اصحاب و شاگردان

فضیلت زیارت قبر امام حسین از دیدگاه امام صادق (ع)

زار قبر الحسین و هو یعلم انه امام من قبل الله مفترض » نویسنده گوید: فضیلت زیارت امام حسین (ع) بسیار است، و برای کسی که
۱۱۰۷ ] – زیارت قبر امام حسین (ع) نماید، و بداند که او امامی است از جانب خدا، و پیرویاش بر بندگان ] « الطاعۀ علی العباد
واجب – و عارفا بحقه باشد [ ۱۱۰۸ ]، و زیارت او، نه از روی خود بینی و هوس و تظاهر و شهرت طلبی [ ۱۱۰۹ ]، بلکه فقط به خاطر
خدا باشد [ ۱۱۱۰ ]، از حد وصف بیرون است. در روایات بسیار وارد شده که زیارت آن حضرت معادل حج و عمره [ ۱۱۱۱ ]، و
[ جهاد [ ۱۱۱۲ ]، بلکه بالاتر و افضل است [ ۱۱۱۳ ]، و باعث آمرزش [ ۱۱۱۴ ]، و آسان شدن حساب [ ۱۱۱۵ ]، و رفع [صفحه ۳۱۶
درجات [ ۱۱۱۶ ]، و اجابت دعوات [ ۱۱۱۷ ]، و موجب طول عمر [ ۱۱۱۸ ]، و حفظ بدن و حفظ مال [ ۱۱۱۹ ]، و زیاد شدن روزی
۱۱۲۰ ]، و بر آمدن حاجات [ ۱۱۲۱ ]، و رفع اندوه و گرفتاریهاست. [ ۱۱۲۲ ]. و ترک زیارت آن حضرت، سبب نقصان دین و ایمان ]
۱۱۲۳ ]، و ترک حق بزرگی از حقوق پیغمبر (ص) است. [ ۱۱۲۴ ]. کمتر پاداشی که به زائر قبر شریف داده میشود آن است که: ]
گناهانش آمرزیده شود، و حق تعالی جان و مالش را حفظ کند تا او را به اهلش برگرداند، و چون روز قیامت شود، حق تعالی او را
بیش از دنیا حفظ خواهد نمود. [ ۱۱۲۵ ]. و در روایات بسیار وارد شده که زیارت آن حضرت غم را زائل میکند، و شدت جان
کندن و قول قبر را برطرف میسازد. [ ۱۱۲۶ ]. و هر مالی که در راه زیارت آن حضرت مصرف گردد، حساب میشود برای او، هر
درهمی هزار درهم، بلکه ده هزار درهم [ ۱۱۲۷ ]، و بهتر از آن، رضای پروردگار، و دعای محمد (ص) و آل محمد (ع) میباشد.
۱۱۲۸ ]. و چون رو به قبر آن حضرت رود، چهار هزار ملک از او استقبال کنند، و چون برگردد، از او مشایعت نمایند [ ۱۱۲۹ ] و ]
پیامبران و اوصیاء ایشان و ائمه معصومین و ملائکه سلام الله علیهم اجمعین به زیارت آن حضرت میآیند [ ۱۱۳۰ ]، و برای زوار آن
حضرت دعا [صفحه ۳۱۷ ] میکنند، و ایشان را بشارتهای خوب میدهند [ ۱۱۳۱ ] حق تعالی پیش از اهل عرفات به سوی زائرین قبر
امام حسین (ع) نظر رحمت میفرماید [ ۱۱۳۲ ] و هر کسی در روز قیامت آرزو میکند که کاش زائر آن حضرت میبود، از زیادی
کرامت و بزرگواری ایشان در آن روز. [ ۱۱۳۳ ]. روایات رد این باب بیشمار است، و اختلاف احادیث در مقدار ثواب بستگی به:
اختلاف اشخاص زائر و درجه معرفت آنان به امام؛ و اختلاف زمانها: زمان آزادی یا زمان منع زیارت، فصل مساعد یا فصل سختی،
ایام زیارت مخصوصه یا غیر آن؛ و اختلاف مکانها: دوری و نزدیکی، و وسایل حمل و نقل؛ و اختلاف حالات و مراتب اخلاص و
نیتها دارد. در این جا ما به نقل یک روایت اکتفا میکنیم: کلینی، ابنقولویه، و صدوق، به سندهای معتبر، از ثقه جلیلالقدر معاویۀ
بن وهب بجلی کوفی روایت کردهاند که گفت: وقتی به خدمت حضرت امام جعفر صادق (ع) رفتم، دیدم آن حضرت را که در
مصلای خود مشغول نماز است، نشستم تا نمازش تمام شد، شنیدم که مناجات میکرد، با پروردگار خود، و میگفت: ای خداوندی
که مخصوص گردانیدهای ما را به کرامت، و وعده داده ای ما را شفاعت، و علوم رسالت را و ما را، مخصوص به وصیت پیغمبر
اغفرلی و لاخوانی » ، (ص) گردانیدهای، و علم گذشته و آینده را به ما عطا کردهای، و دلهای مردم را به سوی ما مایل گردانیدهای
بیامرز مرا و برادران مرا و زیارت کنندگان قبر ابیعبدالله الحسین علیه السلام را، ،« و زوار قبر ابیالحسین بن علی صلوات الله علیهما
آنان که مصرف کردند مال خود را و از شهرهای خود بیرون آمدهاند برای رغبت در نیکی به ما و به امید پاداشهای تو در صله به
ما، و شاد گردانیدن پیامبر تو، و اجابت نمودن امر ما، و برای خشمی که بر دشمنان گرفتهاند، و مقصود ایشان خشنودی تو است.
پس، خداوندا، ایشان را از جانب ما، به خشنودی پاداش ده؛ و آنان را در شب و روز حفظ فرما، و برای خانواده ایشان که به جای
گذاشتهاند بهترین جانشین باش، و ایشان را از شتر هر ستمکار جبار معاندی، از ضعیف و قوی، و شر شیاطین جن و انس حفظ فرما؛
و به آنان بیش از آن چه از تو امید دارند عنایت فرما. آنان ما را بر فرزندان و خویشان ترجیح دادند [صفحه ۳۱۸ ] و به خاطر ما
متحمل غربت و دوری از شهر و دیار خود گشتند. بارالها! دشمنان ما، ایشان را سرزنش میکنند و با وجود این از زیارت دست
فارحم تلک الوجوه التی غیرتها الشمس و ارحم تلک الخدود التی تقلبت علی قبر ابی عبدالله » : برنمیدارند. سپس عرض کرد
پس رحم کن بر آن صورتها که از تابش آفتاب متغیر گردیده، و بر آن گونهها که بر قبر امام حسین (ع) قرار ،«… علیه السلام
.[ گرفته… [ ۱۱۳۴
برگرفته از کتاب اصحاب امام صادق علیه السلام نوشته: علی محدث زاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *