• امام صادق علیه السلام :لِلصائمِ فَرحَتانِ : فَرحَهٌ عندَ إفطارِهِ، وفَرحَهٌ عندَ لِقاءِ رَبِّهِ .امام صادق علیه السلام : روزه دار دو شادی دارد : یک شادی هنگام گشودن روزه […]
  • حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند:خداوند ایمان را به هفت بخش تقسیم نموده است:نیکوکاری، راستگویی، یقین، خشنودی، وفاداری، دانش و بردباری [۱۶۴۳].برگرفته از کتاب در مکتب امام جعفر صادق […]
  • روایت شده است که مردی به امام صادق – علیه السلام – عرض کرد: من شنیدم که می فرمودید: تربت امام حسین – علیه السلام – از دواهائی است که […]