آرشیو مدعیان دروغین

 • «امامان مذاهب فقهی، خود از اهل بیت، علم می آموختند و این امر برای آنان فخر و سبب پیروزی و موفقیت بود. امام ابوحنیفه از آراء امام علی (علیه السلام) […] 0

  امام صادق و مذاهب چهارگانه

  «امامان مذاهب فقهی، خود از اهل بیت، علم می آموختند و این امر برای آنان فخر و سبب پیروزی و موفقیت بود. امام ابوحنیفه از آراء امام علی (علیه السلام) […]

  ادامه ...

 • مطالبه حقّروی أنه قال یوما من الأیام لمؤمن الطاق إنکم تقولون بالرجعه؟ قال نعم قال أبو حنیفه فأعطنی الآن ألف درهم حتی أعطیک ألف دینار إذا رجعنا قال الطاقی لأبی […] 0

  ابوحنیفه در محضر اصحاب علم

  مطالبه حقّروی أنه قال یوما من الأیام لمؤمن الطاق إنکم تقولون بالرجعه؟ قال نعم قال أبو حنیفه فأعطنی الآن ألف درهم حتی أعطیک ألف دینار إذا رجعنا قال الطاقی لأبی […]

  ادامه ...

 • (۲) عامر بن شرحبیل شعبی ابو عمر کوفی. وی از گروهی از صحابه، حدیث شنیده است. خود گوید: من پانصد تن از صحابه را دیدهام. او از طرف عمر بن […] 0

  مذاهب زمان امویان شعبی

  (۲) عامر بن شرحبیل شعبی ابو عمر کوفی. وی از گروهی از صحابه، حدیث شنیده است. خود گوید: من پانصد تن از صحابه را دیدهام. او از طرف عمر بن […]

  ادامه ...

 • یزید، دوازدهمین خلیفه در دمشق خلافت می کند، برایت گفتم که مردم او را به اسم “یزیدسوّم” می شناسند.سال ۱۲۶ هجری است، در این روزها حکومت با آشوب و شورش […] 0

  خوارج زمان امام علی

  یزید، دوازدهمین خلیفه در دمشق خلافت می کند، برایت گفتم که مردم او را به اسم “یزیدسوّم” می شناسند.سال ۱۲۶ هجری است، در این روزها حکومت با آشوب و شورش […]

  ادامه ...

 • دلیل بر ضلالت و گمراهی اشاعره همین بس که آنها در مسائل فرعی که شرعی محض است رأی و قیاس عقلی را معتبر می دانند و در اصول دین که […] 0

  فرق اشاعره و معتزله

  دلیل بر ضلالت و گمراهی اشاعره همین بس که آنها در مسائل فرعی که شرعی محض است رأی و قیاس عقلی را معتبر می دانند و در اصول دین که […]

  ادامه ...

 • امام صادق در برخورد با صوفیان، اولا به راهنمایی آنها می پردازد و با استناد به آیات قرآن، محروم کردن مردم از نعمتهای الهی را جایز نمی داند. [۳۲۵].روزی سفیان […] 0

  فرقه صوفیان زمان امام صادق

  امام صادق در برخورد با صوفیان، اولا به راهنمایی آنها می پردازد و با استناد به آیات قرآن، محروم کردن مردم از نعمتهای الهی را جایز نمی داند. [۳۲۵].روزی سفیان […]

  ادامه ...

 • (۳) فقه ابو حنیفه شناخته نمیگردد مگر از طریق شاگردان خاص او. خود او فقهش را ننوشت و آراء فقهی خود را تدوین نکرد، اما فقه او به وسیله شاگردانش […] 0

  فقه ابو حنیفه و شاگردانش

  (۳) فقه ابو حنیفه شناخته نمیگردد مگر از طریق شاگردان خاص او. خود او فقهش را ننوشت و آراء فقهی خود را تدوین نکرد، اما فقه او به وسیله شاگردانش […]

  ادامه ...

 • واژه قدریه در احادیث، بسیار به کار رفته و مورد نکوهش پیامبر و ائمه علیهم السلام قرار گرفته است، ولی باید دانست که مراد از قدریه کیست و چه گروهی […] 0

  قدریه چه کسانی هستند ؟

  واژه قدریه در احادیث، بسیار به کار رفته و مورد نکوهش پیامبر و ائمه علیهم السلام قرار گرفته است، ولی باید دانست که مراد از قدریه کیست و چه گروهی […]

  ادامه ...

 • متناین مقاله به تحلیل درباره عدم بازتاب و درخشش فعالیتهای سیاسی امام صادق علیه السلام اختصاص دارد.در این مقاله از پردازش مکتب فقهی و دینی و نیز علمی امام صرف […] 0

  نقش امام صادق در رد جریانات تصوف

  متناین مقاله به تحلیل درباره عدم بازتاب و درخشش فعالیتهای سیاسی امام صادق علیه السلام اختصاص دارد.در این مقاله از پردازش مکتب فقهی و دینی و نیز علمی امام صرف […]

  ادامه ...

 • ایام امامت حضرت ابی عبدالله جعفر بن محمد الصادق علیه السلام روزگار عجیبی بوده است ۲۳ سال دوران نبوت بود و در این مدت قرآن نازل شد و پس از […] 0

  عصر حضرت صادق و ظهور مذاهب

  ایام امامت حضرت ابی عبدالله جعفر بن محمد الصادق علیه السلام روزگار عجیبی بوده است ۲۳ سال دوران نبوت بود و در این مدت قرآن نازل شد و پس از […]

  ادامه ...