آرشیو مدعیان دروغین

 • مطالبه حقّروی أنه قال یوما من الأیام لمؤمن الطاق إنکم تقولون بالرجعه؟ قال نعم قال أبو حنیفه فأعطنی الآن ألف درهم حتی أعطیک ألف دینار إذا رجعنا قال الطاقی لأبی […] 0

  ابوحنیفه در محضر اصحاب علم

  مطالبه حقّروی أنه قال یوما من الأیام لمؤمن الطاق إنکم تقولون بالرجعه؟ قال نعم قال أبو حنیفه فأعطنی الآن ألف درهم حتی أعطیک ألف دینار إذا رجعنا قال الطاقی لأبی […]

  ادامه ...

 • زهری سلاح برندهای بود که خلفای بنیامیه از او استفاده میکردند. زهری (و امثال او) به طور کلی کاری را که دستگاههای قدرت حاکمه از راه سیاسی نمیتوانستند انجام دهند […] 0

  احادیث جعلی محمد بن شهاب زهری

  زهری سلاح برندهای بود که خلفای بنیامیه از او استفاده میکردند. زهری (و امثال او) به طور کلی کاری را که دستگاههای قدرت حاکمه از راه سیاسی نمیتوانستند انجام دهند […]

  ادامه ...

 • از شعب زیدیه بتریه است و آنها اصحاب کثیرالنوی و حسن بن صالح بن حی و سالم بن ابی حفصه و حکم بن عیینه و سلمه بن کهیل و ابی […] 0

  فرقیه بتریه

  از شعب زیدیه بتریه است و آنها اصحاب کثیرالنوی و حسن بن صالح بن حی و سالم بن ابی حفصه و حکم بن عیینه و سلمه بن کهیل و ابی […]

  ادامه ...

 • آیا آن گونه که برخی میپندارند، امام صادق علیه السلام، موسس اصول و آموزههای تصوف است؟در زیر به گزارشهایی بر خواهیم خورد که به چنین پنداشتی دامن میزند؛ اما به […] 0

  امام صادق علیه السلام و تصوف

  آیا آن گونه که برخی میپندارند، امام صادق علیه السلام، موسس اصول و آموزههای تصوف است؟در زیر به گزارشهایی بر خواهیم خورد که به چنین پنداشتی دامن میزند؛ اما به […]

  ادامه ...

 • ایام امامت حضرت ابی عبدالله جعفر بن محمد الصادق علیه السلام روزگار عجیبی بوده است ۲۳ سال دوران نبوت بود و در این مدت قرآن نازل شد و پس از […] 0

  عصر حضرت صادق و ظهور مذاهب

  ایام امامت حضرت ابی عبدالله جعفر بن محمد الصادق علیه السلام روزگار عجیبی بوده است ۲۳ سال دوران نبوت بود و در این مدت قرآن نازل شد و پس از […]

  ادامه ...

 • مترجم گوید: که «مانی ملعون در زمان شاپور بن اردشیر به هم رسید، و دینی احداث کرد میان مذاهب گبران و ترسایان که نه این بود و نه آن، و […] 0

  بیوگرافی مانی

  مترجم گوید: که «مانی ملعون در زمان شاپور بن اردشیر به هم رسید، و دینی احداث کرد میان مذاهب گبران و ترسایان که نه این بود و نه آن، و […]

  ادامه ...

 • علی بن حمزه بطائنی عالم دین و اهل فتوا و وکیل امام صادق و امام کاظم علیهماالسلام بود. در ایام زندانی شدن امام کاظم علیه السلام، سی جاریه [۱] ، […] 0

  سرگذشت علی بطائنی موسس مذهب واقفیه

  علی بن حمزه بطائنی عالم دین و اهل فتوا و وکیل امام صادق و امام کاظم علیهماالسلام بود. در ایام زندانی شدن امام کاظم علیه السلام، سی جاریه [۱] ، […]

  ادامه ...

 • (۵) ابو محمد سلیمان بن مهران، مولی بنی کاهل از قبیله اسد، معروف به اعمش کوفی، عالمی موثق بود. پدرش اهل دماوند بود، که از توابع رستاق ری در حومهامام […] 0

  مذاهب زمان امویان اعمش

  (۵) ابو محمد سلیمان بن مهران، مولی بنی کاهل از قبیله اسد، معروف به اعمش کوفی، عالمی موثق بود. پدرش اهل دماوند بود، که از توابع رستاق ری در حومهامام […]

  ادامه ...

 • (۴) ابو البختری، وهب بن وهب قرشی قاضی بغداد. او کسی است که معافی درباره او گفته است:وای و عذاب بر ابو البختری در روز محشر که برای پس دادن […] 0

  ابو البختری کیست؟

  (۴) ابو البختری، وهب بن وهب قرشی قاضی بغداد. او کسی است که معافی درباره او گفته است:وای و عذاب بر ابو البختری در روز محشر که برای پس دادن […]

  ادامه ...

 • از اثرات سوء انتقال فرهنگ غیراسلامی، تأثیر ادیان و مذاهبی چون مسیحیت و دین یهود و … بر افکار و عقاید بعضی از مسلمین و به وجود آمدن اعتقاداتی شبیه […] 0

  رد زندقیه زمان امام صادق

  از اثرات سوء انتقال فرهنگ غیراسلامی، تأثیر ادیان و مذاهبی چون مسیحیت و دین یهود و … بر افکار و عقاید بعضی از مسلمین و به وجود آمدن اعتقاداتی شبیه […]

  ادامه ...