اصحاب و شاگردان

اصحاب و شاگردان امام صادق (ع) – عمران بن عبدالله بن سعد اشرعی قمی

اشاره
از اجلاء اهل قم، و از اصحاب و دوستان امام صادق (ع) [ ۱۰۲۴ ]، و از محبوبین آن حضرت بوده و حضرت او را بسیار دوست
میداشت، و هر وقت بر آن حضرت، در مدینه، وارد میشد [صفحه ۲۸۸ ] از او تفقد میفرمود، و احوال اهل بیت و خویشاوندان و
صفحه ۱۳۳ از ۲۸۴
بستگانش را جویا میشد. [ ۱۰۲۵ ]. وقتی عمران بر حضرت صادق (ع) وارد شد، آن جناب از او احوالپرسی فرمود و با او نیکویی و
بشاشت نمود؛ چون برخاست برود، حماد ناب از آن حضرت پرسید: کیست این شخص که این نحو او مهربانی کردید؟ فرمود: این
.[ از اهل بیت نجباء است یعنی اهل قم، که اراده نمیکند ایشان را جباری از جباره، مگر این که خدا در هم میشکند او را. [ ۱۰۲۶
روایت شده که عمران بن عبدالله، در منی، خیمههای بزرگ زنانه و مردانه با خود داشت، و آنها را برای امام صادق (ع) نصب
میکرد. همین که حضرت، با اهل بیت خود، وارد شد، پرسید: این خیمه چیست؟ گفتند: عمران بن عبدالله قمی، این خیمهها را برای
شما درست کرده، حضرت در آن جا منزل کرد، و عمران را طلبید. عمران به حضور رسید و عرض کرد: این خیمهها همانهایی
است که امر کرده بودید برایتان بسازم. حضرت فرمود: این خیمهها چند از کار در آمده؟ عمران عرض کرد: فدایت شوم،
کرباسهای آن را خودم بافتهام و ساختهام، و برای شما درست کردهام، و به رسم هدیه تقدیم داشتهام، و دوست دارم که قبول
فرمایید؛ و من آن پولی را که برای این کار فرستاده بودید، رد کردم. آن گاه حضرت دست عمران را گرفت و فرمود: از خدا
میخواهم که صلوات فرستد بر محمد و آل محمد، و آن که تو و خاندانت را در سایه رحمت خود درآورد، روزی که سایهای
.[ نباشد، جز سایه رحمت او (روز قیامت). [ ۱۰۲۷
برگرفته از کتاب اصحاب امام صادق علیه السلام نوشته: علی محدث زاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *