اصحاب و شاگردان

اصحاب و شاگردان امام صادق (ع) – عبدالله نجاشی، ابوبجیر

اشاره
در ابتدا رأی زیدیه [ ۹۷۱ ] داشت. [ ۹۷۲ ]. او در سفری به مکه، به مجلس عبدالله بن حسن رفت تا از او، درباره کار خود، سؤال
نماید، و چون پاسخی نشنید، به خدمت حضرت صادق (ع) شرفیاب شد. حضرت پس از دادن پاسخ، برای هدایتش، اخباری از
واقعهای که برای او اتفاق افتاده بود بیان فرمود. لاجرم نور امامت بر قلبش تابیدن گرفت، و چون از خدمت آن حضرت بیرون آمد،
به رفیق خود، عمار سجستانی، گفت: شهادت میدهم که این مرد عالم آل محمد (ص) است، و آن چه من تا به حال بر آن بودم
باطل بود، و صاحب امر امامت همین جناب است. [ ۹۷۳ ]. کلینی (ره)، در اصول کافی، از محمد بن جمهور، نقل کرده که شخصی
به امام صادق (ع) عرض کرد: در دفتر عبدالله نجاشی، حاکم اهواز و فارس، بر عهده من خراجی است و او از کسانی است که به
بسم الله الرحمن الرحیم سر اخاک » : فرمانبرداری از شما معتقد است؛ اگر صلاح بدانید برایش نامهای بنویسید. حضرت مرقوم فرمود
برادرت را شاد کن تا خدا تو را شاد کند – همین که نام امام صادق (ع) به عبدالله نجاشی رسید، آن را بوسید و بر – « یسرک الله
صفحه ۱۲۵ از ۲۸۴
چشم گذاشت و گفت: حاجتت چیست؟ آن مرد گفت: در دیوان شما خراجی بر من است. نجاشی گفت: چه مقدار است؟ مرد
گفت: ده هزار درهم. نجاشی دفتردارش را خواست و دستور داد از حساب شخصی خودش پرداخت شود؛ و بدین ترتیب بدهی آن
مرد را از دفتر دیون خارج [صفحه ۲۷۲ ] کرد، و برای سال بعد هم همان مقدار خراج را به نام خودش ثبت کرد، و آن گاه رو به
مرد کرد و گفت: آیا تو را شاد کردم؟ مرد گفت: آری. سپس دستور داد تا به او مرکبی و کنیزی و غلامی و یک دست لباس
دادند و در هر بار از او میپرسید که آیا تو را شاد کردم؟ و او در جواب میگفت: آری، قربانت. و هر چه او میگفت آری،
نجاشی میافزود تا از عطا فراغت یافت، آن گاه گفت: فرش این اتاق را هم که، در لحظه دریافت نامه مولایم، زیر پایم بود بردار و
ببر، و بعد از این هم، هر گاه نیازی داشتی پیش من آی. چون آن مرد به خدمت امام صادق (ع) رسید و جریان را، چنان که واقع
شده بود، گزارش داد، حضرت مسرور شد. مرد گفت: یا ابنرسول الله، گوییا نجاشی با این رفتارش، در مورد من، شما را نیز
.[ شادمان کرد؟ فرمود: آری به خدا، به یقین او، خدا و پیغمبرش را نیز شادمان کرد. [ ۹۷۴
برگرفته از کتاب اصحاب امام صادق علیه السلام نوشته: علی محدث زاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *