احادیث و سخنان, سیره عملی و رفتاری

درسنامه – سیره و احادیث امام صادق (ع) – تصرف در دعای مأثور

یا مقلب القلوب » : عبدالله بن سنان [ ۲۴۷ ] روزی دعایی را که حضرت به او یاد داده بود نزد ایشان خواند و به جای آن که بگوید
حضرت .« یا مقلب القلوب و الأبصار » : گفت « ثبت قلبی علی دینک [ ۲۴۸ ]؛ ای گرداننده دلها قلب مرا بر دین خود ثابت گردان
بخوان و همان گونه که ما گفتهایم عمل « الأبصار » هست، ولی این دعا را بدون کلمه « مقلب القلوب و الأبصار » فرمودند: خداوند
کن. آری، شرعا انسانها میتوانند حاجات خود را با هر زبانی که میخواهند از خدا طلب نمایند ولی دستکاری دعاهایی که از
معصومین علیهمالسلام رسیده بنابر نظر عدهای از فقها حرام است. حتی بعضی ساختن دعا را حرام دانستهاند و در این باب روایتی
نقل کردهاند مبنی بر این که روزی یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام خدمت ایشان رسید و عرض کرد: یابن رسول الله، من
البته، گاهی ممکن است شخصی یک « دعنی من اختراعک [ ۲۴۹ ]؛ ساخته خود را رها کن » : دعایی اختراع کردهام. حضرت فرمود
فقره از دعایی را انتخاب کند و بخواند، این اشکال ندارد، اما اگر دعا را کم و زیاد کند کار حرامی مرتکب شده است. حسین بن
روح که نائب سوم ولی عصر (عج) در زمان غیبت صغرا است روزی دعایی برای مردم نقل کردند. چند روز بعد یکی از شیعیان نزد
او رفت. میخواست بپرسد که آیا حسین بن روح این دعا را خودش ساخته یا از امام نقل کرده است. قبل از این که چیزی بگوید،
حسین بن روح گفت: ؛ لان أخر من السماء فتخطفنی الطیر أو تهوی بی الریح فی مکان سحیق أحب الی من أن أقول فی دین الله
تعالی ذکره برأیی و من عند نفسی بل ذلک عن الأصل [ ۲۵۰ ]؛ اگر از آسمان سقوط کنم و پرندگان مرا بربایند یا باد مرا به دور
دستها بیاندازد، به مراتب برایم بهتر و دوست داشتنیتر از آن است که بخواهم مطلبی را به دروغ به امام و دین خدای متعال نسبت
[ صفحه ۱۸۴ ] .« دهم و از پیش خود سخنی بگویم
برگرقته از کتاب درسنامه امام صادق علیه السلام نوشته:آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی (دام ظله )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *