معجزات و کرامات

غیب گویی امام صادق و باعث تشیع

حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: کوتاهی در سه چیز سبب ناکامی است: طمع بخشش از صاحب جود، همنشینی با دانشمند و جلب خشنودی بالا دست آن که بر تو تسلطی دارد.
و از صفوان بن یحیی نقل می کند که:
جعفر بن محمد بن اشعث به من گفت: می دانی چرا ما شیعه شدیم و علت این که این مذهب را شناختیم چه بود؟ با این که صحبتی از آن نزد ما نبود و آن چه دیگران در این باره می دانستند ما نمی دانستیم؟ گفتم: علتش چه بود؟ گفت: منصور دوانیقی به پدر من محمد بن اشعث گفت: ای محمد مرد عاقلی را پیدا کن که مأموریتی برای من انجام دهد. پدرم گفت: او را یافتم؛ این فلان کس پسر مهاجر دایی من است. گفت: او را بیاور. او را نزد منصور بردم. به او گفت: ای مهاجر! این پول را بگیر و به مدینه برو و به نزد عبدالله بن حسن بن حسن و عده ای از کسان او از جمله حضرت صادق علیه السلام برو و به آنها بگو: من مرد غریبی از اهل خراسانم و آن جا شما شیعیانی دارید که این مال را برای شما فرستاده اند، و به این شرط و این شرط مقداری به هر یک
[صفحه ۱۵۱]
بده؛ و هنگامی که پول را گرفتند، بگو: من واسطه ام و دوست دارم قبض رسید آن را بنویسید که خط شما را داشته باشم.
آن مرد پول را گرفت و به مدینه رفت، سپس نزد منصور بازگشت. محمد بن اشعث نیز آن جا بود. منصور گفت: چه خبر؟ گفت: همه را ملاقات کرده، پول را دادم و این قبض رسید آنها است؛ به جز جعفر بن محمد علیه السلام که در مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله خدمت ایشان رسیدم، نماز می خواند، پشت سر حضرت نشستم تا نماز ایشان تمام شود و بعد آن چه به دیگران گفتم به ایشان نیز بگویم.
پس حضرت نمازش را زیاد طولانی نکرد و سلام داد و فرمود: ای مرد! از خدا بترس و اهل بیت پیامبر را فریب نده که تازه از چنگال بنی مروان بیرون آمده و همه محتاج هستند. گفتم: خدا تو را شایسته دارد، مگر چه شده؟ حضرت سر مبارک خود را نزدیک آورد و همه ی جریانی را که بین من و تو بود، خبر داد؛ که گویا مانند شخص سومی در مجلس حضور داشته است.
منصور گفت: ای پسر مهاجر! هر خاندان نبوتی محدثی دارند (محدث کسی است که فرشته ای برای او حدیث و اخبار غیبی و علومی را به او بیاموزد) و امروز جعفر بن محمد علیه السلام محدث ما است و این غیب گویی و معجزه موجب تشیع ما شد.
[صفحه ۱۵۲]
برگرفته از کتاب معجزات امام صادق علیه السلام نوشته آقای حبیب الله اکبرپور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *