سیره عملی و رفتاری

امام صادق و اصلاح ذات البین

مفضل بن عمر از سوی امام صادق علیه السلام مأمور شده بود، برخی از کارها را از جانب ایشان انجام دهد. از جمله ی این امور رسیدگی و اصلاح امور شیعیان بود. روزی به دو نفر از شیعیان روبرو شد که در مورد میراثی با یکدیگر بحث و نزاع می کردند. قدری ایستاد و به مشاجره ی آنان گوش داد. وقتی دید، سازش در میان نیست، جلو رفته آنان را از ادامه ی دعوا بازداشت و هر دو را به منزل خویش دعوت کرد. هنگامی که به منزل آمدند، مفضل چهارصد درهم به آنان داد تا به نزاعشان پایان دهد. پس از آن که آن دو بر سر مسأله مورد بحث به توافق رسیدند و رضایت دو طرف جلب شد مفضل گفت: باید بدانید که این پول مال من نیست، بلکه از دارایی امام صادق علیه السلام می باشد. ایشان این دارایی را به من سپرده تا هرگاه از یاران و اصحاب ما در موردی اختلاف داشتند، آن را خرج کنم و بین آنان را صلح برقرار کنم. [۱۶۲] .
برگرفته از کتاب ویژگیهای امام صادق علیه السلام نوشته آقای حامد فدوی اردستانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *