احادیث اعتقادی, اصحاب و شاگردان

گفتار امام صادق – توحید مفضل – چینه دان مرغان

چینهدان برای مرغان مانند توبرهای است که غذا را در آن ذخیره مینمایند. مرغ از ترس شکارچیان به عجله دانهها را در چینهدان
جمع میکند، سپس به تدریج آنها را در سنگدان که به منزله معده است داخل میکند تا هضم شود. راه سنگدان تنگ است و
باید غذا کم کم وارد آن شود، تا دانه اول به سنگدان نرسد مرغ نمیتواند دانه دوم را داخل کند. اگر چینهدان نبود که به عجله
دانهها را در آن جمع کند، و کم کم به سنگدان بفرستد، چگونه میتوانست خود را سیر کند؟ فایده دیگر چینهدان این است که
چون بیشتر مرغان باید دانه را در دهان جوجه خود بگذارند آن را به راحتی از چینهدان به دهان میآورند و در دهان جوجه قرار
میدهند.
برگرفته از کتاب اصحاب امام صادق علیه السلام نوشته: علی محدث زاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *