آرشیو امامت و رهبری، حاکمان زمان

 • عباسیان اولین بار در سال ۱۲۹ در «مرو» در روستائی به نام «سفیدنج» قیام خودشان را ظاهر کردند و روز عید فطر را برای این کار انتخاب کردند و بعد […] 0

  قیام بنی عباس

  عباسیان اولین بار در سال ۱۲۹ در «مرو» در روستائی به نام «سفیدنج» قیام خودشان را ظاهر کردند و روز عید فطر را برای این کار انتخاب کردند و بعد […]

  ادامه ...

 • ابومسلم در یکی از نامه های خود به منصور نوشت: «خداوند پس از گمنامی و حقارت و خواری، شما را بالا آورد، سپس مرا نیز با تو نجات بخشید».منصور هم […] 0

  عقده منصور عباسی

  ابومسلم در یکی از نامه های خود به منصور نوشت: «خداوند پس از گمنامی و حقارت و خواری، شما را بالا آورد، سپس مرا نیز با تو نجات بخشید».منصور هم […]

  ادامه ...

 • محمد بن علی (پدر سفاح و منصور و ابراهیم) سرزمین خراسان را برای دعوت خویش برگزید و پیروانش را به آنجا گسیل داشت. و «محمد بن علی» مبلغان خود را […] 0

  نفاق بنی عباس

  محمد بن علی (پدر سفاح و منصور و ابراهیم) سرزمین خراسان را برای دعوت خویش برگزید و پیروانش را به آنجا گسیل داشت. و «محمد بن علی» مبلغان خود را […]

  ادامه ...

 • حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: سه چیز از سعادت است: زن مطیع و فرزند نیکو و رزقی که مایه رفاه و آسایش عائله باشد.روایت شده که ابوهاشم اسماعیل بن […] 0

  شهادت محمد بن حنفیه به امامت حضرت صادق

  حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: سه چیز از سعادت است: زن مطیع و فرزند نیکو و رزقی که مایه رفاه و آسایش عائله باشد.روایت شده که ابوهاشم اسماعیل بن […]

  ادامه ...

 • بیشک حکومت بنیامیه خطرناکترین ضربهای بود که بر جهان اسلام وارد شد و یکی از جنایاتی که خلفای بنیامیه در دوران حکومت خود مرتکب شدند، زندانی کردن و دستگیری افراد […] 0

  زندانهای وحشتناک بنی امیه

  بیشک حکومت بنیامیه خطرناکترین ضربهای بود که بر جهان اسلام وارد شد و یکی از جنایاتی که خلفای بنیامیه در دوران حکومت خود مرتکب شدند، زندانی کردن و دستگیری افراد […]

  ادامه ...

 • آغاز حکومت عباسیان با خلافت (سفاح) یعنی عبدالله بن محمد بن علی بن عبدالله بن عباس در ربیع الاول سال ۱۳۲ در کوفه می‌باشد. [۴۵۸].بعد از مرگ محمد حنفیه پیروان […] 0

  آغاز حکومت عباسیان‌

  آغاز حکومت عباسیان با خلافت (سفاح) یعنی عبدالله بن محمد بن علی بن عبدالله بن عباس در ربیع الاول سال ۱۳۲ در کوفه می‌باشد. [۴۵۸].بعد از مرگ محمد حنفیه پیروان […]

  ادامه ...

 • ظلم و شکنجهی منصور نسبت به خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و زندانی کردن و زیر آوار قرار دادن و کشتن آنان هیچگونه تاثیری در او […] 0

  قساوت منصور

  ظلم و شکنجهی منصور نسبت به خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و زندانی کردن و زیر آوار قرار دادن و کشتن آنان هیچگونه تاثیری در او […]

  ادامه ...

 • در محضر امام صادق علیه السلام صحبت از منصور دوانیقی شد، می گفتند از وقتی که منصور به حکومت رسیده است لباسهای خوب نمی پوشد غذاهای لذیذ نمی خورد.امام صادق […] 0

  بخل منصور

  در محضر امام صادق علیه السلام صحبت از منصور دوانیقی شد، می گفتند از وقتی که منصور به حکومت رسیده است لباسهای خوب نمی پوشد غذاهای لذیذ نمی خورد.امام صادق […]

  ادامه ...

 • (۳) رشد و تربیت امام صادق با خشونت و سختیها و بلایا همزمان و همراه بود، گرفتاریهایی که از طرف زمامداران تباه کننده حق و ستمگر بر مردم و بندگانامام […] 0

  عصر امام صادق

  (۳) رشد و تربیت امام صادق با خشونت و سختیها و بلایا همزمان و همراه بود، گرفتاریهایی که از طرف زمامداران تباه کننده حق و ستمگر بر مردم و بندگانامام […]

  ادامه ...

 • در ایام حکومت سید صالحان، امیرمؤمنان علی علیه السلام عده ای از رؤسا می خواستند برای کاری به حضور ایشان برسند. ابن عباس [۱۹] با عجله نزد آن حضرت آمد […] 0

  امام علی و حکومت

  در ایام حکومت سید صالحان، امیرمؤمنان علی علیه السلام عده ای از رؤسا می خواستند برای کاری به حضور ایشان برسند. ابن عباس [۱۹] با عجله نزد آن حضرت آمد […]

  ادامه ...