اصحاب و شاگردان

امام صادق (ع) و آزادی ابوبکر حضرمی

امام صادق (ع) و آزادی ابوبکر حضرمی

ابوبکر حضرمی که از یاران امام صادق علیه السلام بود، به دستور منصور دوانیقی به زندان افتاد. پسرش نزد امام رفت و ماجرا را تعریف کرد. امام فرمود:« من اکنون مشغول پرستاری از فرزندم اسماعیل هستم، ولی برای پدرت دعا می کنم.» چند روز که از توقف پسر ابوبکر حضرمی در مدینه گذشت، امام پیام فرستاد که:« برگرد؛ خداوند مشکل پدرت را حل کرد، ولی خواست که اسماعیل از دنیا برود.» پسر ابوبکر به شهر ابن هبیره برگشت و سر راهش منصور را دید. فریاد زد:«پدرم، ابوبکر حضرمی، پیرمرد کهنسالی است. آزادش کنید.» منصور به مامورانش گفت:« پسرش نمی‌تواند نگهدار زبانش باشد. پدرش را رها کنید.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *