• موضوع اعانت و همکاری را ستمگران است که در این روایت و روایات دیگر مذمت بسیاری شده، و به سر حد حرمت رسیدهاست. در این زمینه ما به چند روایت […]
  • حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: مردم کانها و معادنی هستند، مانند طلا و نقره.و از خشاب نقل می کند که حضرت صادق علیه السلام فرمود:به خدا قسم! دیگر خلافت […]
  • عبدالله بن ابی یعفور عبدی کوفی از حواریین امام باقر و امام صادق علیهماالسلام به شمار می رفت و بسیار مورد توجه و علاقه ی امام صادق علیه السلام [ […]