آرشیو فرزندان و نوادگان

 • کشف الغمه- ج ۲ ص ۳۷۸- محمّد بن طلحه شافعی در مطالب السؤول ص ۸۲ مینویسد فرزندان حضرت صادق هفت نفر بودند شش پسر و یک دختر بعضی بیشتر از […] 0

  شرح زندگی همسران و فرزندان امام صادق

  کشف الغمه- ج ۲ ص ۳۷۸- محمّد بن طلحه شافعی در مطالب السؤول ص ۸۲ مینویسد فرزندان حضرت صادق هفت نفر بودند شش پسر و یک دختر بعضی بیشتر از […]

  ادامه ...

 • امام جعفر صادق علیه السلام در سال ۱۲۸ هجری به همراه خانواده و بعضی از دوستان و پیش خدمتان، جهت انجام مناسک حجّ عازم مکّه معظّمه گردید.ابوبصیر گوید: من نیز […] 0

  ولادت امام موسی کاظم

  امام جعفر صادق علیه السلام در سال ۱۲۸ هجری به همراه خانواده و بعضی از دوستان و پیش خدمتان، جهت انجام مناسک حجّ عازم مکّه معظّمه گردید.ابوبصیر گوید: من نیز […]

  ادامه ...

 • عبدالله فرزند امام صادق (ع) عبدالله دومین پسر حضرت صادق علیه السلام بود. او بعد از اسماعیل بزرگترین فرزند امام بود ولی نزد پدرش جایگاه خوبی نداشت زیرا به امامت […] 0

  عبدالله فرزند امام صادق (ع)

  عبدالله فرزند امام صادق (ع) عبدالله دومین پسر حضرت صادق علیه السلام بود. او بعد از اسماعیل بزرگترین فرزند امام بود ولی نزد پدرش جایگاه خوبی نداشت زیرا به امامت […]

  ادامه ...

 • عبدالله، بعد از اسماعیل بزرگ ترین فرزند امام صادق علیه السلام است و به همین علت بعضی از مردم در مسأله ی امامت گرفتار اشتباه شدند و او را امام […] 0

  فرزندان امام صادق عبدالله افطح

  عبدالله، بعد از اسماعیل بزرگ ترین فرزند امام صادق علیه السلام است و به همین علت بعضی از مردم در مسأله ی امامت گرفتار اشتباه شدند و او را امام […]

  ادامه ...

 • امام صادق علیه‌السلام ده فرزند داشت که عبارتند از: اسماعیل و عبدالله و أُم فَرْوَه که مادرشان فاطمه دختر حسین بن علی بن الحسین علیهماالسلام بود؛ امام موسی بن جعفر […] 0

  فرزندان امام صادق

  امام صادق علیه‌السلام ده فرزند داشت که عبارتند از: اسماعیل و عبدالله و أُم فَرْوَه که مادرشان فاطمه دختر حسین بن علی بن الحسین علیهماالسلام بود؛ امام موسی بن جعفر […]

  ادامه ...

 • از امام صادق علیهالسلام ده فرزند به جای ماند، هفت پسر به نامهای موسی (امام کاظم علیهالسلام)، اسماعیل، عبدالله، محمد دیباج، اسحاق، علی عریضی و عباس، و سه دختر به […] 0

  فرزندان امام صادق

  از امام صادق علیهالسلام ده فرزند به جای ماند، هفت پسر به نامهای موسی (امام کاظم علیهالسلام)، اسماعیل، عبدالله، محمد دیباج، اسحاق، علی عریضی و عباس، و سه دختر به […]

  ادامه ...

 • فرزندان امام صادق علیه السلام امام صادق علیه السّلام ده فرزند داشته: ۱- اسماعیل ۲- عبدالله ۳- ام فروه که مادر این سه نفر فاطمه دختر حسین بن علی السجاد […] 0

  فرزندان امام صادق علیه السلام

  فرزندان امام صادق علیه السلام امام صادق علیه السّلام ده فرزند داشته: ۱- اسماعیل ۲- عبدالله ۳- ام فروه که مادر این سه نفر فاطمه دختر حسین بن علی السجاد […]

  ادامه ...

 • گروهی این عبدالله را پسر بزرگ یعنی بزرگترین پسران امام صادق می شمارند زیرا کنیت او امام ابوعبدالله است و ظاهرا باید این روایت به حقیقت نزدیکتر باشد.عبدالله را افطح […] 0

  فرزندان امام صادق عبدالله

  گروهی این عبدالله را پسر بزرگ یعنی بزرگترین پسران امام صادق می شمارند زیرا کنیت او امام ابوعبدالله است و ظاهرا باید این روایت به حقیقت نزدیکتر باشد.عبدالله را افطح […]

  ادامه ...

 • بسیاری از سیره نگاران، فرزندان حضرت را ده نفر می‌شمارند. [۶۱] گرچه برخی کمتر از آن شش نفر [۶۲] و یا هفت نفر [۶۳] را یاد آوری می‌نمایند.ده فرزند حضرت […] 0

  فرزندان‌ امام صادق

  بسیاری از سیره نگاران، فرزندان حضرت را ده نفر می‌شمارند. [۶۱] گرچه برخی کمتر از آن شش نفر [۶۲] و یا هفت نفر [۶۳] را یاد آوری می‌نمایند.ده فرزند حضرت […]

  ادامه ...

 • نفیسه عروس امام صادق علیه السلام این خانم ، همسر اسحاق فرزند امام صادق علیه السلام است . نفیسه فرزند حسن بن زید بن امام حسن علیه السلام ، می […] 0

  نفیسه عروس امام صادق علیه السلام

  نفیسه عروس امام صادق علیه السلام این خانم ، همسر اسحاق فرزند امام صادق علیه السلام است . نفیسه فرزند حسن بن زید بن امام حسن علیه السلام ، می […]

  ادامه ...