سیره عملی و رفتاری

نمونه هایی از سیره امام صادق علیه السلام – ترک سفره

نمونه هایی از سیره امام صادق علیه السلام – ترک سفره
منصور دوانیقی، امام صادق علیه السلام را به شرکت در یکی از جشن های خود مجبور ساخت. مجلس شاهانه برپا و سفره های رنگین و غذاهای متنوع آماده شد. حاضران مشغول غذا خوردن شدند که یکی از آنان آب طلبید. خدمتکار مجلس، به جای آب، شرابی به او داد. امام صادق علیه السلام وقتی این صحنه ضد اسلامی را در مجلس مسلمانان دید، بی درنگ برخاست و به عنوان اعتراض مجلس را ترک کرد و فرمود: رسول خدا فرمود: «کسی که در کنار سفره ای که در آن شراب نوشیده شود بنشیند، ملعون است». آن حضرت با قاطعیت تمام و با کمال بی اعتنایی به مجلس منصور، خشم خود را به آن سفره و حاضران آن ابراز داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *