آرشیو فرزندان و نوادگان

 • اسحاق بن جعفر بن محمد الصادق به روایت علمای ما مردی دانشمند و زاهد بود.از وی احادیث و آثار گرانبهائی روایت شده است.این اسحاق به امامت برادر گرامیش موسی بن […] 0

  فرزندان امام صادق اسحاق

  اسحاق بن جعفر بن محمد الصادق به روایت علمای ما مردی دانشمند و زاهد بود.از وی احادیث و آثار گرانبهائی روایت شده است.این اسحاق به امامت برادر گرامیش موسی بن […]

  ادامه ...

 • این عباس هم به فضل و کرم معروف بود.برگرفته از کتاب دانشنامه امام صادق علیه السلام 0

  فرزندان امام صادق عباس

  این عباس هم به فضل و کرم معروف بود.برگرفته از کتاب دانشنامه امام صادق علیه السلام

  ادامه ...

 • اسحاق فرزند امام صادق علیه السلام اسحاق یکی از فرزندان امام صادق علیه السلام بود؛ مردی با فضیلت و صالح و باتقوا که روایاتی از پدر و برادرش، حضرت موسی […] 0

  اسحاق فرزند امام صادق علیه السلام

  اسحاق فرزند امام صادق علیه السلام اسحاق یکی از فرزندان امام صادق علیه السلام بود؛ مردی با فضیلت و صالح و باتقوا که روایاتی از پدر و برادرش، حضرت موسی […]

  ادامه ...

 • حضرت هفت پسر و سه دختر داشتند که شرح احوال برخی از فرزندان وی را به طور اختصار بیان خواهیم کرد:اسامی بعضی از فرزندان امام جعفرصادق علیه السلام۱- اسماعیل معروف […] 0

  فرزندان امام صادق

  حضرت هفت پسر و سه دختر داشتند که شرح احوال برخی از فرزندان وی را به طور اختصار بیان خواهیم کرد:اسامی بعضی از فرزندان امام جعفرصادق علیه السلام۱- اسماعیل معروف […]

  ادامه ...

 • آن حضرت ده فرزند داشت. هفت پسر و سه دختر. برخی فرزندان آن حضرت را یازده تن ذکر کرده اند که هفت نفر از آنان پسر و باقی دختر بوده […] 0

  فرزندان امام صادق علیه السلام

  آن حضرت ده فرزند داشت. هفت پسر و سه دختر. برخی فرزندان آن حضرت را یازده تن ذکر کرده اند که هفت نفر از آنان پسر و باقی دختر بوده […]

  ادامه ...

 • عبدالله، بعد از اسماعیل بزرگ ترین فرزند امام صادق علیه السلام است و به همین علت بعضی از مردم در مسأله ی امامت گرفتار اشتباه شدند و او را امام […] 0

  فرزندان امام صادق عبدالله افطح

  عبدالله، بعد از اسماعیل بزرگ ترین فرزند امام صادق علیه السلام است و به همین علت بعضی از مردم در مسأله ی امامت گرفتار اشتباه شدند و او را امام […]

  ادامه ...

 • امام صادق علیه السلام سه دختر داشت:۱- ام فروه که همنام مادرش بود.این ام فروه عروس زید بن علی بن الحسین بود.۲- اسماء۳- فاطمهاین دو بانو از نظر تاریخ شهرتی […] 0

  دختران امام صادق

  امام صادق علیه السلام سه دختر داشت:۱- ام فروه که همنام مادرش بود.این ام فروه عروس زید بن علی بن الحسین بود.۲- اسماء۳- فاطمهاین دو بانو از نظر تاریخ شهرتی […]

  ادامه ...

 • فرزندان امام صادق علیه السلام (۲) امام صادق علیه السلام هشت فرزند پسر و دو فرزند دختر داشت. فرزند بزرگ حضرت، اسماعیل بود و امام، علاقه زیادی به او داشت. […] 0

  فرزندان امام صادق علیه السلام (۲)

  فرزندان امام صادق علیه السلام (۲) امام صادق علیه السلام هشت فرزند پسر و دو فرزند دختر داشت. فرزند بزرگ حضرت، اسماعیل بود و امام، علاقه زیادی به او داشت. […]

  ادامه ...

 • حضرت هفت پسر و سه دختر داشتند که شرح احوال برخی از فرزندان وی را به طور اختصار بیان خواهیم کرد:اسامی بعضی از فرزندان امام جعفر صادق علیه‌السلام۱- اسماعیل معروف […] 0

  فرزندان امام صادق علیه‌السلام

  حضرت هفت پسر و سه دختر داشتند که شرح احوال برخی از فرزندان وی را به طور اختصار بیان خواهیم کرد:اسامی بعضی از فرزندان امام جعفر صادق علیه‌السلام۱- اسماعیل معروف […]

  ادامه ...

 • امام صادق علیه‌السلام ده فرزند داشت: اسمعیل و عبدالله و ام فروه. مادر این سه نفر، فاطمه دختر حسین بن علی بن الحسین بن علی بن ابیطالب علیه‌السلام بود. دیگر […] 0

  فرزندان امام صادق

  امام صادق علیه‌السلام ده فرزند داشت: اسمعیل و عبدالله و ام فروه. مادر این سه نفر، فاطمه دختر حسین بن علی بن الحسین بن علی بن ابیطالب علیه‌السلام بود. دیگر […]

  ادامه ...