آرشیو حوادث، وقایع، هجرت

 • لغتی است در بره چند ماهه و علم جفر علم حروف و اعدادی است که حوادث آینده را میتوان از روی آن استخراج کرد و گفتهاندکه امام صادق علیه السلام […] 0

  مذاهب اسلامی – جفر

  لغتی است در بره چند ماهه و علم جفر علم حروف و اعدادی است که حوادث آینده را میتوان از روی آن استخراج کرد و گفتهاندکه امام صادق علیه السلام […]

  ادامه ...

 • این فرقه کسانی هستند که امامت علی بن ابیطالب علیه السلام را پذیرفتند ولی بعدا ولایت ابوبکر و عمر را بر آن اضافه نمودند و بهعثمان و طلحه و زبیر […] 0

  مذاهب اسلامی – بتریه

  این فرقه کسانی هستند که امامت علی بن ابیطالب علیه السلام را پذیرفتند ولی بعدا ولایت ابوبکر و عمر را بر آن اضافه نمودند و بهعثمان و طلحه و زبیر […]

  ادامه ...

 • این مذهب چهارمین مذهب اهل سنت بوده و مؤسس آن احمد بن حنبل است که در سال ۱۶۴ در بغداد ولادت یافت و در سال۲۴۱ هجری وفات کرد امام احمد […] 0

  مذهب حنبلی

  این مذهب چهارمین مذهب اهل سنت بوده و مؤسس آن احمد بن حنبل است که در سال ۱۶۴ در بغداد ولادت یافت و در سال۲۴۱ هجری وفات کرد امام احمد […]

  ادامه ...

 • در دوران امام باقر و امام صادق سلام الله علیهما جمعیت غلات رو به فزونی رفت و افرادی مانند بیان بن سمعان نهدی و مغیره بن سعید و ابوالخطاب پیدا […] 0

  غلات در زمان امام صادق

  در دوران امام باقر و امام صادق سلام الله علیهما جمعیت غلات رو به فزونی رفت و افرادی مانند بیان بن سمعان نهدی و مغیره بن سعید و ابوالخطاب پیدا […]

  ادامه ...

 • این مذهب را ابوحنیفه نعمان بن ثابت که اصلا ایرانی است تأسیس کرد ابوحنیفه در سال ۸۰ هجری ۶۹۹ میلادی در کوفه ولادتیافت و در سال ۱۵۰ وفات کرد ( […] 0

  مذهب حنفی

  این مذهب را ابوحنیفه نعمان بن ثابت که اصلا ایرانی است تأسیس کرد ابوحنیفه در سال ۸۰ هجری ۶۹۹ میلادی در کوفه ولادتیافت و در سال ۱۵۰ وفات کرد ( […]

  ادامه ...

 • عصر امام صادق علیه السلام عصر امام صادق علیه السلام یکی از طوفانی ترین ادوار تاریخ اسلام است که از یک سو اغتشاشها و انقلابهای پیاپی گروههای مختلف، بویژه از […] 0

  عصر امام صادق علیه السلام

  عصر امام صادق علیه السلام عصر امام صادق علیه السلام یکی از طوفانی ترین ادوار تاریخ اسلام است که از یک سو اغتشاشها و انقلابهای پیاپی گروههای مختلف، بویژه از […]

  ادامه ...

 • حجاج بن یوسف که مدت بیست سال [۱۴۰] با کمال استبداد و خشونت از طرف خلفای اموی در شهر کوفه بر عراق و ایران حکومت میکرد. وقتی از طرف عبدالملک […] 0

  زندان حجاج

  حجاج بن یوسف که مدت بیست سال [۱۴۰] با کمال استبداد و خشونت از طرف خلفای اموی در شهر کوفه بر عراق و ایران حکومت میکرد. وقتی از طرف عبدالملک […]

  ادامه ...

 • «داود بن علی» عموی منصور دوانیقی در یک سخنرانی، خطاب به مردم کوفه چنین گفت:«ای اهل کوفه، به خدا ما مظلوم بودیم، تا وقتی که خدا شیعیان خراسان را برانگیخت […] 0

  سخنرانی سفاح در مسجد کوفه

  «داود بن علی» عموی منصور دوانیقی در یک سخنرانی، خطاب به مردم کوفه چنین گفت:«ای اهل کوفه، به خدا ما مظلوم بودیم، تا وقتی که خدا شیعیان خراسان را برانگیخت […]

  ادامه ...

 • امیرمومنان علی علیه السلام فرمودند:«یهلک فی رجلان؛ محب مفرط، یضعنی غیر موضعی، و یمدحنی بما لیس فی، و مبغض مفتر یرمینی بما انا منه بریء». [۳۱].افراط و تفریط، همواره دو […] 0

  امام صادق (ع) و غلات

  امیرمومنان علی علیه السلام فرمودند:«یهلک فی رجلان؛ محب مفرط، یضعنی غیر موضعی، و یمدحنی بما لیس فی، و مبغض مفتر یرمینی بما انا منه بریء». [۳۱].افراط و تفریط، همواره دو […]

  ادامه ...

 • با اینکه خانهی کعبه این قدر احترام دارد و نباید حریم حرمت آن شکسته شود اما عبدالملک مروان خلیفهی اموی آن قدر خودرای و خودکامه بود که برای پیشرفت کار […] 0

  کشتار در مکه در حکومت بنی امیه

  با اینکه خانهی کعبه این قدر احترام دارد و نباید حریم حرمت آن شکسته شود اما عبدالملک مروان خلیفهی اموی آن قدر خودرای و خودکامه بود که برای پیشرفت کار […]

  ادامه ...