آرشیو مدعیان دروغین

 • (۲) برخی از مؤلفانی که در مناقب ابو حنیفه کتاب نوشتهاند، به گزافهگویی دچار شده و از اعتدال در گفتار گذشتگان و به مستند بودن آراء خود توجه نکردهاند، و […] 0

  غلو درباره ابو حنیفه

  (۲) برخی از مؤلفانی که در مناقب ابو حنیفه کتاب نوشتهاند، به گزافهگویی دچار شده و از اعتدال در گفتار گذشتگان و به مستند بودن آراء خود توجه نکردهاند، و […]

  ادامه ...

 • «امامان مذاهب فقهی، خود از اهل بیت، علم می آموختند و این امر برای آنان فخر و سبب پیروزی و موفقیت بود. امام ابوحنیفه از آراء امام علی (علیه السلام) […] 0

  امام صادق و مذاهب چهارگانه

  «امامان مذاهب فقهی، خود از اهل بیت، علم می آموختند و این امر برای آنان فخر و سبب پیروزی و موفقیت بود. امام ابوحنیفه از آراء امام علی (علیه السلام) […]

  ادامه ...

 • (۳) این مذهب به امام احمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن اسد بن ادریس بن حیان بن عبد الله بن انس بن عوف بن قاسط بن مازن بن […] 0

  مذاهب زمان عباسیان حنبلی

  (۳) این مذهب به امام احمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن اسد بن ادریس بن حیان بن عبد الله بن انس بن عوف بن قاسط بن مازن بن […]

  ادامه ...

 • آیا آن گونه که برخی میپندارند، امام صادق علیه السلام، موسس اصول و آموزههای تصوف است؟در زیر به گزارشهایی بر خواهیم خورد که به چنین پنداشتی دامن میزند؛ اما به […] 0

  امام صادق علیه السلام و تصوف

  آیا آن گونه که برخی میپندارند، امام صادق علیه السلام، موسس اصول و آموزههای تصوف است؟در زیر به گزارشهایی بر خواهیم خورد که به چنین پنداشتی دامن میزند؛ اما به […]

  ادامه ...

 • زهری سلاح برندهای بود که خلفای بنیامیه از او استفاده میکردند. زهری (و امثال او) به طور کلی کاری را که دستگاههای قدرت حاکمه از راه سیاسی نمیتوانستند انجام دهند […] 0

  احادیث جعلی محمد بن شهاب زهری

  زهری سلاح برندهای بود که خلفای بنیامیه از او استفاده میکردند. زهری (و امثال او) به طور کلی کاری را که دستگاههای قدرت حاکمه از راه سیاسی نمیتوانستند انجام دهند […]

  ادامه ...

 • (۲) گویند: ابو حنیفه اهل حدیث نبوده، و راه قیاس را برگزیده است. این روش او سبب شد که به شدت با او و پیروان و شاگردانش مخالفت شود.مالک بن […] 0

  اهتمام ابو حنیفه به روایت

  (۲) گویند: ابو حنیفه اهل حدیث نبوده، و راه قیاس را برگزیده است. این روش او سبب شد که به شدت با او و پیروان و شاگردانش مخالفت شود.مالک بن […]

  ادامه ...

 • طریقه صوفیگری با روش سیاست مبارزه جداست که در طول تاریخ اسلام به جز در مواردی خاص و زمانهایی اندک با هم نبودهاند. تصوف دینی و سیاست منفی فقط در […] 0

  موسس صوفیه زمان امام صادق

  طریقه صوفیگری با روش سیاست مبارزه جداست که در طول تاریخ اسلام به جز در مواردی خاص و زمانهایی اندک با هم نبودهاند. تصوف دینی و سیاست منفی فقط در […]

  ادامه ...

 • فقه نبوی در زمان حیات رسول خدا صلی الله وعلیه وآلهعلی بن محمد قوشجی می گوید: عمر بن خطاب بر روی منبر گفت:«ایّها النّاس! ثلاثٌ کُنَّ علی عهدِ رسولِ الله […] 0

  متعه در نظر عمر

  فقه نبوی در زمان حیات رسول خدا صلی الله وعلیه وآلهعلی بن محمد قوشجی می گوید: عمر بن خطاب بر روی منبر گفت:«ایّها النّاس! ثلاثٌ کُنَّ علی عهدِ رسولِ الله […]

  ادامه ...

 • (۲) کسانی که دست به حدیثسازی زدند، از سر دنیا دوستی و به قصد نزدیک شدن به قدرت بود که به قیمت مخالفت با دین و خروج از چیرگی عقل […] 0

  حکومت و جعل حدیث

  (۲) کسانی که دست به حدیثسازی زدند، از سر دنیا دوستی و به قصد نزدیک شدن به قدرت بود که به قیمت مخالفت با دین و خروج از چیرگی عقل […]

  ادامه ...

 • عده ی دیگر زنادقه بودند که از اساس منکر خدا و ادیان بودند، و این طبقه آزادی کامل داشتند. به طوری که حتی در حرمین مکه و مدینه و حتی […] 0

  منکرین خدا زمان امام صادق

  عده ی دیگر زنادقه بودند که از اساس منکر خدا و ادیان بودند، و این طبقه آزادی کامل داشتند. به طوری که حتی در حرمین مکه و مدینه و حتی […]

  ادامه ...