اصحاب و شاگردان

قبیله اشعریون

نویسنده گوید: قبیله اشعریون، که در قم میزیستند، عشیره بزرگی از شیعه به شمار میرفتند، و از مفاخر ایشان آن بود که اول
کسی که تشیع را در قم ظاهر کرد، موسی بن عبدالله بن سعد اشعری بود. علامه مجلسی (ره) از تاریخ قم [ ۶۷۱ ] نقل کرده که در
اللهم «: مدحل اهل قم فرموده: اکثر اهل قم از اشعریین میباشند؛ و پیغمبر (ص) در حق ایشان دعاء و طلب آمرزش کرده، و فرموده
بار خدایا! بزرگ و کوچک اشعریون را بیامرز – و نیز فرموده: اشعریون از مناند و من از – « اغفر للاشعریین صغیرهم و کبیرهم
ایشان میباشم. [ ۶۷۲ ]. از دیگر مفاخر اشعریون آن است که مزرعهها و ملکهای بسیاری بر ائمه اطهار (ع) وقف نمودند؛ و آن که
ایشان اول کسانی بودند که خمس برای ائمه (ع) فرستادند، و آن بزرگواران نیز عده بسیاری از ایشان را به هدیهها و کفنها اکرام
.[ نمودند، که از آن جملهاند: ابوجریر قمی، زکریا بن ادم، و عیسی بن عبدالله بن سعد رضوان الله علیهماجمعین. [ ۶۷۳
برگرفته از کتاب اصحاب امام صادق علیه السلام نوشته: علی محدث زاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *