• امام صادق علیه السلام :النُشرَهُ فی عَشَرَهِ أشیاءَ : المَشیِ و الرُّکوبِ و.. . ؛امام صادق علیه السلام :شادابی در ده چیز است : پیاده روی ، سوارکاری و… .. […]
  • مردی خدمت امام صادق علیه السلام رسید و عرض کرد: من پیش پسر عموی شما بودم، او اسم شما را برد و تا آنجا که توانست، بدگویی کرد و به […]
  • امام صادق علیه السلام :إنَّ یَومَ الحُسَینِ أعظَمُ مُصیبَهً مِن جَمیعِ سائِرِ الأیّامِ ؛امام صادق علیه السلام :روز شهادت امام حسین علیه السلام سوگناک ترین روزها است .. علل الشرائع […]