احادیث و سخنان, سیره عملی و رفتاری

درسنامه – سیره و احادیث امام صادق (ع) – سرگذشت علی بطائنی

علی بن حمزه بطائنی عالم دین و اهل فتوا و وکیل امام صادق و امام کاظم علیهماالسلام بود. در ایام زندانی شدن امام کاظم
علیهالسلام، سی جاریه [ ۲۲۱ ]، چند هزار درهم و دینار و هم چنین مقداری گوسفند و شتر در نزد او جمع شد. پس از شهادت امام
کاظم علیه السلام دلش نیامد این اموال را تسلیم حضرت رضا علیه السلام کند. در نتیجه امامت امام رضا علیه السلام را رد کرد و
کلاب » برای خود مذهبی به نام واقفیه درست کرد و با این کار او هزاران نفر منحرف شدند. امام رضا علیه السلام از واقفیه با عبارت
۲۲۲ ] یاد کرده، یعنی سگی که زیر باران خیس شده است. باران همه چیز را پاک میکند، اما سگ را نجستر میکند. ] « ممطوره
کسی که از کنار یک سگ خیس عبور کند با عجله میگذرد تا مبادا سگ خود را تکان دهد و او را نجس کند. نجاست مادامی
که خشک است اگر به بدن یا لباس برسد نجس نمیکند، اما تا رطوبت به آن برسد نجاستش سرایت میکند. ابن ابیالعزاقر
شخصی بود که مدت بسیاری تسلیم حق تعالی بود، اما در یک جا دچار لغزش شد و حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه
احذروا الصوفی المتصنع [ ۲۲۳ ]؛ بر حذر باشید از » : الشریف) او را لعنت کرد. درباره یکی از همین بدعتگذاران آمده است
صفحه ۱۶۵ ] اسلام در عین سختی بسیار آسان است. مشکل آن جاست که بعضی مواقع باید از منافع دست ] .« صوفیان بدعتگذار
شست و تسلیم گردید. قرآن نمیگوید که فقط تسلیم باش، بلکه میگوید علاوه بر آن که تسلیم شدی، شکایت هم نکن و راضی
باش. نباید بگویی اسلام دستم را بسته و الا فلان کس را چنین و چنان میکردم. امام صادق علیه السلام سه مرتبه قسم یاد میکنند
که اگر کسی عمل داشته باشد، اما در نفس خود دچار حرج گردد مشرک است. البته شرک مراتب گوناگونی دارد.
برگرقته از کتاب درسنامه امام صادق علیه السلام نوشته:آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی (دام ظله )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *