آرشیو حوادث، وقایع، هجرت

 • امام محمدباقر علیه‌السلام در مکتب امام جعفر صادق علیه‌السلام خود علاوه بر علومی که تدریس می‌کرد علم جغرافیا و سایر علوم غرب را نیز بر آنها[صفحه ۱۱۱]می‌افزود. بر این گفته […] 0

  ظهور عقاید زمان امام صادق

  امام محمدباقر علیه‌السلام در مکتب امام جعفر صادق علیه‌السلام خود علاوه بر علومی که تدریس می‌کرد علم جغرافیا و سایر علوم غرب را نیز بر آنها[صفحه ۱۱۱]می‌افزود. بر این گفته […]

  ادامه ...

 • «سدیر صیرفی» می گوید: بر امام صادق علیه السلام وارد شدم و عرض کردم: تو را به خدا چرا نشسته ای؟امام صادق علیه السلام فرمود: ای سدیر چه اتفاق افتاده […] 0

  سدیر در خدمت امام صادق

  «سدیر صیرفی» می گوید: بر امام صادق علیه السلام وارد شدم و عرض کردم: تو را به خدا چرا نشسته ای؟امام صادق علیه السلام فرمود: ای سدیر چه اتفاق افتاده […]

  ادامه ...

 • پس از شرح حال برخی از خلفای بنیامیه که در زمان امامت امام صادق علیهالسلام با ایشان معاصر بودند و پس از بیان این نکته که سلسلهی اموی رو به […] 0

  علل انقراض و نابودی سلسله اموی

  پس از شرح حال برخی از خلفای بنیامیه که در زمان امامت امام صادق علیهالسلام با ایشان معاصر بودند و پس از بیان این نکته که سلسلهی اموی رو به […]

  ادامه ...

 • عباسیان با طرح براندازی حکومت اموی با کمک علویان، شیعیان و همه ی مخالفان اموی، جبهه ی متحد ضد اموی را تشکیل دادند و با رهبری خویش، به مبارزه های […] 0

  قیام محمد نفس زکیه

  عباسیان با طرح براندازی حکومت اموی با کمک علویان، شیعیان و همه ی مخالفان اموی، جبهه ی متحد ضد اموی را تشکیل دادند و با رهبری خویش، به مبارزه های […]

  ادامه ...

 • جنایت مهم دیگری که هشام مرتکب شد به شهادت رساندن زید بن علی ابنالحسین علیهماالسلام است.برگرفته از کتاب پرتوی از زندگانی امام صادق علیه السلام نوشته آقای نورالله علیدوست خراسانی 0

  قیام زید بن علی بن الحسین

  جنایت مهم دیگری که هشام مرتکب شد به شهادت رساندن زید بن علی ابنالحسین علیهماالسلام است.برگرفته از کتاب پرتوی از زندگانی امام صادق علیه السلام نوشته آقای نورالله علیدوست خراسانی

  ادامه ...

 • این دو سپاه در کنار رود زاب در برابر هم قرار گرفتند. آتش نبرد شعله ور شد، مروان خود و سپاه خود را در معرض شکست دید، از این رو […] 0

  فرار مروان در جنگ با سفاح

  این دو سپاه در کنار رود زاب در برابر هم قرار گرفتند. آتش نبرد شعله ور شد، مروان خود و سپاه خود را در معرض شکست دید، از این رو […]

  ادامه ...

 • حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس بی زنی را زن دهد، از آنانی است که خداوند در روز قیامت به او به دیده لطف و رحمت نظر کند.صدوحی […] 0

  خشم امام صادق در مسجد پیامبر

  حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس بی زنی را زن دهد، از آنانی است که خداوند در روز قیامت به او به دیده لطف و رحمت نظر کند.صدوحی […]

  ادامه ...

 • لازم به ذکر است که شرح فراز آخر نامه ی امام صادق صلی الله علیه و آله و سلم مصادف با روز عید غدیر بوده، لذا معظم له این گفتار […] 0

  پیرامون واقعه غدیر

  لازم به ذکر است که شرح فراز آخر نامه ی امام صادق صلی الله علیه و آله و سلم مصادف با روز عید غدیر بوده، لذا معظم له این گفتار […]

  ادامه ...

 • ولید بن صبیح می گوید: شبی نزد امام صادق علیه السلام بودیم که درب خانه زده شد. حضرت به کنیز خود فرمود: «ببین کیست؟»کنیز بیرون رفت و بعد آمد و […] 0

  جدال عمر با امام صادق

  ولید بن صبیح می گوید: شبی نزد امام صادق علیه السلام بودیم که درب خانه زده شد. حضرت به کنیز خود فرمود: «ببین کیست؟»کنیز بیرون رفت و بعد آمد و […]

  ادامه ...

 • گذشته از اینکه قیام زید از دیدگاه ائمهی معصومین علیهمالسلام مورد تایید بوده است، آنچه او را وادار کرد که قیام کند وظیفهی خطیر امر به معروف و نهی از […] 0

  قیام زید و امر به معروف

  گذشته از اینکه قیام زید از دیدگاه ائمهی معصومین علیهمالسلام مورد تایید بوده است، آنچه او را وادار کرد که قیام کند وظیفهی خطیر امر به معروف و نهی از […]

  ادامه ...