احادیث اعتقادی, اصحاب و شاگردان

گفتار امام صادق – توحید مفضل – ماهی

ببین چون ماهی باید در آب زندگی کند، پا ندارد و چون نفس کشیدن آن مانند حیوانات خشکی نیست، مثل آنها شش ندارد. به
جای دو پا، بالههای محکم در پهلوهای خود دارد که مانند پاروهای قایقرانان، در موقع شنا کردن، بر آن میزند.بدنش را فلسهای
محکم مانند زره پوشانیده تا از آسیب محفوظ بماند. و چون بینایی چشمانش ضعیف است خداوند شامه قوی به آن عطا کرده که
بوی طعمه خود را از دور حس میکند. و نیز این حیوان آب را از دهان میبلعد و از سوراخهایی که در اطراف سرش میباشد
خارج میکند، و این کار در ماهی به منزله نفس کشیدن است. چون ماهی خوراک انسان و حیوانات دیگر، حتی بعضی از
درندگان، و بسیاری از مرغان است از آن بسیار به وجود میآید، و هر ماهی ماده مقدار زیادی تخم میگذارد. در انواع ماهیان و
صدفهای دریایی که مقدار و خصوصیات آنها را جز خداوند هیچ کس نمیداند، دقت کن و به عجایب صنعت باری تعالی
پیببر. مفضل گوید: چون سخن بدینجا رسید، ظهر شد و مولای من مشغول نماز گشت، و فرمود: فردا صبح بیا. من با نهایت
خوشحالی از جهت علومی که از حضرت فراگرفته بودم، به خانه برگشتم و شادان شب را به روز آوردم.
برگرفته از کتاب اصحاب امام صادق علیه السلام نوشته: علی محدث زاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *