احادیث اعتقادی, اصحاب و شاگردان

گفتار امام صادق – توحید مفضل – عضوهای مربوط به صدا

حنجره مانند لولهای است که صدا از آن بیرون میآید. زبان و دندانها و لبها برای آن است که انسان به وسیله آنها از صدایی
که از حنجره بیرون میآید کلمه و جمله بسازد و [صفحه ۳۴۵ ] مقصد خود را به دیگران بفهماند. از همین جهت هر گاه نقصی در
را خوب تلفظ نمیکند و کسی « سین » یکی از این اعضاء پیدا شود انسان نمیتواند درست حرف بزند. مثلا کسی که دندان ندارد
را درست نمیتواند بگوید. فایده این اعضاء منحصر به سخن گفتن نیست و فایدههایی بسیار « ف» که در لبانش نقصی باشد حرف
صفحه ۱۵۹ از ۲۸۴
مهمتر از این در آنها میباشد، چنانکه به وسیله حنجره، هوا از خارج وارد شش میشود که اگر اندک زمانی در این امر توقف
حاصل گردد، باعث مرگ خواهد شد. زبان وسیله تشخیص مزههاست و نیز کمک مهمی است برای فروبردن غذا. دندانها،
خوراکیها را خرد میکنند تا بتواند به آسانی آنها را فرو برد. لبها، به منزله درهای دهان است که انسان هر وقت بخواهد دهان
خود را با آنها باز میکند یا میبندد؛ و همچنین به وسیله لبها، آب را میمکد تا کم کم داخل دهان شود و گلو را نگیرد.
برگرفته از کتاب اصحاب امام صادق علیه السلام نوشته: علی محدث زاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *