آرشیو امامت و رهبری، حاکمان زمان

  • (۴) ابراز مهر و عاطفه ناگهانی معاویه نسبت به عثمان از کجا سرچشمه گرفته بود؟ و چرا آن روزی که خبر رسد پسر عمویش عثمان در محاصره قرار گرفته و […] 0

    موضع معاویه نسبت به عثمان

    (۴) ابراز مهر و عاطفه ناگهانی معاویه نسبت به عثمان از کجا سرچشمه گرفته بود؟ و چرا آن روزی که خبر رسد پسر عمویش عثمان در محاصره قرار گرفته و […]

    ادامه ...

  • این کار (استلحاق) معاویه نخستین واقعهای بود که احکام شرع را به طور علنی رد کرد [۱۲۲]، توضیح اینکه ابوسفیان با زن هرزه و بیبند و باری به نام سمیه[صفحه […] 0

    زیاد بن ابیه زمان معاویه

    این کار (استلحاق) معاویه نخستین واقعهای بود که احکام شرع را به طور علنی رد کرد [۱۲۲]، توضیح اینکه ابوسفیان با زن هرزه و بیبند و باری به نام سمیه[صفحه […]

    ادامه ...

  • ابی‌بصیر می‌گوید روزی در خدمت حضرت نشسته بودم فرمود آیا ابامحمد امامت را شناخته؟ دست روی زانوی حضرت گذاشتم و گفتم: بلی «والله الذی لا اله الا هو» تو همان […] 0

    نشان و علامت امامت

    ابی‌بصیر می‌گوید روزی در خدمت حضرت نشسته بودم فرمود آیا ابامحمد امامت را شناخته؟ دست روی زانوی حضرت گذاشتم و گفتم: بلی «والله الذی لا اله الا هو» تو همان […]

    ادامه ...

  • دو نفر از خلفای عباسی که معاصر امام صادق علیهالسلام بودند عبارتند از سفاح و منصور.برگرفته از کتاب پرتوی از زندگانی امام صادق علیه السلام نوشته آقای نورالله علیدوست خراسانی 0

    خلفای عباسی

    دو نفر از خلفای عباسی که معاصر امام صادق علیهالسلام بودند عبارتند از سفاح و منصور.برگرفته از کتاب پرتوی از زندگانی امام صادق علیه السلام نوشته آقای نورالله علیدوست خراسانی

    ادامه ...

  • مسائل و مطالبی پیرامون اسرار جمع تشکیلاتی امام وجود دارد. یک جمع که با هدفی انقلابی و با ایدئولوژی راهنما، در میدان مبارزه ی سیاسی و فکری گام می نهد، […] 0

    رازهای ناگشودنی تشکیلات زمان امامان

    مسائل و مطالبی پیرامون اسرار جمع تشکیلاتی امام وجود دارد. یک جمع که با هدفی انقلابی و با ایدئولوژی راهنما، در میدان مبارزه ی سیاسی و فکری گام می نهد، […]

    ادامه ...

  • حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس دختر خود را به شراب خوار بدهد با این عمل رحمیت او را قطع کرده است..ابوخدیجه روایت می کند که یکی از […] 0

    توطئه برای قتل امام صادق

    حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس دختر خود را به شراب خوار بدهد با این عمل رحمیت او را قطع کرده است..ابوخدیجه روایت می کند که یکی از […]

    ادامه ...

  • امام علیه السلام بهتر از هر کس قبر جدش علی علیه السلام را میدانست و از پدرش امام باقر علیه السلام روایت کرد که او فرمودحسن بن علی علیه السلام […] 0

    امام صادق (ع) قبر جدش امام علی را نشان داد

    امام علیه السلام بهتر از هر کس قبر جدش علی علیه السلام را میدانست و از پدرش امام باقر علیه السلام روایت کرد که او فرمودحسن بن علی علیه السلام […]

    ادامه ...

  • (۲) عبد الملک با انتصاب حجاج به امارت حجاز و عراق، او را بر مسلمانان تحمیل کرد و بر سرنوشت مردم چیره ساخت.حجاج همان گردنکشی بود که انواع عذاب را […] 0

    انتصاب حجاج از طرف عبد الملک

    (۲) عبد الملک با انتصاب حجاج به امارت حجاز و عراق، او را بر مسلمانان تحمیل کرد و بر سرنوشت مردم چیره ساخت.حجاج همان گردنکشی بود که انواع عذاب را […]

    ادامه ...

  • عباسیان خود را در لباس اسلام و دین برای مسلمانان معرفی نمودند. خلفای عباسی همه عمامه ی سیاه و لباس سیاه به تن می کردند چون این لباس و شعار […] 0

    دین در خدمت بنی عباس

    عباسیان خود را در لباس اسلام و دین برای مسلمانان معرفی نمودند. خلفای عباسی همه عمامه ی سیاه و لباس سیاه به تن می کردند چون این لباس و شعار […]

    ادامه ...

  • اولین خلیفهی عباسی که پس از انقراض حکومت بنیامیه زمام امور را به دست گرفت، سفاح بود. اسم او عبدالله، کنیهاش ابوالعباس و لقبش سفاح بود. در ماه ربیع الاخر […] 0

    سفاح کیست؟

    اولین خلیفهی عباسی که پس از انقراض حکومت بنیامیه زمام امور را به دست گرفت، سفاح بود. اسم او عبدالله، کنیهاش ابوالعباس و لقبش سفاح بود. در ماه ربیع الاخر […]

    ادامه ...