• حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: آدم دین دار برادران دینی خود را دوست می دارد.و از معاویه بن عمار؛ و معاویه بن وهب؛ و ابن سنان نقل می کند […]
  • مترجم گوید: که آن چه حضرت علیه السّلام فرموده اند که: طول روز زیاد، از پانزده ساعت نمی شود در عمده معموره است، توضیحش آن است که زمین موافق مذهب […]
  • امام صادق علیه السلام :لَو عَلِمَ النّاسُ ما فی طَلَبِ العِلمِ لَطَلَبوهُ ولَو بِسَفکِ المُهَجِ وخَوضِ اللُّجَجِ .امام صادق علیه السلام : اگر مردم می دانستند که علم چه فوایدی […]