• امام صادق علیه السلام :إنّ الإیمانَ ما وَقَرَ فی القلوبِ ، والإسلامَ ما علَیهِ المَناکِحُ والمَوارِیثُ وحَقْنُ الدِّماءِ .امام صادق علیه السلام : ایمان آن چیزی است که دردلها جای […]
  • حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند:خداوند شش گروه را به سبب شش خصلت نابود میکند: فرمانروایان را به سبب ستمگری، عربها را به سبب تعصب، ملاکان را به سبب […]
  • حضرت امام جعفر صادق علیه السلام به جعفر بن عفان طائی فرمودند: شنیده ام که درباره ی حسین بن علی علیهم السلام اشعار نیکویی می سرایی؟ عرض کرد: آری. جعفر […]