احادیث و سخنان, سیره عملی و رفتاری

درسنامه – سیره و احادیث امام صادق (ع) – اطاعت، تنها راه موفقیت

اشاره
و اعلموا أنه لیس بین الله و بین أحد من خلقه ملک مقرب و لا نبی مرسل و لا من دون ذلک من خلقه کلهم الا طاعتهم له، فاجتهدوا
فی طاعۀ الله ان سرکم ان تکونوا مؤمنین حقا حقا و لا قوه الا بالله [ ۱۹۸ ]؛ بدانید که میان خدا و هیچ یک از بندگانش – چه فرشته
مقرب باشد، یا نبی مرسل یا بندهای فروتر – چیزی جز اطاعت نیست. پس اگر به راستی دوست دارید که مؤمن حقیقی حقیقی
باشید، در اطاعت خدا بکوشید و [بدانید که] هیچ نیرویی جز به مدد خدا نیست. امام صادق علیه السلام در این بخش از فرمایش
خود میفرماید، بین خداوند و بندگان او یک راه بیشتر وجود ندارد. آن هم طاعت خداوند است و در این راه بیم ملک و نبی و
در عبارت فوق نکره « أحد » . هیچ آفریدهی دیگری، عالم باشد یا جاهل، مرجع تقلید باشد یا واعظ، استاد باشد یا کاسب فرقی نیست
استفاده میشود؛ یعنی استثنایی وجود ندارد، همه و همه برای ارتباط با خدا راهی « لیس » در سیاق نفی است. معنای نفی نیز از کلمه
جز طاعت ندارند. حتی پیروی و اطاعت از پیامبر و امامان نیز از این رو است که پیمودن راه آنها اطاعت از خدا است. حال که
اطاعت تنها راه است در این راه تمام تلاش خود را به کار [صفحه ۱۴۸ ] گیرید. مؤمن حقیقی راهی به جز اطاعت از باری تعالی
صفحه ۶۶ از ۱۰۴
هیچ قدرت و نیرویی وجود ندارد، مگر آن که از خداوند سرچشمه گرفته است و .« لا قوه الا بالله » : ندارد. سپس حضرت میفرمایند
کسانی که در راه اطاعت خداوند کوشش میکنند نیز تلاش و کوششان با استعانت خدای متعال است و بدون کمک الهی قدرت
انجام چنین عملی را ندارند. انبیا و اولیا با آن همه طاعت و صدقی که داشتند، از آخرت میترسیدند. ترس و بیم امام معصوم ناشی
از این است که میداند تنها راه ارتباط با خدا اطاعت است.
برگرقته از کتاب درسنامه امام صادق علیه السلام نوشته:آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی (دام ظله )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *