […] 0

  نقش سازنده امام سجاد علیه السلام

  بعدها امام صادق علیه السلام در حدیثی، وضع و حال امام چهارم و نقش سازنده ی او را چنین ترسیم کرده است:«ارتد الناس بعد الحسین علیه السلام الا ثلثه: ابوخالد […]

  ادامه ...

 • برخی از ادوار و عصور اسلامی با عصرهای دیگر اسلام تفاوتهائی داشت و عصر امام علیه السلام هم به مناسبت اوضاع و احوالمحیط و احتیاجات مردم دارای امتیازاتی بوده و […] 0

  دوره ی امام صادق (ع)

  برخی از ادوار و عصور اسلامی با عصرهای دیگر اسلام تفاوتهائی داشت و عصر امام علیه السلام هم به مناسبت اوضاع و احوالمحیط و احتیاجات مردم دارای امتیازاتی بوده و […]

  ادامه ...

 • صادق – راستگو – لقب تمام امامان می‌باشد. لیکن چون برخی القاب در برخی امامان بیشتر جلوه گر است، به القاب خاصی مانند «صادق» یا «کاظم» و یا «رضا» ملقب […] 0

  لقب زیبای صادق

  صادق – راستگو – لقب تمام امامان می‌باشد. لیکن چون برخی القاب در برخی امامان بیشتر جلوه گر است، به القاب خاصی مانند «صادق» یا «کاظم» و یا «رضا» ملقب […]

  ادامه ...

 • حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: از نشانه های پشیمانی از گذشته سه چیز است: آدمی بزرگی خود را به رخ دیگران بکشد و به گذشتگان ببالد و برتری بجوید.و […] 0

  آتش در منزل امام صادق

  حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: از نشانه های پشیمانی از گذشته سه چیز است: آدمی بزرگی خود را به رخ دیگران بکشد و به گذشتگان ببالد و برتری بجوید.و […]

  ادامه ...

 • هنگامی که سفاح روی کار آمد، برادر خود یحیی بن محمد را در سال ۱۳۲ هجری برای حکومت بر مردم به موصل فرستاد. یحیی با دوازده هزار نفر وارد موصل […] 0

  یحیی بن محمد فرماندار موصل

  هنگامی که سفاح روی کار آمد، برادر خود یحیی بن محمد را در سال ۱۳۲ هجری برای حکومت بر مردم به موصل فرستاد. یحیی با دوازده هزار نفر وارد موصل […]

  ادامه ...

 • زهیر بن قین [۱۰] کسی است که بنا به گفته مرحوم نمازی [۱۱] در مستدرک سفینه البحار[صفحه ۱۹]«تشرف بالسلام من الناحیه المقدسه» یعنی در زیارت ناحیه که منسوب به حضرت […] 0

  سرانجام نیک زهیر بن قین

  زهیر بن قین [۱۰] کسی است که بنا به گفته مرحوم نمازی [۱۱] در مستدرک سفینه البحار[صفحه ۱۹]«تشرف بالسلام من الناحیه المقدسه» یعنی در زیارت ناحیه که منسوب به حضرت […]

  ادامه ...

 • (۴) ابو سعید حسن بن ابو الحسن یسار بصری از تابعین، و پدرش مولی زید بن ثابت انصاری و مادرش «خیره» مولیام سلمه همسر پیامبر بوده است.حسن در «وادی القری» […] 0

  مذاهب زمان امویان حسن بصری

  (۴) ابو سعید حسن بن ابو الحسن یسار بصری از تابعین، و پدرش مولی زید بن ثابت انصاری و مادرش «خیره» مولیام سلمه همسر پیامبر بوده است.حسن در «وادی القری» […]

  ادامه ...

 • نام: جعفرنام پدر: امام باقر علیه السلامنام مادر: ام فروه دختر قاسم بن محمد بن ابی بکرشهرت: صادقکنیه: ابوعبداللهمحل تولد: مدینه منورهزمان تولد: هفدهم ربیع الاول ۸۳ هجریخلفای زمان امام: […] 0

  خلاصه ای از زندگی امام صادق

  نام: جعفرنام پدر: امام باقر علیه السلامنام مادر: ام فروه دختر قاسم بن محمد بن ابی بکرشهرت: صادقکنیه: ابوعبداللهمحل تولد: مدینه منورهزمان تولد: هفدهم ربیع الاول ۸۳ هجریخلفای زمان امام: […]

  ادامه ...