آرشیو خاندان

 • همسران امام صادق علیه السلام‏ یکی از همسران امام صادق علیه السلام، فاطمه دختر حسین الاصغر /پاورقی ۱- بنا به بعضی نقلها دختر حسین اثرم از نوادگان امام حسن مجتبی […] 0

  همسران امام صادق علیه السلام‏

  همسران امام صادق علیه السلام‏ یکی از همسران امام صادق علیه السلام، فاطمه دختر حسین الاصغر /پاورقی ۱- بنا به بعضی نقلها دختر حسین اثرم از نوادگان امام حسن مجتبی […]

  ادامه ...

 • گفته شده که یکی از فرقه های زیدیه نیز صالحیه است. این فرقه منسوب به حسن بن صالح است. در حالی که پیش از این دانستی که حسن بن صالح […] 0

  فرقه صالحیه

  گفته شده که یکی از فرقه های زیدیه نیز صالحیه است. این فرقه منسوب به حسن بن صالح است. در حالی که پیش از این دانستی که حسن بن صالح […]

  ادامه ...

 • عبدالله، بعد از اسماعیل بزرگ ترین فرزند امام صادق علیه السلام است و به همین علت بعضی از مردم در مسأله ی امامت گرفتار اشتباه شدند و او را امام […] 0

  فرزندان امام صادق عبدالله افطح

  عبدالله، بعد از اسماعیل بزرگ ترین فرزند امام صادق علیه السلام است و به همین علت بعضی از مردم در مسأله ی امامت گرفتار اشتباه شدند و او را امام […]

  ادامه ...

 • آیا آن گونه که برخی میپندارند، امام صادق علیه السلام، موسس اصول و آموزههای تصوف است؟در زیر به گزارشهایی بر خواهیم خورد که به چنین پنداشتی دامن میزند؛ اما به […] 0

  امام صادق علیه السلام و تصوف

  آیا آن گونه که برخی میپندارند، امام صادق علیه السلام، موسس اصول و آموزههای تصوف است؟در زیر به گزارشهایی بر خواهیم خورد که به چنین پنداشتی دامن میزند؛ اما به […]

  ادامه ...

 • حضرت صادق علیه السلام ۳ زن گرفت اول فاطمه بنت الحسین الاثرم بن حسین بن علی بن ابیطالب دوم ام حمیده مادر حضرت کاظم علیه السلام بود سوم مادر ابی […] 0

  زوجات امام صادق

  حضرت صادق علیه السلام ۳ زن گرفت اول فاطمه بنت الحسین الاثرم بن حسین بن علی بن ابیطالب دوم ام حمیده مادر حضرت کاظم علیه السلام بود سوم مادر ابی […]

  ادامه ...

 • صادق – راستگو – لقب تمام امامان می‌باشد. لیکن چون برخی القاب در برخی امامان بیشتر جلوه گر است، به القاب خاصی مانند «صادق» یا «کاظم» و یا «رضا» ملقب […] 0

  لقب زیبای صادق

  صادق – راستگو – لقب تمام امامان می‌باشد. لیکن چون برخی القاب در برخی امامان بیشتر جلوه گر است، به القاب خاصی مانند «صادق» یا «کاظم» و یا «رضا» ملقب […]

  ادامه ...

 • (۳) این مذهب به امام ابو حنیفه نعمان بن ثابت بن زوطی (۸۰- ۱۵۰ ه.) منسوب است. وی اهل کابل یا نسا بود. نام اصلی او عتیک بن زوطره بود. […] 0

  مذاهب زمان عباسیان حنفی

  (۳) این مذهب به امام ابو حنیفه نعمان بن ثابت بن زوطی (۸۰- ۱۵۰ ه.) منسوب است. وی اهل کابل یا نسا بود. نام اصلی او عتیک بن زوطره بود. […]

  ادامه ...

 • در اوایل قرن دوم هجری که دولت عباسی استقرار یافت در مقام اصلاح شئون اجتماع برآمد و یکی از طرق آن اختلاف مذاهب دینی بود که با سوابقی که دیدیم […] 0

  عوامل تأسیس مذاهب اربعه

  در اوایل قرن دوم هجری که دولت عباسی استقرار یافت در مقام اصلاح شئون اجتماع برآمد و یکی از طرق آن اختلاف مذاهب دینی بود که با سوابقی که دیدیم […]

  ادامه ...

 • زهری سلاح برندهای بود که خلفای بنیامیه از او استفاده میکردند. زهری (و امثال او) به طور کلی کاری را که دستگاههای قدرت حاکمه از راه سیاسی نمیتوانستند انجام دهند […] 0

  احادیث جعلی محمد بن شهاب زهری

  زهری سلاح برندهای بود که خلفای بنیامیه از او استفاده میکردند. زهری (و امثال او) به طور کلی کاری را که دستگاههای قدرت حاکمه از راه سیاسی نمیتوانستند انجام دهند […]

  ادامه ...

 • اسحاق مردی مؤمن و اهل فضل و صلاح و تقوا و کوشش در عبادت بود افراد زیادی از او نقل حدیث و آثار نموده اند و یکی از راویان او […] 0

  فرزندان امام صادق اسحاق بن جعفر

  اسحاق مردی مؤمن و اهل فضل و صلاح و تقوا و کوشش در عبادت بود افراد زیادی از او نقل حدیث و آثار نموده اند و یکی از راویان او […]

  ادامه ...