اصحاب و شاگردان

اصحاب و شاگردان امام صادق (ع) – رزام بن مسلم، مولی خالد بن عبدالله قسری

اشاره
شیخ طوسی (ره)، او را از اصحاب امام صادق (ع) شمرده است. [ ۵۸۹ ]. شیخ کشی (ره)، از رزام بن مسلم، نقل کرده که گفت: من
در مدینه معذب بودم، و مرا به سقف میآویختند و کسی که مرا شکنجه میداد، در را به روی من میبست و میرفت. اهل خانه
پس از رفتن او، مرا از سقف به زیر میآوردند، ساعتی بر زمین مینشستم و راحت میشدم، تا نزدیک آمدن او، دوباره اهل خانه
مرا از سقف آویختند. مدتی گذشت، تا آنکه روزی، کاغذی که بسته به سنگی بود، از روزنه خانه به سوی من پرتاب شد. نامه را
بسم الله الرحمن الرحیم.ای رزام! بگو: یا کائنا قبل کل شیء و یا کائنا » : گرفتم. دیدم که خط حضرت صادق (ع) است، نوشته بود
چون این دعا را خواندم از عذاب خلاص شدم. .« بعد کل شیء و یا مکون کل شیء البسنی درعک الحصینۀ من شیر جمیع خلقک
۵۹۰ ]. در روز جمعهای، منصور دوانیقی، در حالی که تکیه بر دست حضرت صادق (ع) کرده بود، بیرون آمد؛ رزام که ناظر صحنه ]
بود، گفت: دوست میداشتم که صورت منصور، کفش امام صادق (ع) باشد. پس در فرصتی نزدیک رفت. و از امام صادق (ع)، از
.[ نماز و حدود آن سؤال کرد، حضرت در پاسخ او فرمود: از برای نماز چهار هزار حد است… [ ۵۹۱
برگرفته از کتاب اصحاب امام صادق علیه السلام نوشته: علی محدث زاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *