آرشیو امامت و رهبری، حاکمان زمان

 • الف) دلیل اول: به عقیده ی شیعه لطف و مهر گسترده ی خدا و نیز حکمت بی انتهای او ایجاب می کند که پس از پیامبر نیز مردم بی راهبر […] 0

  دلایل نیاز داشتن به امام

  الف) دلیل اول: به عقیده ی شیعه لطف و مهر گسترده ی خدا و نیز حکمت بی انتهای او ایجاب می کند که پس از پیامبر نیز مردم بی راهبر […]

  ادامه ...

 • معاویه به ضحاک بن قیس فهری رئیس شهربانی شام گفت: در مجلسی که نمایندگان ایالتها نزد جمع میشوند سخن خواهم گفت. پس از اینکه سخنان من تمام شد تو مسئلهی […] 0

  پیشنهاد معاویه به ضحاک

  معاویه به ضحاک بن قیس فهری رئیس شهربانی شام گفت: در مجلسی که نمایندگان ایالتها نزد جمع میشوند سخن خواهم گفت. پس از اینکه سخنان من تمام شد تو مسئلهی […]

  ادامه ...

 • منصور برای اینکه بتواند خود را در نظر مردم به عنوان یک چهرهی مذهبی و متدین و معتقد به مقدسات اسلام جلوه دهد و آنان را از این راه فریب […] 0

  نذر منصور جهت گول زدن مردم

  منصور برای اینکه بتواند خود را در نظر مردم به عنوان یک چهرهی مذهبی و متدین و معتقد به مقدسات اسلام جلوه دهد و آنان را از این راه فریب […]

  ادامه ...

 • ابن سنان از حضرت امام صادق علیه السلام سؤال کرد چه موقع اموال نوجوان در اختیارش گذارده می شود؟ فرمود: موقعی که بالغ شود و به علاوه رشد عقلی وی […] 0

  امامت امام جعفر صادق

  ابن سنان از حضرت امام صادق علیه السلام سؤال کرد چه موقع اموال نوجوان در اختیارش گذارده می شود؟ فرمود: موقعی که بالغ شود و به علاوه رشد عقلی وی […]

  ادامه ...

 • هنگامی که منصور به خلافت رسید، دربارهی گذشته خود میاندیشید و روزهای غمانگیز و رقت بار خود را به یاد میآورد و آن را با روزی که به حکومت رسید، […] 0

  اندیشه منصور عباسی

  هنگامی که منصور به خلافت رسید، دربارهی گذشته خود میاندیشید و روزهای غمانگیز و رقت بار خود را به یاد میآورد و آن را با روزی که به حکومت رسید، […]

  ادامه ...

 • (۲) اکنون که منصور امیر المؤمنین لقب گرفته، اموال به عنوان مالیات، از شرق و غرب به سوی او سرازیر است. کسی که روزی حتی یک درهم نداشت، اکنون خزانهاش […] 0

  عملکرد منصور

  (۲) اکنون که منصور امیر المؤمنین لقب گرفته، اموال به عنوان مالیات، از شرق و غرب به سوی او سرازیر است. کسی که روزی حتی یک درهم نداشت، اکنون خزانهاش […]

  ادامه ...

 • دوره ی اول، دوره ی سکوت یا همکاری امام با این قدرتها است. جامعه ی نوپا و جدید الولاده ی اسلامی با وجود دشمنان قدرتمند و ضربت خورده ی خارجی، […] 0

  سکوت یا همکاری با حکام زمان امام علی

  دوره ی اول، دوره ی سکوت یا همکاری امام با این قدرتها است. جامعه ی نوپا و جدید الولاده ی اسلامی با وجود دشمنان قدرتمند و ضربت خورده ی خارجی، […]

  ادامه ...

 • موالی از داشتن مشاغلی مانند حکومت و قضاوت محروم بودند.حجاج بن یوسف ثقفی وقتی سعید بن جبیر را دستگیر کرد، بر او منت گذاشت با این که از موالی بودی […] 0

  موالی و قضاوت زمان بنی امیه

  موالی از داشتن مشاغلی مانند حکومت و قضاوت محروم بودند.حجاج بن یوسف ثقفی وقتی سعید بن جبیر را دستگیر کرد، بر او منت گذاشت با این که از موالی بودی […]

  ادامه ...

 • در نوشتارهای پیش این نکته مورد توجه قرار گرفته است که بعد از رحلت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یک جریان بزرگ اجتماعی تشیع که از […] 0

  تشکل همسوی اهل بیت بعد از پیامبر

  در نوشتارهای پیش این نکته مورد توجه قرار گرفته است که بعد از رحلت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یک جریان بزرگ اجتماعی تشیع که از […]

  ادامه ...

 • امام صادق علیه السلام بر امامت امام کاظم علیه السلام وصیت کرد، از عیسی بن عبدالله روایت شده است که گفت: به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم: اگر خدای […] 0

  تصریح بر امامت امام کاظم

  امام صادق علیه السلام بر امامت امام کاظم علیه السلام وصیت کرد، از عیسی بن عبدالله روایت شده است که گفت: به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم: اگر خدای […]

  ادامه ...