احادیث اعتقادی, اصحاب و شاگردان

گفتار امام صادق – توحید مفضل – مو و ناخن

فکر کن،ای مفضل، در آفریدن مو و ناخنها که چون نمو میکنند و دراز میشوند، خداوند آنها را با بیحس گردانیده تا انسان از
بریدن و کوتاه کردن آنها ناراحت نشود؛ اگر ناخن و مو حس میداشت، و هنگام بریدن درد میگرفت، چنانچه انسان آن را کم و
کوتاه میکرد از درد ناراحت میشد، و اگر کم و کوتاه نمیکرد زندگی بر او دشوار بود. مفضل گفت: چرا حق تعالی انسان را
چنان نیافرید که مو و ناخن او بلند نشود؟حضرت فرمود:به واسطه نمو مو و ناخن، و کوتاه کردن آنها، مرضها از بدن خارج میشد؛
و بدین سبب امر کردهاند که انسان در هر هفته ناخن بگیرد و موهای بدن را کم کند. مو در جاهایی که صلاح نیست روییده نشده،
مثلا، اگر در چشم میرویید، انسان کور میشد؛ و اگر در دهان میرویید، خوردن و آشامیدن ناگوار بود؛ و اگر در کف دست
صفحه ۱۶۰ از ۲۸۴
میرویید، لمس کردن چیزها برای انسان ممکن نبود. نه تنها در انسان این طور است، بلکه حیواناتی که تمام بدنشان را مو گرفته در
جاهایی که صلاح آنها نبوده خداوند مو خلق ننموده. در دستگاه خلقت تأمل کن که چگونه هر چیز مطابق حکمت و مصلحت
خلق شده، و ذرهای خطا و غلط در آن دیده نمیشود.
برگرفته از کتاب اصحاب امام صادق علیه السلام نوشته: علی محدث زاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *