آرشیو امامت و رهبری، حاکمان زمان

 • بعد از رحلت رسول الله – صلی الله علیه و آله و سلم به رغم وجود جریان اجتماعی تشکل هم سوی اهل بیت (علیهم‌السلام)، دو جریان دیگر در میان امت […] 0

  جانشینی رسول الله (ص)

  بعد از رحلت رسول الله – صلی الله علیه و آله و سلم به رغم وجود جریان اجتماعی تشکل هم سوی اهل بیت (علیهم‌السلام)، دو جریان دیگر در میان امت […]

  ادامه ...

 • معاویه به ضحاک بن قیس فهری رئیس شهربانی شام گفت: در مجلسی که نمایندگان ایالتها نزد جمع میشوند سخن خواهم گفت. پس از اینکه سخنان من تمام شد تو مسئلهی […] 0

  پیشنهاد معاویه به ضحاک

  معاویه به ضحاک بن قیس فهری رئیس شهربانی شام گفت: در مجلسی که نمایندگان ایالتها نزد جمع میشوند سخن خواهم گفت. پس از اینکه سخنان من تمام شد تو مسئلهی […]

  ادامه ...

 • اشارهیکی دیگر از علل انقراض حکومت امویان این بود که در دوران آنان (به خصوص در زمان معاویه) تحریف آیات قرآن و احادیث ساختگی رواج یافت و از این راه […] 0

  تحریف حقایق زمان معاویه

  اشارهیکی دیگر از علل انقراض حکومت امویان این بود که در دوران آنان (به خصوص در زمان معاویه) تحریف آیات قرآن و احادیث ساختگی رواج یافت و از این راه […]

  ادامه ...

 • حکم امام صادق (ع) درباره سه طلاقه کردن در زمان امام جعفر صادق علیه السلام، مردی در کوفه زن خود را در یک نوبت سه‌طلاقه کرد و سپس پشیمان شد؛ […] 0

  حکم امام صادق (ع) درباره سه طلاقه کردن

  حکم امام صادق (ع) درباره سه طلاقه کردن در زمان امام جعفر صادق علیه السلام، مردی در کوفه زن خود را در یک نوبت سه‌طلاقه کرد و سپس پشیمان شد؛ […]

  ادامه ...

 • در این فضای مسموم و خفه و تاریک و در این روزگار پربلا و دشوار بود که امام صادق علیه السلام بار امانت الهی را بر دوش گرفت … و […] 0

  امامت سرچشمه دو جریان حیاتبخش

  در این فضای مسموم و خفه و تاریک و در این روزگار پربلا و دشوار بود که امام صادق علیه السلام بار امانت الهی را بر دوش گرفت … و […]

  ادامه ...

 • در کتاب قصص العرب یک نقل است که از نظر محتوا گفتگوی بسیار جالبی است که برای روشن شدن وضعیت داخلی حکومت منصور عباسی، خواندن آن خوب است.منصور به حج […] 0

  گفتگوی منصور با مرد عرب

  در کتاب قصص العرب یک نقل است که از نظر محتوا گفتگوی بسیار جالبی است که برای روشن شدن وضعیت داخلی حکومت منصور عباسی، خواندن آن خوب است.منصور به حج […]

  ادامه ...

 • این شیوهی نادرست و روش ناپسند در زمان حکومت معاویه بن ابیسفیان شروع شد. در حقیقت مقصود او (معاویه) از این کار این بود که در ضمن تجلیل از خلفا […] 0

  دوران معاویه

  این شیوهی نادرست و روش ناپسند در زمان حکومت معاویه بن ابیسفیان شروع شد. در حقیقت مقصود او (معاویه) از این کار این بود که در ضمن تجلیل از خلفا […]

  ادامه ...

 • امام صادق علیه السلام فرمود: هر یک از ما امامان. دشمنی از خانواده ی خود دارند.شخصی پرسید: مگر فرزندان امام حسن علیه السلام نمی دانند حق با کیست؟ امام صادق […] 0

  حسادت بر امامت امام صادق

  امام صادق علیه السلام فرمود: هر یک از ما امامان. دشمنی از خانواده ی خود دارند.شخصی پرسید: مگر فرزندان امام حسن علیه السلام نمی دانند حق با کیست؟ امام صادق […]

  ادامه ...

 • (۲) سیطره جباران در جان اسلام سبب شد که متفکران، دانش و آگاهی خود را کتمان کنند، و از گفتن حقایق لب فرو بندند؛ چرا که سیتره با حاکمان خشم […] 0

  مذهب جعفری و عباسیان

  (۲) سیطره جباران در جان اسلام سبب شد که متفکران، دانش و آگاهی خود را کتمان کنند، و از گفتن حقایق لب فرو بندند؛ چرا که سیتره با حاکمان خشم […]

  ادامه ...

 • از این رفتار، آتش کینه و حسد در دل هشام زبانه می کشد و برنامه را شروع می کند. «شما (اولاد علی) همیشه وحدت مسلمانان را شکسته و با دعوت […] 0

  یاوه گوییهای هشام زمان امام باقر

  از این رفتار، آتش کینه و حسد در دل هشام زبانه می کشد و برنامه را شروع می کند. «شما (اولاد علی) همیشه وحدت مسلمانان را شکسته و با دعوت […]

  ادامه ...