آرشیو اخلاق و فضائل

 • درباره نقش خاتم حضرت، نقل‌های متعددی در کتاب‌های شیعه وارد است. شاید علت این اختلاف آن باشد که حضرت انگشترهای متعددی داشته است. برای نمونه، ابن صباغ مالکی می نویسد: […] 0

  نقش انگشتر امام صادق

  درباره نقش خاتم حضرت، نقل‌های متعددی در کتاب‌های شیعه وارد است. شاید علت این اختلاف آن باشد که حضرت انگشترهای متعددی داشته است. برای نمونه، ابن صباغ مالکی می نویسد: […]

  ادامه ...

 • شقیق بلخی از حضرت در زمینه فتوت و جوانمردی پرسید. حضرت فرمود: شما در مورد جوان مردی و فتوت چه نظری دارید؟ شقیق گفت:اگر بر ما عطا شود، شکر کنیم […] 0

  جوانمردی امام صادق

  شقیق بلخی از حضرت در زمینه فتوت و جوانمردی پرسید. حضرت فرمود: شما در مورد جوان مردی و فتوت چه نظری دارید؟ شقیق گفت:اگر بر ما عطا شود، شکر کنیم […]

  ادامه ...

 • یکی از شروط به دست آوردن رضایت خدا این است که: «لم ینکر لهم فضلا عظم أو صغر». بنابراین، برای کسب رضای خدا، علاوه بر پیروی از خدا و رسول […] 0

  انکار فضایل ائمه و رضای خدا

  یکی از شروط به دست آوردن رضایت خدا این است که: «لم ینکر لهم فضلا عظم أو صغر». بنابراین، برای کسب رضای خدا، علاوه بر پیروی از خدا و رسول […]

  ادامه ...

 • تواضع امام صادق (ع) اسماعیل بن عبدالعزیز می‌گوید امام صادق علیه السلام را دیدم که به دستشویی می‌رفت. با خودم گفتم درباره این شخص چه اعتقادهایی دارم و چه مقام‌هایی […] 0

  تواضع امام صادق (ع)

  تواضع امام صادق (ع) اسماعیل بن عبدالعزیز می‌گوید امام صادق علیه السلام را دیدم که به دستشویی می‌رفت. با خودم گفتم درباره این شخص چه اعتقادهایی دارم و چه مقام‌هایی […]

  ادامه ...

 • هر پیامبری که با مردم رو به رو می شود، باید با منطق و استدلال با آنها صحبت کند. درباره ی ابراهیم علیه السلام در قرآن آمده است که وقتی […] 0

  عامل موفقیت انبیا استدلال و منطق

  هر پیامبری که با مردم رو به رو می شود، باید با منطق و استدلال با آنها صحبت کند. درباره ی ابراهیم علیه السلام در قرآن آمده است که وقتی […]

  ادامه ...

 • از گرایش‌های طبیعی انسان علاقه به مال اندوزی است.انسان می‌خواهد بهره وری نعمت‌های الهی را به خویش اختصاص دهد. گرایش طبیعی انسان در این میدان آنگونه پیش تاز است که […] 0

  سخاوت امام صادق

  از گرایش‌های طبیعی انسان علاقه به مال اندوزی است.انسان می‌خواهد بهره وری نعمت‌های الهی را به خویش اختصاص دهد. گرایش طبیعی انسان در این میدان آنگونه پیش تاز است که […]

  ادامه ...

 • آنچه به دوره امامت حضرت امام صادق علیه السلام ویژگی خاصی بخشیده، استفاده از علم بی کران امامت، تربیت دانش طلبان و بنیانگذاری فکری و علمی مذهب تشیع است. در […] 0

  علم امام صادق علیه السلام

  آنچه به دوره امامت حضرت امام صادق علیه السلام ویژگی خاصی بخشیده، استفاده از علم بی کران امامت، تربیت دانش طلبان و بنیانگذاری فکری و علمی مذهب تشیع است. در […]

  ادامه ...

 • اصولا دین برای ایجاد رابطه بین انسان و خدا آماده است. ارتباط انسان با خدا نیز حداقل[صفحه ۲۵۹]تحت تأثیر دو عامل شکل می گیرد: یکی عامل شناختی و معرفتی، و […] 0

  رابطه دین با محبت اهل بیت

  اصولا دین برای ایجاد رابطه بین انسان و خدا آماده است. ارتباط انسان با خدا نیز حداقل[صفحه ۲۵۹]تحت تأثیر دو عامل شکل می گیرد: یکی عامل شناختی و معرفتی، و […]

  ادامه ...

 • مربی گری برترین فضیلتی است که نصیب فرد می‌شود. در تربیت و تزکیه دیگران نقش محوری را مربی ایفا می‌نماید. این ویژگی تا آن مقدار از اهتمام است که خدای […] 0

  تربیت امام صادق

  مربی گری برترین فضیلتی است که نصیب فرد می‌شود. در تربیت و تزکیه دیگران نقش محوری را مربی ایفا می‌نماید. این ویژگی تا آن مقدار از اهتمام است که خدای […]

  ادامه ...

 • استجابت دعای امام صادق (ع) روزی حماد بن عیسی از امام صادق علیه السلام خواست برایش دعا کند خداوند ثروتی به او بدهد که بارها به حج مشرف شود و […] 0

  استجابت دعای امام صادق (ع)

  استجابت دعای امام صادق (ع) روزی حماد بن عیسی از امام صادق علیه السلام خواست برایش دعا کند خداوند ثروتی به او بدهد که بارها به حج مشرف شود و […]

  ادامه ...