آرشیو خاندان

 • در اوایل قرن دوم هجری که دولت عباسی استقرار یافت در مقام اصلاح شئون اجتماع برآمد و یکی از طرق آن اختلاف مذاهب دینی بود که با سوابقی که دیدیم […] 0

  عوامل تأسیس مذاهب اربعه

  در اوایل قرن دوم هجری که دولت عباسی استقرار یافت در مقام اصلاح شئون اجتماع برآمد و یکی از طرق آن اختلاف مذاهب دینی بود که با سوابقی که دیدیم […]

  ادامه ...

 • همسران امام صادق علیه السلام‏ یکی از همسران امام صادق علیه السلام، فاطمه دختر حسین الاصغر /پاورقی ۱- بنا به بعضی نقلها دختر حسین اثرم از نوادگان امام حسن مجتبی […] 0

  همسران امام صادق علیه السلام‏

  همسران امام صادق علیه السلام‏ یکی از همسران امام صادق علیه السلام، فاطمه دختر حسین الاصغر /پاورقی ۱- بنا به بعضی نقلها دختر حسین اثرم از نوادگان امام حسن مجتبی […]

  ادامه ...

 • (۲) تعداد عالمانی که به نقل آثار استادان خود که از شاگردان ابو حنیفه بودهاند پرداختهاند بسیار است که در اینجا به برخی از چهرههای بنام این طایفه اشاره میکنیم:۱- […] 0

  عالمان حنفی و رواج مذهب ابو حنیفه

  (۲) تعداد عالمانی که به نقل آثار استادان خود که از شاگردان ابو حنیفه بودهاند پرداختهاند بسیار است که در اینجا به برخی از چهرههای بنام این طایفه اشاره میکنیم:۱- […]

  ادامه ...

 • غلات گروههای کوچکی بودند که در عصر ائمه علیهم السلام ظاهر شدند و مردم را به عقاید و اندیشه های خود دعوت می کردند. از آنجا که ائمه آنها را […] 0

  فرقه غلات زمان امام صادق

  غلات گروههای کوچکی بودند که در عصر ائمه علیهم السلام ظاهر شدند و مردم را به عقاید و اندیشه های خود دعوت می کردند. از آنجا که ائمه آنها را […]

  ادامه ...

 • از امام صادق علیهالسلام ده فرزند به جای ماند، هفت پسر به نامهای موسی (امام کاظم علیهالسلام)، اسماعیل، عبدالله، محمد دیباج، اسحاق، علی عریضی و عباس، و سه دختر به […] 0

  فرزندان امام صادق

  از امام صادق علیهالسلام ده فرزند به جای ماند، هفت پسر به نامهای موسی (امام کاظم علیهالسلام)، اسماعیل، عبدالله، محمد دیباج، اسحاق، علی عریضی و عباس، و سه دختر به […]

  ادامه ...

 • (۲) شاید مهمترین مشکلی که فرا راه بحث ما درباره زندگی ابو حنیفه قرار دارد، مشکل مناقب اوست، چرا که این مناقب از حد خود بسیار افزون شده است. قطعا […] 0

  مناقب ابو حنیفه

  (۲) شاید مهمترین مشکلی که فرا راه بحث ما درباره زندگی ابو حنیفه قرار دارد، مشکل مناقب اوست، چرا که این مناقب از حد خود بسیار افزون شده است. قطعا […]

  ادامه ...

 • از آداب و سنت های ولادت نوزاد پس از نامگذاری، تعیین کنیه برای او می باشد. امام باقر علیه السلام در حدیثی فرمود: «انا لکنی أولادنا فی صغرهم مخافه النبز […] 0

  کنیه و القاب امام صادق

  از آداب و سنت های ولادت نوزاد پس از نامگذاری، تعیین کنیه برای او می باشد. امام باقر علیه السلام در حدیثی فرمود: «انا لکنی أولادنا فی صغرهم مخافه النبز […]

  ادامه ...

 • از کسانی که نسبت دروغ به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داد و احادیث زیادی از آن بزرگوار ساخت با اینکه میدانست این گونه احادیث از […] 0

  احادیث جعلی ابوهریره

  از کسانی که نسبت دروغ به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داد و احادیث زیادی از آن بزرگوار ساخت با اینکه میدانست این گونه احادیث از […]

  ادامه ...

 • کنیه ی آن حضرت ابوعبدالله بوده است و این کنیه از دیگر کنیه های وی معروف تر و مشهورتر است. محمد بن طلحه گوید: برخی کنیه ی آن حضرت را […] 0

  کنیه امام صادق علیه السلام

  کنیه ی آن حضرت ابوعبدالله بوده است و این کنیه از دیگر کنیه های وی معروف تر و مشهورتر است. محمد بن طلحه گوید: برخی کنیه ی آن حضرت را […]

  ادامه ...

 • آیا آن گونه که برخی میپندارند، امام صادق علیه السلام، موسس اصول و آموزههای تصوف است؟در زیر به گزارشهایی بر خواهیم خورد که به چنین پنداشتی دامن میزند؛ اما به […] 0

  امام صادق علیه السلام و تصوف

  آیا آن گونه که برخی میپندارند، امام صادق علیه السلام، موسس اصول و آموزههای تصوف است؟در زیر به گزارشهایی بر خواهیم خورد که به چنین پنداشتی دامن میزند؛ اما به […]

  ادامه ...