• شیخ طوسی (ره)، در رجالش، او را از موالیان و ملازمان امام صادق و امام کاظم (ع) شمرده است. [۱] .کشی، از عیاشی، از علی بن عطیه، از مصادف نقل […]
  • (۴) هشام بن اسماعیل بن ولید مخزومی (د ۸۸ ه.)، عبد الملک بن مروان در سالامام صادق و مذاهب چهارگانه ،ص:۱۷۴۸۲ ه. هشام را به امارت مدینه منصوب کرد. او […]
  • امام صادق علیه السلام :عَلَیکُم بِحَجِّ هذَا البَیْتِ فَأدمِنوهُ فَاِنَّ فی اِدْمانِکُمُ اَلحَجَّ دَفْعَ مَـکارِهِ الدُّنْیا عَنکُم وَ اَهْوالِ یَومِ القیامَهِ؛شما را به حجّ خانه خدا، سفارش می کنم. هر […]