احادیث و سخنان, سیره عملی و رفتاری

درسنامه – سیره و احادیث امام صادق (ع) – حضور قلب

باید با حضور قلب از خدا و ائمه علیهمالسلام درخواست کرد. در روایت آمده است: انسانی که با زبان دعا میکند، اما دلش جای
دیگری است، دعایش مستجاب نمیگردد. یکی از علما میگفت: من در نماز مطالب منبر را آماده میکنم! چنین شخصی نماز
میگوید یا به ذکر رکوع و سجده مشغول است دست کم باید « الله اکبر » میخواند، ولی دلش در تب و تاب منبر است. انسان وقتی
متوجه معنای آن باشد. البته نباید گذاشت که کار به وسواس بکشد. شیطان حربههای زیادی دارد و بسیاری از افراد را از راه دین و
احتیاط از راه به در میبرد. نقل شده است که عالمی مشغول نوشتن کتابی ضد شیطان بود. دوست این عالم در عالم رؤیا شیطان را
دید و به او گفت فلان کس میخواهد کتابی درباره تو بنویسد و تمام حیلههای تو را بر ملا کند. با تمام شدن این کتاب تو رسوا
میشوی. شیطان خندید و گفت: خودم به او گفتهام این کتاب را بنویسد! گفت: چطور ممکن است؟ این کتاب علیه تو است.
گفت: من هر کاری کردم که او را از راه به در برم نتوانستم، تا این که این اندیشه را به ذهنش آوردم که آدم ملا و با سوادی است
صفحه ۳۶ از ۱۰۴
و اگر در مورد شیطان و بدیهای او کتابی بنویسد همگان به علم او پی خواهند برد و از این طریق میتواند خودش را معرفی کند.
او هم با این تلقینها نوشتن کتاب را آغاز کرد. البته این دلیل نمیشود من و شما هم کتاب ننویسیم، تا نکند بخواهیم از این راه علم
خود را به دیگران نشان دهیم. مرحوم صاحب عروه الوثقی [ ۱۰۴ ] فرمودهاند: شیطان عدهای را از این راه بیدین و از فضایل دور
میسازد و عده [صفحه ۷۴ ] دیگری را هم به این بهانه که نکند نیت بدی داشته باشند. یکی از استادان بنده، زمانی که پیش ایشان
درس میخواندیم، مجرد بود و حجرهنشینی میکرد. یک روز خدمتش رسیدم. ظهر که شد دیدم به نماز جماعت نرفت و در حجره
نماز خواند. پرسیدم: شما چرا نماز جماعت نمیروید؟ گفت: راستش را بخواهی ائمه جماعت را نمیشناسم. آن روز در نجف
دست کم صدها امام جماعت عادل وجود داشت که عدالت عدهای از آنها قطعی بود، اما شیطان این بنده خدا را از توفیق نماز
جماعت محروم کرده بود. شیطان عدهای را وادار میکند که کتاب ننویسند و فعالیتهای مفید دیگر انجام ندهند، با این بهانه که
نکند نیتشان خراب باشد. ذکر گفتن بسیار به مؤمنان کمک خواهد کرد، ولی ذکری مقام انسان را بالا میبرد که با توجه و حضور
قلب همراه باشد.
برگرقته از کتاب درسنامه امام صادق علیه السلام نوشته:آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی (دام ظله )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *