احادیث اعتقادی, اصحاب و شاگردان

گفتار امام صادق – توحید مفضل – فایده دردها و بیماریها

بعضی گمان میکنند دردها و بیماریها فایدهای ندارد، ولی نمیدانند که به واسطه آنها انسان به یاد خدا میافتد و معاصی را
ترک میکند، چنانکه دیده میشود که کسانی که گرفتار مرض یا مصیبتی میشوند به در خانه خدا میروند و از او طلب عافیت
میکنند، و اظهار خشوع و شکستگی کرده، به فقرا و بینوایان احسان مینمایند. نویسنده گوید: آن چه تا به حال ذکر شد مقداری از
گفتار و فرمایشات امام در روز اول بود که مفصل و تمامی آن در جلد توحید بحار موجود است، و طالبین میتوانند به آن کتاب
رجوع نمایند. و اینک مختصری از گفتار روز دوم را ذکر مینماییم:
برگرفته از کتاب اصحاب امام صادق علیه السلام نوشته: علی محدث زاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *