آرشیو مدعیان دروغین

 • (۳) بغداد در روزگار عباسیان کانون آبادانی بود و در آن حوزههای علمی بسیاری پدید آمد، و مدارسی برای آموزش فقه اسلامی بر مبنای مذاهب چهارگانه بنا گردید، و برای […] 0

  مذاهب چهارگانه در جهان اسلام

  (۳) بغداد در روزگار عباسیان کانون آبادانی بود و در آن حوزههای علمی بسیاری پدید آمد، و مدارسی برای آموزش فقه اسلامی بر مبنای مذاهب چهارگانه بنا گردید، و برای […]

  ادامه ...

 • فقه نبوی در زمان حیات رسول خدا صلی الله وعلیه وآلهخداوند متعال ، اجتماع و مردم را برای ادای نماز مستحبی ، غیر از نماز استسقا (نماز برای طلب باران […] 0

  نماز تراویح زمان عمر

  فقه نبوی در زمان حیات رسول خدا صلی الله وعلیه وآلهخداوند متعال ، اجتماع و مردم را برای ادای نماز مستحبی ، غیر از نماز استسقا (نماز برای طلب باران […]

  ادامه ...

 • (۲) عوامل تفرقه بسیار و راههای اختلاف بین طوایف مسلمان فراوان شد. هر دسته و گروهی به دلیل ویژهای گرفتار تعصب گردید. اهل جرح و تعدیل [رجالشناسان] متعصبانه مخالفان مذهبی […] 0

  تعصب نسبت به پیشوایان مذاهب

  (۲) عوامل تفرقه بسیار و راههای اختلاف بین طوایف مسلمان فراوان شد. هر دسته و گروهی به دلیل ویژهای گرفتار تعصب گردید. اهل جرح و تعدیل [رجالشناسان] متعصبانه مخالفان مذهبی […]

  ادامه ...

 • (۲) این مذهب منسوب است به مالک بن انس بن مالک بن ابی عامر اصبحی (۹۳- ۱۷۹ ه.). وی در مدینه متولد شد. گفته شده است مدت حمل او دو […] 0

  مذاهب زمان عباسیان مالکی

  (۲) این مذهب منسوب است به مالک بن انس بن مالک بن ابی عامر اصبحی (۹۳- ۱۷۹ ه.). وی در مدینه متولد شد. گفته شده است مدت حمل او دو […]

  ادامه ...

 • إِنَّهُ مَرَّ فَضَّالُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ الْکُوفِیُّ بِأَبِی حَنِیفَهَ وَ هُوَ فِی جَمْعٍ کَثِیرٍ یُمْلِی عَلَیْهِمْ شَیْئاً مِنْ فِقْهِهِ وَ حَدِیثِهِ فَقَالَ لِصَاحِبٍ کَانَ مَعَهُ وَ اللَّهِ لَا أَبْرَحُ […] 0

  بحث فضال بن حسن با ابو حنیفه

  إِنَّهُ مَرَّ فَضَّالُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ الْکُوفِیُّ بِأَبِی حَنِیفَهَ وَ هُوَ فِی جَمْعٍ کَثِیرٍ یُمْلِی عَلَیْهِمْ شَیْئاً مِنْ فِقْهِهِ وَ حَدِیثِهِ فَقَالَ لِصَاحِبٍ کَانَ مَعَهُ وَ اللَّهِ لَا أَبْرَحُ […]

  ادامه ...

 • اشارهمنحرف نمودن مسلمانان از مسیر حقیقی دین، سبب بروز عقاید و آرای متکلمان شد و مخصوصا نیروی زر و زور معاویه که موجب جنگ جمل، صفین و نهروان گردید و […] 0

  زنادقه و دهریون زمان امام صادق

  اشارهمنحرف نمودن مسلمانان از مسیر حقیقی دین، سبب بروز عقاید و آرای متکلمان شد و مخصوصا نیروی زر و زور معاویه که موجب جنگ جمل، صفین و نهروان گردید و […]

  ادامه ...

 • (۲) شاید مهمترین مشکلی که فرا راه بحث ما درباره زندگی ابو حنیفه قرار دارد، مشکل مناقب اوست، چرا که این مناقب از حد خود بسیار افزون شده است. قطعا […] 0

  مناقب ابو حنیفه

  (۲) شاید مهمترین مشکلی که فرا راه بحث ما درباره زندگی ابو حنیفه قرار دارد، مشکل مناقب اوست، چرا که این مناقب از حد خود بسیار افزون شده است. قطعا […]

  ادامه ...

 • (۲) کسانی که دست به حدیثسازی زدند، از سر دنیا دوستی و به قصد نزدیک شدن به قدرت بود که به قیمت مخالفت با دین و خروج از چیرگی عقل […] 0

  حکومت و جعل حدیث

  (۲) کسانی که دست به حدیثسازی زدند، از سر دنیا دوستی و به قصد نزدیک شدن به قدرت بود که به قیمت مخالفت با دین و خروج از چیرگی عقل […]

  ادامه ...

 • برخی عقیده دارند، معتزله بر خلاف شیعه، خوارج و مرجئه، نخست، فرقه ای سیاسی نبود، بلکه مدتی پس از تأسیس به سیاست گرفتار آمد. [۵۸۳] اگر این گفته را بپذیریم، […] 0

  گرایش سیاسی معتزله

  برخی عقیده دارند، معتزله بر خلاف شیعه، خوارج و مرجئه، نخست، فرقه ای سیاسی نبود، بلکه مدتی پس از تأسیس به سیاست گرفتار آمد. [۵۸۳] اگر این گفته را بپذیریم، […]

  ادامه ...

 • متنواژه زنادقه جمع زندیق است. این کلمه ریشه فارسی دارد و در اصل «زند دین » زن دین بود. مزدکیان (۱) خود را زند دین می نامیدند. طریحی در مجمع […] 0

  امام صادق و اندیشه های انحرافی

  متنواژه زنادقه جمع زندیق است. این کلمه ریشه فارسی دارد و در اصل «زند دین » زن دین بود. مزدکیان (۱) خود را زند دین می نامیدند. طریحی در مجمع […]

  ادامه ...