احادیث اعتقادی, اصحاب و شاگردان

گفتار امام صادق – توحید مفضل – خلقت برگ درخت و هسته میوهها

فکر کن که خداوند در هر برگی چیزهایی مانند رگهای بدن از هر طرف کشیده: بعضی قوی است که نمیگذارد برگ از هم
بپاشد، آب را هم به رگهای ضعیف میرساند؛ بعضی دیگر ضعیف است که برای رساندن آب و غذا به تمام برگ خلق شده.اگر
انسان بخواهد یکی از این برگها را با اراده خود بسازد، در صورتی که وسایل و [صفحه ۳۶۸ ] اسباب کار هم در دست داشته
باشد، با تحمل زحمتها و صرف وقت زیاد، از عهده ساختن یک دانه برگ برنمیآید. خداوند حکیم در اندک وقتی، در فصل
بهار، آن قدر گل و برگ و سبزه و ریحان و شکوفه و شقایق پدید میآورد که در هر کوه و دشت از هر یک به حد وفور میبینی.
فکر کن در هسته و دانه میوهها. خداوند در میوهها هسته خلق نموده که اگر آفتی به درخت برسد، آن را بکارند تا درخت دیگر
بروید؛ مانند چیزهای قیمتی که در دو جا ضبط میشود که اگر به یکی آفتی برسد دیگر باقی بماند. و نیز چون هسته محکم است
میوه را نگه میدارد تا از هم نپاشد، و اگر هسته نبود میوه لطیف از هم پاشیده میشد. دیگر از فواید هسته آن است که بعضی از
آنها را میخورند، و از بعضی روغن میگیرند، و از آن استفادههای بسیار میبرند.
برگرفته از کتاب اصحاب امام صادق علیه السلام نوشته: علی محدث زاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *