• امام صادق علیه السلام :مَن أنصَفَ النّاسَ مِن نَفسِهِ رُضِیَ بِهِ حَکَما لِغَیرِهِ؛هر که داد مردم را از خود بدهد ، مردم راضی باشند که اوداور دیگرانشود.برگرفته از کتاب ۲۵۹۱ […]
  • ابوالعباس گوید: از امام صادق – علیه السلام – راجع به معنی و تفسیر فرمایش خدای عزوجل که می فرماید: (و علم آدم الأسماء کلها) [۲۲۶] «خداوند تمام علم اسماء […]
  • حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: مؤمن کسی است که آن چه کسب می کند پاکیزه است. و طبیعتش نیکوست و پنهانش صحیح است، اضافه مالش را انفاق می کند […]