آرشیو اخلاق و فضائل

 • پاسخگویی امام صادق (ع) به سئوالات جنیان عمار بحسانی می‌گوید: من پیوسته از امام صادق علیه السلام اجازه ملاقات می‌گرفتم و او نیز اجازه می‌فرمود. یک شب در منی می‌خواستم […] 0

  پاسخگویی امام صادق (ع) به سئوالات جنیان

  پاسخگویی امام صادق (ع) به سئوالات جنیان عمار بحسانی می‌گوید: من پیوسته از امام صادق علیه السلام اجازه ملاقات می‌گرفتم و او نیز اجازه می‌فرمود. یک شب در منی می‌خواستم […]

  ادامه ...

 • – سرورم! حضرت عالی در خصوص وجدان کاری و کیفیت بهتر کار، چه فرمودید؟در تفسیر این سخن خداوند که فرمود «تا شما را بیازماید که کدام از شما کار بهتر […] 0

  وجدان کاری امام صادق

  – سرورم! حضرت عالی در خصوص وجدان کاری و کیفیت بهتر کار، چه فرمودید؟در تفسیر این سخن خداوند که فرمود «تا شما را بیازماید که کدام از شما کار بهتر […]

  ادامه ...

 • مربی گری برترین فضیلتی است که نصیب فرد می‌شود. در تربیت و تزکیه دیگران نقش محوری را مربی ایفا می‌نماید. این ویژگی تا آن مقدار از اهتمام است که خدای […] 0

  تربیت امام صادق

  مربی گری برترین فضیلتی است که نصیب فرد می‌شود. در تربیت و تزکیه دیگران نقش محوری را مربی ایفا می‌نماید. این ویژگی تا آن مقدار از اهتمام است که خدای […]

  ادامه ...

 • سفاح و منصور در سیاست ایجاد رعب و وحشت و بدرفتاری با امام صادق علیه السلام بارها آن حضرت را به کوفه و بغداد جلب کردند اما عملا این سیاست […] 0

  برکات سفر امام صادق به عراق

  سفاح و منصور در سیاست ایجاد رعب و وحشت و بدرفتاری با امام صادق علیه السلام بارها آن حضرت را به کوفه و بغداد جلب کردند اما عملا این سیاست […]

  ادامه ...

 • حضرت ظاهری آراسته داشت. قامتش نه کوتاه بود و نه بلند؛ چهره‌ای داشت که بسان ماه می درخشید. پوست او لطیف بود و موهایی مجعد و مشکین و[صفحه ۲۷]پیشانی بلندی […] 0

  آراستگی ظاهری امام صادق

  حضرت ظاهری آراسته داشت. قامتش نه کوتاه بود و نه بلند؛ چهره‌ای داشت که بسان ماه می درخشید. پوست او لطیف بود و موهایی مجعد و مشکین و[صفحه ۲۷]پیشانی بلندی […]

  ادامه ...

 • مفضل بن عمر یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام و از روات او است و بسیار به امام علاقمند و کسی است که خود را زیرسایهی امام قرار داده […] 0

  درخشندگیها و نشان های امام صادق در توحید مفضل

  مفضل بن عمر یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام و از روات او است و بسیار به امام علاقمند و کسی است که خود را زیرسایهی امام قرار داده […]

  ادامه ...

 • حضرت امام صادق علیه السلام از جد گرامیش علی علیه السلام روایت کرده است که فرمود: خداوند جمیل است و جمال و زیبایی را دوست دارد و همچنین دوست دارد […] 0

  فضل ائمه بر سایرین

  حضرت امام صادق علیه السلام از جد گرامیش علی علیه السلام روایت کرده است که فرمود: خداوند جمیل است و جمال و زیبایی را دوست دارد و همچنین دوست دارد […]

  ادامه ...

 • بخشش امام صادق (ع) به شاعر روزی « اشجع سلمی» نزد حضرت امام صادق علیه السلام رفت تا شعری در مدح و ستایش امام بخواند ولی چون امام بیمار بود، […] 0

  بخشش امام صادق (ع) به شاعر

  بخشش امام صادق (ع) به شاعر روزی « اشجع سلمی» نزد حضرت امام صادق علیه السلام رفت تا شعری در مدح و ستایش امام بخواند ولی چون امام بیمار بود، […]

  ادامه ...

 • از گرایش‌های طبیعی انسان علاقه به مال اندوزی است.انسان می‌خواهد بهره وری نعمت‌های الهی را به خویش اختصاص دهد. گرایش طبیعی انسان در این میدان آنگونه پیش تاز است که […] 0

  سخاوت امام صادق

  از گرایش‌های طبیعی انسان علاقه به مال اندوزی است.انسان می‌خواهد بهره وری نعمت‌های الهی را به خویش اختصاص دهد. گرایش طبیعی انسان در این میدان آنگونه پیش تاز است که […]

  ادامه ...

 • در لباس پوشیدن هم ظاهر را حفظ می کرد و هم توانایی مالی را ومی فرمود: «بهترین لباس در هر زمان، لباس معمول مردم همان زمان است.» هم لباس نو […] 0

  لباس پوشیدن امام جعفر صادق

  در لباس پوشیدن هم ظاهر را حفظ می کرد و هم توانایی مالی را ومی فرمود: «بهترین لباس در هر زمان، لباس معمول مردم همان زمان است.» هم لباس نو […]

  ادامه ...