• امام صادق علیه السلام :قالَ سَلمانُ فی خُطبَتِهِ : أیُّهَا النّاسُ ، لا تَکِلَّ أظفارُکُم عَن عَدُوِّکُم ، و لا تَستَغِشّوا صَدیقَکُم ؛ فَیَستَحوِذَ الشَّیطانُ عَلَیکُم .امام صادق علیه السلام […]
  • ابن بکیر گوید: به امام صادق – علیه السلام – گفتم: به ما چنین رسیده است که حسن بن علی – علیهماالسلام – بیست بار با پای پیاده به حج […]
  • حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند:کینه ی مؤمن لحظه ای است، و زمانی که از برادر خود جدا شد در دل خود کینه ای نسبت به او نگه نمی […]