معجزات و کرامات

معجزه امام صادق شبیه معجزه ابراهیم

حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: مردم همه از هر دین و مرام احتیاج به امنیت و عدالت و فراوانی نعمت دارند.
و از یونس بن ظنیان نقل شده که گفت:
با عده ای خدمت حضرت صادق علیه السلام بودم؛ گفتم: مرغ هایی که خدا به حضرت ابراهیم فرمود:
«چهار مرغ بگیر و نزد خویش پاره پاره کن، سوره ی بقره، آیه ۲۶۰»
از چهار نوع مختلف بود یا از یک نوع؟ حضرت فرمود: می خواهید نظیر آن را ببینید؟ گفتیم: آری؛ حضرت صدا زد: ای طاووس؛ ای کلاغ؛ ای باز؛ ای کبوتر؛ یک یک پرندگان حاضر شدند. سپس حضرت دستور داد آنها را کشتند و قطعه قطعه کرده و پرهای آنها را کندند و با یکدیگر مخلوط کردند. سپس سر طاووس را گرفت و فرمود:
ای طاووس؛ دیدیم که گوشت و استخوان و پرهای او جدا شد و به یکدیگر پیوست و به سر متصل شد و زنده از مقابل حضرت پرواز کرد؛ آن گاه کلاغ و باز و کبوتر را یک یک صدا زد و همه در برابر او زنده شدند.
[صفحه ۲۳۰]
برگرفته از کتاب معجزات امام صادق علیه السلام نوشته آقای حبیب الله اکبرپور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *