احادیث اعتقادی, اصحاب و شاگردان

گفتار امام صادق – توحید مفضل – به جا آوردن نماز در اول وقت

نویسنده گوید: مرحوم کلینی (ره)، در کافی، حدیثی از منصور بن حازم نقل کرده که ما متن حدیث را از نظر خوانندگان محترم
میگذرانیم: … عن منصور بن حازم عن ابیعبدالله علیه السلام قال: قلت: ای الاعمال افضل؟ قال: الصلوه لوقتها (ای وقت فضلها) و
صفحه ۱۸۲ از ۲۸۴
برالوالدین و الجهاد فی سبیل الله. منصور بن حازم گوید: از امام صادق (ع) سؤال کردم افضل اعمالا چیست؟ فرمود: نماز را در
وقت فضیلت خواندن، نیکی و نیکوکاری به پدر ومادر و جهاد در راه خدا. [ ۱۲۵۴ ]. نویسنده گوید: حضرت صادق (ع) در این
روایت به سه مطلب اشاره فرموده که ما مختصرا در پیرامون هر یک چند حدیث نقل مینماییم: اول: آن حضرت دستور نماز اول
«. سئل النبی صلی الله علیه و آله عن افضل الاعمال قال: الصلوه لاول وقتها » . وقت را میفرماید، و اهمیت آن را گوشزد مینماید
۱۲۵۵ ]. از پیامبر (ص) از افضل اعمال سؤال شد، فرمود به جا آوردن نماز در اول وقتش. [ ۱۲۵۶ ]. [صفحه ۳۸۰ ] قال ابنمسعود: ]
ابنمسعود گوید: از رسول خدا (ص) ،« سألت رسول الله صلی الله علیه و آله ای الاعمال احب الی الله عزوجل؟ قال الصلوه لوقتها »
سؤال کردم کدام عمل نزد پروردگار عزوجل محبوبتر است؟ فرمود: نماز اول وقت. [ ۱۲۵۷ ]. یکی از دستورات رسول خدا (ص)
به امیرالمؤمنین (ع) این بود که نماز را در اول وقت بخوان و از اول وقت تأخیر مینداز که تأخیر انداختن نماز، بدون عذر، موجب
غضب پروردگار است. [ ۱۲۵۸ ]. رسول خدا (ص) فرماید: شیطان از فرزند آدم گریزان و خائف است تا هنگامی که نمازهای
پنجگانه را در اول وقت به جا آورد، اما همین که از انجام آن کوتاهی ورزید، شیطان بر او مسلط میگردد و او را به گناهان بزرگ
وادار میکند. [ ۱۲۵۹ ]. امام صادق (ع) فرماید: شیعیان ما را به هنگام نماز اول وقت آزمایش کنید که آیا محافظت بر نماز اول وقت
از امام باقر (ع) روایت شده که اول عملی را که در قیامت از بندگان حسابش را « اسرار الصلوه » دارند یا نه؟ [ ۱۲۶۰ ]. در کتاب
میخواهند نماز است؛ اگر قبول شد تمام اعمال قبول میشود و اگر رد شد تمام اعمال رد میگردد. اگر نماز در اول وقت به جا
آورده شد، نورانی و درخشنده، به طرف صاحبش بر میگردد و میگوید: مرا حفظ کردی خدا تو را حفظ کند. و اگر در وقت
.[ فضیلت انجام نشد، تاریک و ظلمانی، به طرف صاحبش برمیگردد و میگوید: مرا ضایع کردی خداوند تو را ضایع سازد. [ ۱۲۶۱
رسول خدا (ص) فرماید: هر کس نماز را سبک بشمارد، و به آن اهمیت ندهد، به پانزده بلا مبتلا میشود: ۱ – خداوند برکت را از
۴ – برای کارهای [ عمر و روزی او بر میدارد. ۲ – سیمای مردمان نیک از او گرفته میشود. ۳ – دعایش بالا نمیرود. [صفحه ۳۸۱
نیکی که انجام میدهد پاداشی نمیگیرد. ۵ – بهرهای از دعای صالحین به او نمیرسد. ۶ – وقت مردن ذلیل میمیرد یعنی عزرائیل
با ذلت جانش را میگیرد. ۷ – تشنه از دنیا میرود. ۸ – گرسنه از دنیا میرود. ۹ – خداوند ملکی را میگمارد تا او را در قبر زجر و
اذیت کند. ۱۰ – قبرش تنگ میشود و مبتلا به فشار قبر میگردد. ۱۱ – قبرش تاریک میگردد. ۱۲ – فردای قیامت ملکی او را به
رو بر زمین میکشد و مردم مینگرند. ۱۳ – در قیامت سخت به حسابش میرسند. ۱۴ – فردای قیامت خداوند نظر رحمت بر او
.[ نمیکند. ۱۵ – به عذاب الیم گرفتار میشود. [ ۱۲۶۲
برگرفته از کتاب اصحاب امام صادق علیه السلام نوشته: علی محدث زاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *