اصحاب و شاگردان

اصحاب و شاگردان امام صادق (ع) – سلیمان بن خالد ابوربیع هلالی کوفی

اشاره
از اصحاب حضرت باقر و حضرت صادق علیهماالسلام بوده، و در آغاز زندگانیاش در ردیف یاوران زید بود و با او خروج کرد و
انگشتانش در همان واقعه قطع شد [ ۷۷۹ ]، لیکن پس از آن به مذهب حق بازگشت. و چون از دنیا رفت امام صادق (ع) بر مرگ او
متأثر گردید. [ ۷۸۰ ]. روزی حضرت باقر (ع) سواره به یکی از باغات مدینه میرفت، و سلیمان در ملازمت آن جناب بود، در راه، از
حضرت سؤال کرد که آیا امام میداند آن چه در روز واقع میگردد؟ حضرت فرمود: ای سلیمان! سوگند به آن که محمد صلی الله
علیه و آله را به نبوت مبعوث فرمود و او را به رسالت برگزید، امام میداند آن چه را که در روز و در ماه و در سال اتفاق میافتد.
مگر نمیدانی که روح بر امام نازل میشود در شب قدر؛ و میداند آن چه در سال واقع میگردد، تا سال بعد، و آن چه در شب و
روز رخ میدهد؛ و الان میبینی چیزی را که قلب تو به آن مطمئن شود. پس آن حضرت خبر داد از واقعه دو نفر دزد و فرمود که
الساعه با آنان برخورد خواهیم کرد… [ ۷۸۱ ]. در کافی، نقل شده که سلیمان بن امام صادق (ع) عرض کرد، من خانوادهای دارم که
یا ایها الذین آمنوا قوا » : از من شنوایی دارند، آیا آنان را به امر امامت دعوت کنم؟ فرمود: آری، خدای عزوجل در کتابش میفرماید
۷۸۲ ] – ای کسانی که ایمان آوردهاید، خود و خاندان خود را از آتشی که ] « انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس و الحجاره
آتشگیره آن مردم و سنگ است بر کنار دارید – [ ۷۸۳ ]. روزی سلیمان بن امام صادق (ع) عرض کرد: گروه زیدیه مردمی معروف
و با تجربه هستند، و در نزد آنان هیچ کس از خاندان پیامبر (ص) محبوبتر از شما نیست، اگر صلاح بدانید آنان را به خود نزدیک
کنید. حضرت فرمود: ای سلیمان! اگر این کم خردان بخواهند ما را از علم خود باز داشته (انکار علم ما کرده) و ما را به سوی
[ نادانی خود کشند، هیچ خوشامدی بر آنان مباد، ولی اگر بخواهند گفتار ما را گوش کنند و چشم به راه فرج ما [صفحه ۲۳۰
باشند، بفرمایند. [ ۷۸۴ ]. شیخ مفید، سلیمان را از بزرگان اصحاب حضرت صادق (ع) شمرده و او را از ثقات و فقهای صالحین
میداند. [ ۷۸۵ ]. نجاشی گوید: سلیمان مردی فقیه و وجیه بوده، و از حضرت باقر و حضرت صادق علیهماالسلام روایت کرده، و در
زمان حیات امام صادق (ع) از دنیا رفت؛ حضرت بر مرگ او اندوهناک شد، و برای فرزندانش دعای خیر فرمود، و درباره آنان به
اصحابش سفارش کرد. [ ۷۸۶ ]. و از بعضی روایات ظاهر میشود که این سلیمان صاحب سر بوده؛ چنانچه در کافی از عمار روایت
شده که گفت: امام صادق (ع) به من فرمود: آیا به کسی خبر دادهای آن چه را که به تو خبر دادهام؟ عرض کردم: نه، فقط به
سلیمان بن خالد گفتهام. فرمود: احسنت! [ ۷۸۷ ]، آیا نشنیدهای گفته شاعر را فلا یعدون سری و سرک ثالثا الا کل سر جاوز الاثنین
شاع راز من و تو به سومین کس نرسد هر راز که از دو بگذرد فاش شود [ ۷۸۸ ]. سلیمان کتابی دارد که عبدالله مسکان [ ۷۸۹ ]، که
صفحه ۱۱۰ از ۲۸۴
.[ یک تن از اصحاب اجماع است [ ۷۹۰ ]، از او روایت میکند. [ ۷۹۱
برگرفته از کتاب اصحاب امام صادق علیه السلام نوشته: علی محدث زاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *