• – سرورم! جناب عالی که دارای سیرت عالی و قلبی روشن به نور الهی هستید، در احسان و انفاق و اجابت تقاضای نیازمندان، همانند اجداد خود رفتار می نمودید، صدقات […]
  • حریز از مردی نقل می نماید که گوید: به امام صادق – علیه السلام – عرض کردم: آیا سائلی را که نمی دانم آیا مسلمان است یا خیر اطعام کنم؟حضرت […]
  • امام صادق علیه السلام :لا یَنْتَصِفُ ذالِکَ الیَومُ حَتّی یَقیلَ اَهْلُ الْجَنَّهِ فِی الجَنَّهِ، وَ اَهْلُ النّارِ فِی النّارِ؛پیش از آن که آن روز (قیامت) به نیمه برسد، بهشتیان در […]