آرشیو حوادث، وقایع، هجرت

 • جنایت مهم دیگری که هشام مرتکب شد به شهادت رساندن زید بن علی ابنالحسین علیهماالسلام است.برگرفته از کتاب پرتوی از زندگانی امام صادق علیه السلام نوشته آقای نورالله علیدوست خراسانی 0

  قیام زید بن علی بن الحسین

  جنایت مهم دیگری که هشام مرتکب شد به شهادت رساندن زید بن علی ابنالحسین علیهماالسلام است.برگرفته از کتاب پرتوی از زندگانی امام صادق علیه السلام نوشته آقای نورالله علیدوست خراسانی

  ادامه ...

 • صفحه ۶۳ از ۱۰۲مورخین سنی و شیعی نوشتهاند که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مسلمانان را در حجۀالوداع در محلی که آن را غدیر خممیگفتند جمع […] 0

  مذهب جعفری

  صفحه ۶۳ از ۱۰۲مورخین سنی و شیعی نوشتهاند که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مسلمانان را در حجۀالوداع در محلی که آن را غدیر خممیگفتند جمع […]

  ادامه ...

 • ولید بن صبیح می گوید: شبی نزد امام صادق علیه السلام بودیم که درب خانه زده شد. حضرت به کنیز خود فرمود: «ببین کیست؟»کنیز بیرون رفت و بعد آمد و […] 0

  جدال عمر با امام صادق

  ولید بن صبیح می گوید: شبی نزد امام صادق علیه السلام بودیم که درب خانه زده شد. حضرت به کنیز خود فرمود: «ببین کیست؟»کنیز بیرون رفت و بعد آمد و […]

  ادامه ...

 • منصور در جوابش نامه ای را نوشت که خلاصه ی آن چنین است:نامه ی تو را خواندم و فهمیدم کسی که نازش بر اهل بیت به علت فداکاری و مجاهدت […] 0

  جواب منصور به ابومسلم

  منصور در جوابش نامه ای را نوشت که خلاصه ی آن چنین است:نامه ی تو را خواندم و فهمیدم کسی که نازش بر اهل بیت به علت فداکاری و مجاهدت […]

  ادامه ...

 • (۳) مذاهب چهارگانه اسلامی با زمینههای نظری و عملی که پیدا کردند در سرتاسر جهان اسلام توسعه یافته و منتشر شدند. در سده چهارم هجری این مذاهب بر دیگر مذاهبی […] 0

  انتشار مذاهب در جهان اسلام

  (۳) مذاهب چهارگانه اسلامی با زمینههای نظری و عملی که پیدا کردند در سرتاسر جهان اسلام توسعه یافته و منتشر شدند. در سده چهارم هجری این مذاهب بر دیگر مذاهبی […]

  ادامه ...

 • در زمان امامت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام شخصی به نام نجاشی استاندار و حاکم اهواز و فارس بود و از مردم مالیات زیادی می گرفت.یکی از اهالی اهواز […] 0

  نامه امام صادق به نجاشی

  در زمان امامت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام شخصی به نام نجاشی استاندار و حاکم اهواز و فارس بود و از مردم مالیات زیادی می گرفت.یکی از اهالی اهواز […]

  ادامه ...

 • مفضل بن عمر – از یاران ویژه ی حضرت صادق علیه السلام – می گوید: منصور دوانیقی برای فرماندار مکه و مدینه پیام داد که: خانه ی جعفر بن محمد […] 0

  به آتش کشیدن خانه امام صادق

  مفضل بن عمر – از یاران ویژه ی حضرت صادق علیه السلام – می گوید: منصور دوانیقی برای فرماندار مکه و مدینه پیام داد که: خانه ی جعفر بن محمد […]

  ادامه ...

 • علاوه بر عدهی زیادی که حجاج آنها را در زندان شکنجه و آزار میداد تا پایههای حکومت مستبدانهی اموی را استحکام بخشد ولی سرانجام به زوال و نابودی آنان انجامید، […] 0

  حجاج و کشتار شیعیان

  علاوه بر عدهی زیادی که حجاج آنها را در زندان شکنجه و آزار میداد تا پایههای حکومت مستبدانهی اموی را استحکام بخشد ولی سرانجام به زوال و نابودی آنان انجامید، […]

  ادامه ...

 • در اوائل قرن دوم هجری عبدالله بن المقفع نویسنده و علامهی مشهور زمان گزارشی برای تقدیم به حضور خلیفهی عباسی ابوجعفرمنصور به عنوان (رسالهی صحابه) تهیه کرد و تقدیم نمود […] 0

  در چه وقت و چگونه مذاهب اربعه بوجود آمد

  در اوائل قرن دوم هجری عبدالله بن المقفع نویسنده و علامهی مشهور زمان گزارشی برای تقدیم به حضور خلیفهی عباسی ابوجعفرمنصور به عنوان (رسالهی صحابه) تهیه کرد و تقدیم نمود […]

  ادامه ...

 • حضرت امام صادق علیه السلام به بعضی از اصحاب خود فرمود: دوست خود را از اسرار زندگیت آگاه مکن مگر آن سری که اگر به فرض دشمنت بداند به تو […] 0

  هدایای پادشاه هند به امام صادق

  حضرت امام صادق علیه السلام به بعضی از اصحاب خود فرمود: دوست خود را از اسرار زندگیت آگاه مکن مگر آن سری که اگر به فرض دشمنت بداند به تو […]

  ادامه ...