احادیث اعتقادی, اصحاب و شاگردان

گفتار امام صادق – توحید مفضل – جهاد در راه خدا

جهاد یکی از فروع دین مقدس اسلام، و دری از درهای بهشت که بر روی اولیاء مخصوص پروردگار باز شده، و لباس تقوی است.
هر کس جهاد را ترک کند خدا به او لباس ذلت بپوشاند. [ ۱۲۶۶ ]. پیغمبر اکرم (ص) فرمود: تمام خیر و خوبیها زیر سایه شمشیر
است، مردم را مستقیم و منظم نمیکند مگر شمشیر، و کلیدهای بهشت و دوزخ [ ۱۲۶۷ ] شمشیرهاست. [ ۱۲۶۸ ]. روزی امیرالمؤمنین
(ع) خطبه میخواند و مردم را به جهاد ترغیب میکرد. جوانی برخاست و عرضه داشت: یا امیرالمومنین (ع)، از فضیلت جهاد در راه
خدا برایم بفرما. امیرالمؤمنین (ع) فرمود: من در ردیف پیغمبر اکرم (ص) بر شتر غضبآء سوار بودم. از غزوه ذات السلاسل بر
میگشتیم، مثل سؤال تو را من از آن حضرت نمودم، فرمود: هنگامی که جنگجویان عازم جنگ میشوند خداوند بر آنان برائت از
آتش جهنم را خواهد نوشت. تا آن که فرمود: هنگامی که شهید از اسبش به زیر آید، قبل از آن که بدن به زمین برسد، همسرش،
حوریه بهشتی، میآید و او را به بهشت بشارت میدهد. همین که بدن روی زمین افتاد، زمین به او میگوید: مرحبا به روح و روان
پاک که از کالبد پاکی خارج شده، تو را [صفحه ۳۸۳ ] بشارت باد به نعمتهایی که چشمی ندیده و گوشی نشنیده و به قلب بشری
خطور نکرده. مجاهد در روز قیامت که از قبرش بیرون میآید، با شمشیر کشیده، از رگهای گردنش خون جاری است، خونی که
رنگش رنگ خون اما بویش بوی مشک، در عرصه محشر قدم میگذارد؛ قسم به آن که جانم در قبضه قدرت اوست، اگر در مسیر
آنان انبیاء هم باشند به احترام آنان پیاده شوند. [ ۱۲۶۹ ]. جهاد دو مرحله دارد: جهاد اصغر و جهاد اکبر. جهاد اصغر را فقیه در
پیرامونش بحث میکند و در کتب فقهیه، در کتاب جهاد، احکام و شرایط آن ذکر شده است. اما مرحله دوم آن جهاد با نفس که
به فرموده پیامبر اکرم (ص) جهاد اکبر است [ ۱۲۷۰ ] مبارزه با نفس بدین جهت در مرتبه برتر قرار میگیرد که در زندگی انسانها
تغییر محور ایجاد کرده، ارزشهای مادی را تبدیل به ارزشهای معنوی میسازد. هواهای نفسانی و خوی حیوانی را از بین برده به
جای آن ملکات نفسانی و سجایای اخلاقی جانشین میگرداند. و از این رو است که مبارزه با نفس و خودسازی اساسیترین پایه
برای جهاد با دشمن بیرونی و دیگر سازی است. انسانی که در صحنه بارزه با خود شکست میخورد نمیتواند امیدی به پیروزی
واقعی در مبارزه با دیگران داشته باشد؛ زیرا که تا نفس در کنترل انسان قرار نگیرد اهداف مبارزه با دیگران هرگز جنبه مقدس و
الهی پیدا نخواهد کرد.
برگرفته از کتاب اصحاب امام صادق علیه السلام نوشته: علی محدث زاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *