آرشیو اخلاق و فضائل

 • هنگامی که رحلت جانسوز پیامبر صلی الله علیه و آله نزدیک شد، آن حضرت عمویش عباس و علی (ع) را به حضور طلبید، و به عباس فرمود: ای عموی محمد […] 0

  امانت داری امام علی زمان پیامبر

  هنگامی که رحلت جانسوز پیامبر صلی الله علیه و آله نزدیک شد، آن حضرت عمویش عباس و علی (ع) را به حضور طلبید، و به عباس فرمود: ای عموی محمد […]

  ادامه ...

 • کلید علم با علی علیه السلام است، پس قیام کرد و مردم را به دخول در دار معرفت عالم تشویق و تحریک می کرد که با نظر دقت برای پی […] 0

  اهل بیت و علم به افلاک

  کلید علم با علی علیه السلام است، پس قیام کرد و مردم را به دخول در دار معرفت عالم تشویق و تحریک می کرد که با نظر دقت برای پی […]

  ادامه ...

 • عیون اخبار الرضا ج ۲ ص ۵۶ حسین بن خالد گفت حضرت رضا علیه السّلام فرمود نقش انگشتری جعفر بن محمّد علیه السّلام«اللَّه ولیّی و عصمتی من خلقه»بود.علل الشرائع ص […] 0

  اسمها و نقش انگشتری و شمائل امام صادق

  عیون اخبار الرضا ج ۲ ص ۵۶ حسین بن خالد گفت حضرت رضا علیه السّلام فرمود نقش انگشتری جعفر بن محمّد علیه السّلام«اللَّه ولیّی و عصمتی من خلقه»بود.علل الشرائع ص […]

  ادامه ...

 • علم و دانش برترین معیار برتری می‌باشد. آنچه ارزشها را شکوفا می‌سازد و آنچه راه را در جهت پیمودن تعالی و تکامل هموار می‌سازد، دانش و آگاهی است. می توان […] 0

  دانش‌ اهل بیت

  علم و دانش برترین معیار برتری می‌باشد. آنچه ارزشها را شکوفا می‌سازد و آنچه راه را در جهت پیمودن تعالی و تکامل هموار می‌سازد، دانش و آگاهی است. می توان […]

  ادامه ...

 • داوود رقی می گوید: در سال ۱۴۶ هجری با امام صادق علیه السلام به حج رفتیم. وقتی از یکی از صحراهای تهامه می گذشتیم، شتران را خواباندیم. [ صفحه ۶۴] […] 0

  عرضه شدن اعمال بر ائمه

  داوود رقی می گوید: در سال ۱۴۶ هجری با امام صادق علیه السلام به حج رفتیم. وقتی از یکی از صحراهای تهامه می گذشتیم، شتران را خواباندیم. [ صفحه ۶۴] […]

  ادامه ...

 • اسماعیل که پسر بزرگ امام صادق بود، از دنیا رفت. امام صادق (ع) با کمال خوشرویی از مردمی که برای تعزیت آمده بودند، پذیرایی فرمود، به قدری که مورد تعجب […] 0

  صبر امام صادق

  اسماعیل که پسر بزرگ امام صادق بود، از دنیا رفت. امام صادق (ع) با کمال خوشرویی از مردمی که برای تعزیت آمده بودند، پذیرایی فرمود، به قدری که مورد تعجب […]

  ادامه ...

 • بخشش امام صادق (ع) به شاعر روزی « اشجع سلمی» نزد حضرت امام صادق علیه السلام رفت تا شعری در مدح و ستایش امام بخواند ولی چون امام بیمار بود، […] 0

  بخشش امام صادق (ع) به شاعر

  بخشش امام صادق (ع) به شاعر روزی « اشجع سلمی» نزد حضرت امام صادق علیه السلام رفت تا شعری در مدح و ستایش امام بخواند ولی چون امام بیمار بود، […]

  ادامه ...

 • حسن خلق مهم‌ترین فضیلت برای پیشوایان دینی است و در جلب دل‌ها و رفعت مقام نزد خدا و مردم نقش بسزایی دارد.[صفحه ۲۴]اخلاق نیکوی حضرت همان اخلاق جدش رسول الله […] 0

  حسن خلق امام صادق

  حسن خلق مهم‌ترین فضیلت برای پیشوایان دینی است و در جلب دل‌ها و رفعت مقام نزد خدا و مردم نقش بسزایی دارد.[صفحه ۲۴]اخلاق نیکوی حضرت همان اخلاق جدش رسول الله […]

  ادامه ...

 • به اعتقاد شیعه، امام پیشین باید خلیفه و امام پس از خویش را برگزیند و به امامت آن امام تصریح کند. ابن صباغ مالکی از بزرگان اهل سنت درباره امامت […] 0

  تصریح امام باقر به امامت امام صادق

  به اعتقاد شیعه، امام پیشین باید خلیفه و امام پس از خویش را برگزیند و به امامت آن امام تصریح کند. ابن صباغ مالکی از بزرگان اهل سنت درباره امامت […]

  ادامه ...

 • جعفر بن محمد علیه السلام متوسط القامه و سرخ رو و سیاه مو بوده موهای [صفحه ۶۷ ] او چین و شکن داشت بینی کشیده و موهایسر مبارکش در دو […] 0

  اوصاف ظاهری امام صادق (ع)

  جعفر بن محمد علیه السلام متوسط القامه و سرخ رو و سیاه مو بوده موهای [صفحه ۶۷ ] او چین و شکن داشت بینی کشیده و موهایسر مبارکش در دو […]

  ادامه ...