معجزات و کرامات

معجزات امام صادق تبدیل اعرابی به سگ

حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: فروتنی و تواضع، مایه اصلی هر شرف محبوب و مقام بلند است.
علی بن حمزه نقل می کند که سالی در محضر امام صادق علیه السلام به حج رفتیم در راه به یک درخت خرما رسیدیم و در سایه آن برای استراحت توقف کردیم. حضرت دعایی نمودند و فرمودند: ای درخت ما را اطعام کن از آنچه خداوند متعال از روزی بندگانش در تو خلق فرموده است. درخت نخل که خشک بود بلافاصله سبز و پر برگ و میوه خرما شد و شاخه هایش را به سمت امام صادق علیه السلام خم کرد.
حضرت به من فرمود: بسم الله بگو هر قدر میل داری تناول کن. رطب هایی را چیدم و تناول کردم که به لطافت و شیرینی آن ها هرگز ندیده بودم یک اعرابی نیز آن جا بود گفت: من در عمرم از هیچ کس جادویی عظیم تر از این ندیده بودم. حضرت فرمود: ما وارثان اسرار نبوتیم و سحر و جادو به ما نسبت ندارد ما از خداوند متعال می خواهیم و دعا می کنیم و او اجابت می فرماید. اگر می خواهی دعا کنم تا خداوند تو را مسخ کند و به سگی مبدل شوی و هنگامی که به خانه ات بروی خانواده ات تو را
[صفحه ۴۷]
نشناسند.
اعرابی در کمال جهل و وقاحت گفت: دعا کن. حضرت دعا کردند بلافاصله دیدم اعرابی به سگی تبدیل شد و ساعتی به حضرت نگاه کرد و راه خانه اش را پیش گرفت. حضرت فرمود: به دنبالش برو. ببین چه اتفاقی می افتد من پشت سر او حرکت کردم. دیدم که به خانه اش رفت و با اهل و عیال خود با ملایمت رفتار می کرد اما خانواده اش به چوب و سنگ او را از خانه بیرون کردند. سپس خدمت حضرت برگشتم و احوال اعرابی را نقل نمودم بعد از آن دیدم آن سگ دوباره آمد و اشک از چشمانش جاری و بسیار مضطرب و نگران و ملتمس بود و روی خاک می غلطید و ناله می زد.
حضرت به او ترحم نمود و دعا کرد و اعرابی به صورت اول برگشت. حضرت فرمود: هم اکنون فهمیدی که اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ساحر و کاهن نیستند بلکه هدایت کننده راه حق و خلفای مطلقند.
اعرابی گفت: یابن رسول الله به آنچه فرمودی ایمان دارم.
[صفحه ۴۸]
برگرفته از کتاب معجزات امام صادق علیه السلام نوشته آقای حبیب الله اکبرپور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *