احادیث اعتقادی, اصحاب و شاگردان

گفتار امام صادق – توحید مفضل – نیکی به پدر و مادر

دومین مطلب راجع به بر والدین است که ما مفصلا در ذیل دستورات اخلاقی امام صادق (ع) آن را ذکر کردهایم و در این جا نیز به
مختصری اشاره مینماییم: مرحوم محدث نوری، در مستدرک الوسائل، از حضرت باقر (ع) روایت میکند که فرمود: مردی به
محضر رسول اکرم (ص) رسید و عرض کرد: یا رسول الله، پدر و مادرم پیر و افتاده شدند، پدرم از دنیا رفت، و مادرم زنده است
ولی با اندازهای فرتوت و شکسته شده که مانند بچههای کوچک غذا را نرم کرده در دهانش میگذارم و او را در پارچه، مانند
بچههای شیرخوار، میپیچم و در گهوارهاش گذاشته او را حرکت میدهم تا به خواب رود. حضرت رسول (ص) فرمود: ای پسر،
موفقیت بزرگی نصیبت گردیده. جوان عرض کرد: یا رسول الله، آیا زحمات و حقوق او را جبران کردهام؟ فرمود: هرگز! حتی
جبران یک ناله از نالههایی که موقع زایمان از فرط رنج و فشار درد مینمود نکردهای. [ ۱۲۶۳ ]. حضرت رسول (ص) به بالین جوانی
رفتند که در حال احتضار و مشرف به مرگ بود ولی جان دادن بر وی سخت شده بود. حضرت او را صدا زدند، جواب داد.
فرمودند: چه میبینی؟ عرض کرد: دو نفر سیاه را میبینم که رو به روی من ایستادهاند، و از آنها میترسم. [صفحه ۳۸۲ ] آن جناب
صفحه ۱۸۳ از ۲۸۴
پرسیدند: آیا این جوان مادر دارد؟ مادرش آمد و عرض کرد: بلی، یا رسول الله! من مادر او هستم.حضرت پرسیدند: آیا از او راضی
هستی؟ عرض کرد: راضی نبودم ولی اکنون به واسطه شما راضی شدم. آن گاه جوان بیهوش شد، وقتی به هوش آمد باز او را صدا
زدند، جواب داد. فرمودند: چه میبینی؟ عرض کرد: آن دو سیاه رفتند و اکنون دو نفر سفیدرو و نورانی آمدند که از دیدن آنها
خشنود میشوم، و در آن هنگام از دنیا رفت. [ ۱۲۶۴ ]. امام صادق (ع) فرمود: هر کس دوست دارد که خداوند بر او سختی مرگ را
.[ آسان سازد، باید که صله رحم نموده و به پدر و مادر خود نیکی نماید… [ ۱۲۶۵
برگرفته از کتاب اصحاب امام صادق علیه السلام نوشته: علی محدث زاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *