• امام صادق علیه السلام :لا یَزالُ إبلیسُ فَرِحا مَا اهتَجَرَ المُسلِمانِ ، فَإِذَا التَقَیَا اصطَکَّت رُکبَتاهُ ، وتَخَلَّعَت أوصالُهُ ، ونادی : یا وَیلَهُ ، ما لَقِیَ مِنَ الثُّبورِ؟!امام صادق […]
  • علی بن اسباط از شخصی روایت می کند که امام صادق – علیه السلام – فرمود: «فقر مرگ سرخ است».گفتم: آیا مراد فقر مادی، و نداشتن دینار و درهم است؟حضرت […]
  • مردی خدمت امیرالمومنین علیه السلام آمد و عرض کرد: من خدا را میخوانم ولی اجابتی نمیبینم؟ حضرت فرمودند: چون تو خدا را با صفاتی جز صفات او وصف میکنی (و […]