آرشیو خاندان

 • (۳) فقه ابو حنیفه شناخته نمیگردد مگر از طریق شاگردان خاص او. خود او فقهش را ننوشت و آراء فقهی خود را تدوین نکرد، اما فقه او به وسیله شاگردانش […] 0

  فقه ابو حنیفه و شاگردانش

  (۳) فقه ابو حنیفه شناخته نمیگردد مگر از طریق شاگردان خاص او. خود او فقهش را ننوشت و آراء فقهی خود را تدوین نکرد، اما فقه او به وسیله شاگردانش […]

  ادامه ...

 • محمد فرزند امام صادق علیه السلام مردی شجاع و با سخاوت [و اهل عبادت] بود. او همیشه یک روز روزه می گرفت و روز دیگر افطار می نمود. همسر او […] 0

  فرزندان امام صادق محمد بن جعفر

  محمد فرزند امام صادق علیه السلام مردی شجاع و با سخاوت [و اهل عبادت] بود. او همیشه یک روز روزه می گرفت و روز دیگر افطار می نمود. همسر او […]

  ادامه ...

 • خوارج روز صفین به خدعه عمرو ابن عاص ظهور یافتند – پیدایش این فرقه در اثر مکر و حیله عمروعاص در واقعه حکمین بود که چون لشکر معاویه شکست خورد […] 0

  خوارج در عصر امام علی

  خوارج روز صفین به خدعه عمرو ابن عاص ظهور یافتند – پیدایش این فرقه در اثر مکر و حیله عمروعاص در واقعه حکمین بود که چون لشکر معاویه شکست خورد […]

  ادامه ...

 • نفیسه عروس امام صادق علیه السلام این خانم ، همسر اسحاق فرزند امام صادق علیه السلام است . نفیسه فرزند حسن بن زید بن امام حسن علیه السلام ، می […] 0

  نفیسه عروس امام صادق علیه السلام

  نفیسه عروس امام صادق علیه السلام این خانم ، همسر اسحاق فرزند امام صادق علیه السلام است . نفیسه فرزند حسن بن زید بن امام حسن علیه السلام ، می […]

  ادامه ...

 • امام صادق و مذاهب چهارگانه ،ص:۳۵۹(۲) در فصول پیشین از مذاهب فقهی اسلام و علل انتشار و رواج آنها سخن گفته، و توضیح دادیم که چگونه برخی از آن مذاهب […] 0

  شخصیت ابو حنیفه

  امام صادق و مذاهب چهارگانه ،ص:۳۵۹(۲) در فصول پیشین از مذاهب فقهی اسلام و علل انتشار و رواج آنها سخن گفته، و توضیح دادیم که چگونه برخی از آن مذاهب […]

  ادامه ...

 • فرقه ی سلیمانیه نیز یکی از فرقه های زیدیه است که منسوب به سلیمان بن جریر است. این فرقه به امامت و خلافت عمر و ابوبکر معتقدند، لکن عثمان و […] 0

  فرقه سلیمانیه زمان امام صادق

  فرقه ی سلیمانیه نیز یکی از فرقه های زیدیه است که منسوب به سلیمان بن جریر است. این فرقه به امامت و خلافت عمر و ابوبکر معتقدند، لکن عثمان و […]

  ادامه ...

 • از آداب و سنت های ولادت نوزاد پس از نامگذاری، تعیین کنیه برای او می باشد. امام باقر علیه السلام در حدیثی فرمود: «انا لکنی أولادنا فی صغرهم مخافه النبز […] 0

  کنیه و القاب امام صادق

  از آداب و سنت های ولادت نوزاد پس از نامگذاری، تعیین کنیه برای او می باشد. امام باقر علیه السلام در حدیثی فرمود: «انا لکنی أولادنا فی صغرهم مخافه النبز […]

  ادامه ...

 • حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس تیغ سرکشی و ستم برکشد، به همان تیغ کشته می شود.و از ابوالصالح کنانی نقل می کند که گفت:به حضرت صادق علیه […] 0

  عاقبت بدگویی درباره حضرت علی

  حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس تیغ سرکشی و ستم برکشد، به همان تیغ کشته می شود.و از ابوالصالح کنانی نقل می کند که گفت:به حضرت صادق علیه […]

  ادامه ...

 • ام فروه از امام باقر علیهالسلام احادیث زیادی نقل کرده است. از امام سجاد علیهالسلام نیز روایاتی نقل نموده که یک مورد آن از نظرتان میگذرد: «حضرت علی بن الحسین […] 0

  مادر امام صادق

  ام فروه از امام باقر علیهالسلام احادیث زیادی نقل کرده است. از امام سجاد علیهالسلام نیز روایاتی نقل نموده که یک مورد آن از نظرتان میگذرد: «حضرت علی بن الحسین […]

  ادامه ...

 • (۲) گویند: ابو حنیفه اهل حدیث نبوده، و راه قیاس را برگزیده است. این روش او سبب شد که به شدت با او و پیروان و شاگردانش مخالفت شود.مالک بن […] 0

  اهتمام ابو حنیفه به روایت

  (۲) گویند: ابو حنیفه اهل حدیث نبوده، و راه قیاس را برگزیده است. این روش او سبب شد که به شدت با او و پیروان و شاگردانش مخالفت شود.مالک بن […]

  ادامه ...