• سلیمان بن خالد گوید: از امام صادق – علیه السلام – سؤال کردم، فدایت شوم؛ به من خبر ده، چه چیزهائی را خدا بر بندگانش واجب نمود؟حضرت فرمودند: اقرار به […]
  • امام صادق علیه السلام :الحافِظُ لِلقُرآنِ العامِلُ بِهِ مَعَ السَّفَرَهِامام صادق علیه السلام : حافظ قرآن که به آن عمل کند ، همراه سفیران (فرشتگان) ارجمند و نیکوکار است .السَّفَرَهُ […]
  • حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در پاسخ به مردی که پرسید:زکات واجب مال چقدر است؟ حضرت فرمودند: مقصودت زکات ظاهری است یا باطنی؟ عرض کرد: هر دو، حضرت فرمودند: […]