اصحاب و شاگردان

اصحاب و شاگردان امام صادق (ع) – محمد بن سائب کلبی

پدر هشام، محمد بنسائب، از فقهای زمان [ ۱۵۹۹ ]، و از علمای کوفه، و در علم تفسیر و علم انساب مبرز و پیشرو بوده [ ۱۶۰۰ ] و
از اوست [ ۱۶۰۲ ]، و او اول کسی « احکام القرآن » و همچنین کتاب ،« تقسیم القرآن » کتابی در تفسیر نگاشته است [ ۱۶۰۱ ] کتاب
است که در احکام القرآن کتابی تصنیف کرده است. [ ۱۶۰۳ ]. محمد در سال ۱۴۶ هجری در کوفه از دنیا رفت [ ۱۶۰۴ ] هشام علوی
بسیاری از پدر آموخت و کار او را تکمیل کرد. [ ۱۶۰۵ ]. سمعانی در کتاب انساب گوید: محمد، پدر هشام، اهل کوفه، و صاحب
.[ تفسیر، و قائل به رجعت بوده است. [ ۱۶۰۶
برگرفته از کتاب اصحاب امام صادق علیه السلام نوشته: علی محدث زاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *