احادیث اعتقادی, اصحاب و شاگردان

گفتار امام صادق – توحید مفضل – منافع وزش باد و نسیم

هر گاه چندی باد نوزد بسیاری از بیماریها پیدا میشود؛ نفسها میگیرد؛ میوهها فاسد؛ سبزیها متعفن میگردد، و در غلات آفت
راه مییابد. هوا، که نسیم هم از جنبش آن پیدا میشود، پایه زندگانی بشر است؛ بدن را تر و تازه میکند، و باعث گرمی و سردی
و اعتدال میگردد؛ درختان را آبستن میکند و ابرها را از محلی به محل دیگر میبرد و آنها را به هم متصل میسازد تا همه افق را
فراگیرد، و بعد از آن که باران آمد ابرها را از هم میپاشد. خلاصه زندگی انسان و حیوان به واسطه هوا و باد است. و نیز از برخورد
اجسام در هوا صدا پیدا میشود، و هوا آن را به گوش میرساند. بو به وسیله هوا به شامه میرسد. اگر هوا طوری بود که صدا در
آن میماند عالم از صدا پر میشد و کار بر مردم دشوار میگردید، مثل کاغذی که بعد از نوشتن، دیگر نمیشود از آن استفاده
[صفحه ۳۶۵ ] کرد. خداوند هوا را طوری خلق کرده که صدا در آن نماند تا مردم در رنج و عذاب نباشند.
برگرفته از کتاب اصحاب امام صادق علیه السلام نوشته: علی محدث زاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *