• ۱٫ طبیب هندی نزد ابوجعفر منصور بود و به خود فخر می فروخت، پس شروع کرد به خواندن آنچه از طب می دانست. امام صادق علیه السلام نیز در آنجا […]
  • من تمسک بالعروه الوثقی فهو ناج. [۱۴۹].آنکه به عروه الوثقی چنگ زند، او نجات یافته است.امام صادق علیه السلامعمر بن هبیره [۱۵۰] روزی از دست غلامش، رُفَیْد، به شدت خشمگین […]
  • عبدالله بن سنان [۱] روزی دعایی را که حضرت به او یاد داده بود نزد ایشان خواند و به جای آن که بگوید: «یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک […]