• امام صادق علیه السلام :اختبِرُوا إخْوانَکُم بخَصلَتَینِ؛ فإنْ کانَتا فیهِم وإلّا فاعْزُبْ ثمّ اعزُبْ ثمّ اعزُبْ : محافظهٌ علَی الصّلواتِ فی مَواقِیتِها ، والبِرُّ بالإخْوانِ فی العُسْر والیُسرِ .امام صادق […]
  • یحیی بن علاء و اسحاق بن عمار هر دو گفتند:حضرت صادق علیه السلام هیچ گاه با ما خداحافظی نمی کرد مگر این که به دو کار سفارشمان می فرمودند: بر […]
  • حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند:امیرمومنان علیه السلام سواره به میان اصحاب خود آمدند. آنان دنبال حضرت راه افتادند. حضرت به طرف آنها برگشتند و فرمودند: کاری دارید؟ عرض […]