آرشیو مدعیان دروغین

 • یزید، دوازدهمین خلیفه در دمشق خلافت می کند، برایت گفتم که مردم او را به اسم “یزیدسوّم” می شناسند.سال ۱۲۶ هجری است، در این روزها حکومت با آشوب و شورش […] 0

  خوارج زمان امام علی

  یزید، دوازدهمین خلیفه در دمشق خلافت می کند، برایت گفتم که مردم او را به اسم “یزیدسوّم” می شناسند.سال ۱۲۶ هجری است، در این روزها حکومت با آشوب و شورش […]

  ادامه ...

 • غلات گروههای کوچکی بودند که در عصر ائمه علیهم السلام ظاهر شدند و مردم را به عقاید و اندیشه های خود دعوت می کردند. از آنجا که ائمه آنها را […] 0

  فرقه غلات زمان امام صادق

  غلات گروههای کوچکی بودند که در عصر ائمه علیهم السلام ظاهر شدند و مردم را به عقاید و اندیشه های خود دعوت می کردند. از آنجا که ائمه آنها را […]

  ادامه ...

 • از کسانی که نسبت دروغ به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داد و احادیث زیادی از آن بزرگوار ساخت با اینکه میدانست این گونه احادیث از […] 0

  احادیث جعلی ابوهریره

  از کسانی که نسبت دروغ به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داد و احادیث زیادی از آن بزرگوار ساخت با اینکه میدانست این گونه احادیث از […]

  ادامه ...

 • طریقه صوفیگری با روش سیاست مبارزه جداست که در طول تاریخ اسلام به جز در مواردی خاص و زمانهایی اندک با هم نبودهاند. تصوف دینی و سیاست منفی فقط در […] 0

  موسس صوفیه زمان امام صادق

  طریقه صوفیگری با روش سیاست مبارزه جداست که در طول تاریخ اسلام به جز در مواردی خاص و زمانهایی اندک با هم نبودهاند. تصوف دینی و سیاست منفی فقط در […]

  ادامه ...

 • (۲) استاد عفیفی وکیل دعاوی شرع در مصر و سر دبیر مجله «المحاماه الشرعیه»، داستان بیسندی را در مورد شخصیت مادر ابو حنیفه نقل میکند. او در مورد پدر ابو […] 0

  روایت استاد عفیفی در مورد ابوحنیفه

  (۲) استاد عفیفی وکیل دعاوی شرع در مصر و سر دبیر مجله «المحاماه الشرعیه»، داستان بیسندی را در مورد شخصیت مادر ابو حنیفه نقل میکند. او در مورد پدر ابو […]

  ادامه ...

 • در دوران امامت امام صادق (علیه السلام) فرقه های زیادی به نام اسلام، لیکن منحرف از خط امامت و ولایت، پدید آمده و یا رشد کردند و هر کدام عدهای […] 0

  فرق اسلامی زمان امام صادق

  در دوران امامت امام صادق (علیه السلام) فرقه های زیادی به نام اسلام، لیکن منحرف از خط امامت و ولایت، پدید آمده و یا رشد کردند و هر کدام عدهای […]

  ادامه ...

 • واژه قدریه در احادیث، بسیار به کار رفته و مورد نکوهش پیامبر و ائمه علیهم السلام قرار گرفته است، ولی باید دانست که مراد از قدریه کیست و چه گروهی […] 0

  قدریه چه کسانی هستند ؟

  واژه قدریه در احادیث، بسیار به کار رفته و مورد نکوهش پیامبر و ائمه علیهم السلام قرار گرفته است، ولی باید دانست که مراد از قدریه کیست و چه گروهی […]

  ادامه ...

 • از اینجا بود که پیوستگی زهری با دربار کثیف بنیامیه آغاز گردید و احادیثی به نفع بنیامیه و در جهت توجیه سیاست کفرآمیز آنان یا بر ضد خاندان هاشمی جعل […] 0

  احادیث مجعول زهری

  از اینجا بود که پیوستگی زهری با دربار کثیف بنیامیه آغاز گردید و احادیثی به نفع بنیامیه و در جهت توجیه سیاست کفرآمیز آنان یا بر ضد خاندان هاشمی جعل […]

  ادامه ...

 • از جمله مخاطبان امام صادق علیه السلام، معتزله بودند که گاهی به قصد مناظره و احتجاج، و گاهی به قصد سؤال کردن از مسائلی چون تفسیر قرآن و… نزد حضرت […] 0

  فرقه معتزله زمان امام صادق

  از جمله مخاطبان امام صادق علیه السلام، معتزله بودند که گاهی به قصد مناظره و احتجاج، و گاهی به قصد سؤال کردن از مسائلی چون تفسیر قرآن و… نزد حضرت […]

  ادامه ...

 • عده ی دیگر زنادقه بودند که از اساس منکر خدا و ادیان بودند، و این طبقه آزادی کامل داشتند. به طوری که حتی در حرمین مکه و مدینه و حتی […] 0

  منکرین خدا زمان امام صادق

  عده ی دیگر زنادقه بودند که از اساس منکر خدا و ادیان بودند، و این طبقه آزادی کامل داشتند. به طوری که حتی در حرمین مکه و مدینه و حتی […]

  ادامه ...