اصحاب و شاگردان

اصحاب و شاگردان امام صادق (ع) – عیسی بن عبدالله بن سعد اشعری قمی

نویسنده گوید: عمران، برادری به نام عیسی بن عبدالله دارد که او نیز در نزد امام صادق (ع) وجاهت داشته، و آن جناب به وی
عنایتی تمام داشته است. و او همان است که [صفحه ۲۸۹ ] امام صادق (ع) میان دیدگان او را بوسید و فرمود: تو از ما اهل بیت
میباشی. [ ۱۰۳۰ ]. روایت شده که وقتی عیسی بر حضرت وارد شد، امام به او سفارش چیزهایی را فرمود، پس عیسی با آن جناب
وداع کرد، و بیرون رفت. امام به وسیله خادمش او را برگردانید و دیگر باره او را به چیزهایی سفارش نمود، و سپس گفت: ای
عیسی بن عبدالله! خدای عزوجل فرموده: امر کن اهل بیتت را به نماز، و تو از ما اهل بیتی… [ ۱۰۳۱ ]. در مجالس شیخ مفید (ره)، از
یونس بن یعقوب روایت شده که گفت: زمانی که در مدینه بودم، در یکی از کوچههای مدینه، حضرت صادق (ع) به من رسید و
فرمود: یونس برو بر در خانه ما که در آن جا یک تن از خاندان ما منتظر نشسته است. من بر در خانه حضرت رفتم دیدم عیسی بن
عبدالله در آن جا نشسته، به او گفتم: کیستی؟ گفت: از اهل قم میباشم. طولی نکشید حضرت در حالی که بر چهارپایی سوار بود
تشریف آورد و وارد منزل شد و به ما فرمود: داخل شوید. همین که وارد شدیم، خطاب به من فرمود: چنان گمان میکنم که تو
حرف مرا، که گفتم عیسی بن عبدالله از ما خاندان است، انکار داری؟ عرض کردم: آری، فدایت شوم، عیسی بن عبدالله مردی از
اهل قم است، چگونه از شما اهل بیت باشد؟ حضرت فرمود: ای یونس! بدان که عیسی بن عبدالله در حیات و ممات مردی است از
ما. [ ۱۰۳۲ ]. در کافی، از علی بن زیاد، از پدرش روایت شده که گفت: خدمت امام صادق (ع) بودم که عیسی بن عبدالله قمی وارد
شد. حضرت به او خوشامد گفت، و نزدیک خودش نشانید، سپس فرمود: ای عیسی بن عبدالله! از ما نیست و شرافتی ندارد کسی
که در شهری باشد که صد هزار نفر یا بیشتر در آن جا زندگی کنند، و در آن شهر شخصی پارساتر از او یافت گردد (از ما نیست
.[ کسی که از نظر تقوی بالاتر از دیگران نباشد). [ ۱۰۳۳
صفحه ۱۳۴ از ۲۸۴
برگرفته از کتاب اصحاب امام صادق علیه السلام نوشته: علی محدث زاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *