احادیث اعتقادی, اصحاب و شاگردان

گفتار امام صادق – توحید مفضل – مفضل بن قیس بن رمانه مولی الاشعریین

اشاره
رجال الطوسی، ص ۳۱۴ . شیخ طوسی او را از اصحاب حضرت باقر [ ۱۲۳۴ ] و حضرت صادق [ ۱۲۳۵ ] علیهماالسلام میداند. او از
خواص اصحاب امام صادق (ع) [ ۱۲۳۶ ]، و برگزیده و خوب بود [ ۱۲۳۷ ]، و روایاتی در مدحش نقل شده است. [ ۱۲۳۸ ]. مفضل بن
قیس گوید: به امام صادق (ع) عرض کردم: اگر اصحاب ما در چیزی اختلاف ورزند، من گویم: همان را خواهم گفت که جعفر
بن محمد (ع) گوید… [ ۱۲۳۹ ]. کشی از مفضل روایت کرده که گفت: وقتی به خدمت امام صادق (ع) رسیدم و از وضع خودم به
آن حضرت شکایت کردم و از آن بزرگوار استدعای دعا نمودم [ ۱۲۴۰ ] حضرت کنیز خود را طلبید و فرمود: بیاور آن کیسهای را
که ابوجعفر منصور دوانیقی برای ما فرستاده. کنیز کیسه را آورد. حضرت فرمود: در این کیسه چهارصد اشرفی است بردار و به کار
خود گشایشی بده. گفتم: نه، به خدا، فدایت شوم، من پول نخواستم بلکه تقاضای دعا از شما داشتم. فرمود: برای تو دعا خواهم
کرد، و لیکن بدان اگر به مردم از پریشانی و گرفتاری خود خبر دهی در نظر آنان خوار و بیمقدار خواهی شد. [ ۱۲۴۱ ]. این روایت
دلالت بر لطف تام حضرت بر او دارد، از این جهت که میخواستند او با پوشیده داشتن حال و وضعش از مردم، عزیز و محترم باقی
.[ بماند. [ ۱۲۴۲
برگرفته از کتاب اصحاب امام صادق علیه السلام نوشته: علی محدث زاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *