اصحاب و شاگردان

اصحاب و شاگردان امام صادق (ع) – موسی بناشیم

شیخ طوسی (ره)، او را جزء اصحاب حضرت باقر (ع) بر شمرده است [ ۱۲۷۱ ] و او همان است که خدمت حضرت صادق (ع)
میرسید، و از حضرت سؤال میکرد و جواب میشنید، آن گاه نزد ابوالخطاب میرفت، و ابوالخطاب بر خلاف قول امام صادق (ع)
او را خبر میداد، و موسی گفته حضرت را میگذاشت و گفته ابوالخطاب را قبول میکرد. [ ۱۲۷۲ ]. هنگامی در محضر امام صادق
(ع) بود که مردی راجع به آیهای از قرآن سؤال کرد و حضرت جوابش فرمود، پس مرد دیگری وارد شد و همان آیه را پرسید،
حضرت او را [صفحه ۳۸۴ ] بر خلاف معنی اول خبر داد. موسی گوید: از اختلاف گویی آن حضرت خیالات و شکوکی در دلم
صفحه ۱۸۴ از ۲۸۴
و شبه آن « واو » وارد شد که خدا داند، چنانکه گویا دلم را با کارد قطعه قطعه میکردند، با خود گفتم که من ابوقتاده را که یک
اشتباه نمیکرد، در شام، رها کردم و به سوی این امر چنین اشتباه بزرگی میکند آمدم. پس در آن حال که من دچار چنین فکری
بودم، شخص دیگری وارد شد و از همان آیه پرسید، حضرت برخلاف آن دو جواب پیشین جواب فرمود. آن وقت دلم آرام
گرفت. زیرا دانستم که این اختلاف از روی تعمد و تقیه است. [ ۱۲۷۳ ]. سپس آن حضرت به من توجه نمود و فرمود: ای پسر اشیم!
۱۲۷۴ ] – این است عطای ] « هذا عطاؤنا فامنن اوامسک بغیر حساب » : خدای عزوجل امر را به سلیمان بن داود واگذار نمود و فرمود
ما اتاکم الرسول فخذوه » : ما، خواهی ببخش یا نگهدار که عطای ما بیحساب است – [ ۱۲۷۵ ] و به پیامبر (ص) واگذار کرد و فرمود
۱۲۷۶ ] – آنچه پیامبر به شما داد بگیرید و از آن چه شما را نهی کرد باز ایستید – و آنچه را به رسول خدا ] « و ما نهاکم عنه فانتهوا
من یردالله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام و من یرد ان یضله » ! (ص) واگذار نموده، به ما واگذار کرده است. [ ۱۲۷۷ ]. ای پسر اشیم
۱۲۷۸ ] – هر که را که خدا هدایتش را بخواهد او را، برای اسلام، شرح صدر دهد و دلش را به نور اسلام ] « یجعل صدره ضیقا حرجا
روشن گرداند، و هر که را که گمراهیاش را خواهد سینه و دل او را برای پذیرش ایمان تنگ و حرج نماید – هیچ میدانی حرج
چیست؟ عرض کردم: [صفحه ۳۸۵ ] نه حضرت دست خود را محکم بست و به من فهماند حرج هر چیز میان پری است که نه چیزی
.[ از آن بیرون شود و نه چیزی بتواند در آن داخل گردد. [ ۱۲۷۹
برگرفته از کتاب اصحاب امام صادق علیه السلام نوشته: علی محدث زاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *