• حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند:یقین، بنده را به هر مرتبهی والا و مقام شگفتآوری میرساند. در حضور رسول خدا (ص) گفته شد که عیسی بن مریم علیه السلام […]
  • حفص بن غیاث نخعی قاضی گوید: به امام صادق – علیه السلام – عرض کردم: زهد در دنیا چیست، (و به چه چیز محقق می شود؟)حضرت فرمود: خداوند عزوجل آن […]
  • امام صادق علیه السلام :إنْ لَم یُجِبْکَ البُکاءُ فَتَباکَ ، فإنْ خَرجَ مِنکَ مِثلُ رأسِ الذُّبابِ فَبَخٍ بَخٍ .امام صادق علیه السلام : اگر گریه ات نمی آید خود رابه […]