• مهربانی به زیردست‏ حفص بن عایشه می‏گوید: حضرت امام صادق علیه السلام غلامش را برای کاری فرستاد، در آمدنش تأخیر کرد، حضرت هنگامی که تأخیر کردن غلام را دیدند به […]
  • امام صادق علیه السلام :مَرَّ عیسَی بنُ مَریَمَ علیه السلام عَلی قَریَهٍ قَد ماتَ أهلُها وطَیرُها ودَوابُّها ، فَقالَ : أما إنَّهُم لَم یَموتوا إلاّ بِسَخطَهٍامام صادق علیه السلام : […]
  • – مولای من! شما که با کمال تواضع و در عین حال با نهایت مناعت طبع کارهای خود را شخصا انجام می دهید، روزی در برابر آفتاب سوزان حجاز بیل […]