آرشیو حوادث، وقایع، هجرت

 • در راس نهضتهای شیعیان در این دوره قیام زید بن علی فرزند امام چهارم قرار داشت که تنها با پنج هزار سپاهی در کوفه بر ضد حکومت ستمگر هشام قیام […] 0

  انقلاب زید بن علی عصر بنی امیه

  در راس نهضتهای شیعیان در این دوره قیام زید بن علی فرزند امام چهارم قرار داشت که تنها با پنج هزار سپاهی در کوفه بر ضد حکومت ستمگر هشام قیام […]

  ادامه ...

 • امام در دوران ضعف حکومت امویان و دوران انتقال حکومت اموی به عباسی و درگیری های سیاسی نظامی به سر می برد. دعوت عباسیان، در دوران امامت باقر علیه السلام […] 0

  فعالیت های سیاسی زمان امام صادق

  امام در دوران ضعف حکومت امویان و دوران انتقال حکومت اموی به عباسی و درگیری های سیاسی نظامی به سر می برد. دعوت عباسیان، در دوران امامت باقر علیه السلام […]

  ادامه ...

 • بیعت با سفاحسفاح در کوفه فعالیت بسیار نمود و طرفداران بسیار پیدا کرد تا اینکه در یک روز در مسجد کوفه اجتماع بزرگی تشکیل شد. «ابوسلمه» که رهبری انقلاب عراق […] 0

  بیعت با سفاح در مسجد کوفه

  بیعت با سفاحسفاح در کوفه فعالیت بسیار نمود و طرفداران بسیار پیدا کرد تا اینکه در یک روز در مسجد کوفه اجتماع بزرگی تشکیل شد. «ابوسلمه» که رهبری انقلاب عراق […]

  ادامه ...

 • اشارهبزرگترین جریان اجتماعی و فرهنگی به رغم عباسیان، جریان اجتماعی تشکل همسوی اهل بیت (علیهم‌السلام) و فرهنگ عترت می‌باشد. عباسیان بیشترین هراس را از ساماندهی تشکل همسوی اهل بیت و […] 0

  عباسیان و شکل گیری مذاهب اهل سنت

  اشارهبزرگترین جریان اجتماعی و فرهنگی به رغم عباسیان، جریان اجتماعی تشکل همسوی اهل بیت (علیهم‌السلام) و فرهنگ عترت می‌باشد. عباسیان بیشترین هراس را از ساماندهی تشکل همسوی اهل بیت و […]

  ادامه ...

 • اشارهعلت دیگری که باعث زوال حکومت سلسلهی اموی گردید، بیاعتنایی و توهین به حرم خدا (مکهی معظمه) و حرم پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم (مدینهی منوره) بود.برای […] 0

  اهانت به حرمین شریفین زمان معاویه

  اشارهعلت دیگری که باعث زوال حکومت سلسلهی اموی گردید، بیاعتنایی و توهین به حرم خدا (مکهی معظمه) و حرم پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم (مدینهی منوره) بود.برای […]

  ادامه ...

 • این موارد به خوبی گواهی می‌دهند که در زمان امام صادق علیه‌السلام حکومت استبداد بنی امیه رو به سقوط بوده و زمینه‌های افول حزب عثمانیه فراهم شده بود. این زمان […] 0

  خیانت ابومسلم زمان امام صادق

  این موارد به خوبی گواهی می‌دهند که در زمان امام صادق علیه‌السلام حکومت استبداد بنی امیه رو به سقوط بوده و زمینه‌های افول حزب عثمانیه فراهم شده بود. این زمان […]

  ادامه ...

 • تخریب بقیع به روایت اسناد اشاره بقیع تنها یک گورستان نیست، بلکه گنجینه تاریخ اسلام است. قبور چهار امام معصوم شیعیان و نیز قبور همسران، دختران، برخی فرزندان، اصحاب، تابعین […] 0

  تخریب بقیع به روایت اسناد

  تخریب بقیع به روایت اسناد اشاره بقیع تنها یک گورستان نیست، بلکه گنجینه تاریخ اسلام است. قبور چهار امام معصوم شیعیان و نیز قبور همسران، دختران، برخی فرزندان، اصحاب، تابعین […]

  ادامه ...

 • اشارهعامل دیگری که در منقرض شدن حکومت بنیامیه تاثیر داشت، نقش شیعیان و مبارزات آنها با حکومتهای ستمگر بود. اسلام از آغاز پیدایش، موضع ضد ستمگری و حمایت تودههای محروم […] 0

  مبارزات شیعیان عصر بنی امیه

  اشارهعامل دیگری که در منقرض شدن حکومت بنیامیه تاثیر داشت، نقش شیعیان و مبارزات آنها با حکومتهای ستمگر بود. اسلام از آغاز پیدایش، موضع ضد ستمگری و حمایت تودههای محروم […]

  ادامه ...

 • یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام به آن حضرت عرض کرد: با برادران و [ صفحه ۹۱] عموزادگان در منزل موروثی نشسته ام، اما آن ها همه اطاق های […] 0

  دیدار یکی از اصحاب با امام صادق

  یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام به آن حضرت عرض کرد: با برادران و [ صفحه ۹۱] عموزادگان در منزل موروثی نشسته ام، اما آن ها همه اطاق های […]

  ادامه ...

 • حجاج بن یوسف که مدت بیست سال [۱۴۰] با کمال استبداد و خشونت از طرف خلفای اموی در شهر کوفه بر عراق و ایران حکومت میکرد. وقتی از طرف عبدالملک […] 0

  زندان حجاج

  حجاج بن یوسف که مدت بیست سال [۱۴۰] با کمال استبداد و خشونت از طرف خلفای اموی در شهر کوفه بر عراق و ایران حکومت میکرد. وقتی از طرف عبدالملک […]

  ادامه ...