گسترش و ترویج علوم

علم فقه و حدیث امام صادق

علم فقه امام جعفرصادق علیه السلام که به فقه جعفری مشهور است، همان فقه صحیح و اصیل اسلامی است که از مبدأ وحی به وسیله ی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جهت هدایت بشر نازل شده و امام علیه السلام چیزی از خود به آن اضافه ننموده است؛ زیرا هیچ امامی حق اضافه و کسر و تغییر و تبدیل حکمی در مسائل شرعی را ندارد و مقنن قوانین آسمانی فقط ذات ذوالجلال پروردگار است و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز به وسیله ی ابلاغ قوانین [ صفحه ۱۵۲] الهی بوده و جانشینان او هم مبین و مفسر احکام مزبور می باشند. پس در این مورد نبایستی این امر برای بعضی ها مشتبه شود که امام صادق علیه السلام مانند رؤسای سایر فرقه ها مکتب مخصوصی ایجاد کرده است. اگر چنین تصوری شود، از جهالت و نادانی است؛ چون مکتب امام صادق علیه السلام همان مکتب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است که دست به دست، به وسیله ی جانشینان آن بزرگوار به دست او رسیده است. و به طوری که در کتاب های تاریخی به آن اشاره شده است، پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بدعت ها و تحریف ها در احکام شرع مصطفوی به وسیله ی خلفای غاصب و دست نشانده های آن ها به وجود آمد و اشخاص غیر صلاحیت دار برای مطامع دنیوی به جعل حدیث و تحریف حقایق پرداختند و هر صاحب نفوذی از عنوان دین و مذهب به نفع دنیای خود استفاده کرده و مردم عوام هم بیشتر پیرو چنین آراء سخیف و عقاید باطل شده بودند. فرقه های مختلفه اسلامی به ذوق و سلیقه ی خود در اصول و فروع دین عقاید و آرای مخصوصی به وجود می آورند. اما امام صادق علیه السلام با استفاده از فرصتی که به دست آمده بود، بدعت ها و خرافات وارده به دین را که به تدریج تا آن زمان حاصل شده بود از ساحت مقدس شریعت مصطفوی دور ساخت و حقایق احکام را تشریح و آیات قرآن را چنان که منظور و مقصود صاحب شریعت بود برای مسلمانان تفسیر نموده و توضیح داد، و فقه اسلامی را که مدت یک قرن دستخوش هوی و هوس زعمای سقیفه و حکام اموی شده بود از نو احیاء و تدوین نمود و پر واضح است که پی بردن به حقایق این فقه که منشأ آسمانی دارد و از عهده ی بشر خارج است و هر قدر قوای عقلی و ذهنی انسان توسعه یابد، باز از درک کلیه ی حقایق آن عاجز خواهد بود و هر کسی درباره ی چنین قانونی هرگونه توصیفی کند توصیف و تمحید او در حدود ادراک عقل و فهم خود او خواهد بود مثلا یکی می نویسد: فقه اسلامی یک گنج گرانبهایی از شریعت است که بر [ صفحه ۱۵۳] سایر قوانین جهان برتری و تفوق و تقدم ذاتی دارد؛ زیرا دقت نظر و صحت استدلال از مزایای این قانون آسمانی است. کنگره های عالم اسلامی و مفتیان بزرگ اعتراف دارند که فقه جعفری بر قوانین فقهی آن ها برتری دارد و نیز از این فقه برای تکمیل قوانین خود استفاده کرده اند. [۲۷۷] .
برگرفته از کتاب ویژگیهای امام صادق علیه السلام نوشته آقای حامد فدوی اردستانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *