اصحاب و شاگردان

اصحاب و شاگردان امام صادق (ع) – ربیع بن ابی مدرک ابوسعید کوفی

شیخ طوسی (ره)، در رجالش، او را از اصحاب امام صادق (ع) شمرده [ ۵۸۵ ]، و علامه حلی، در خلاصه، از او به عنوان ثقه نام برده
است. [ ۵۸۶ ]. ابنندیم در کتاب الفهرست گوید: وی از فقهای شیعه بوده، و جزء کسانی است که در اصول و فقه کتابی نوشتهاند.
۵۸۷ ] نجاشی گوید: ابوسعید کوفی را مصلوب نامیدهاند، چون وی را در کوفه برای (تشیعاش) به دار کشیدند؛ او ثقه است، و از ]
[ امام صادق (ع) روایت کرده، و کتابی دارد. [ ۵۸۸ ]. [صفحه ۱۹۳
برگرفته از کتاب اصحاب امام صادق علیه السلام نوشته: علی محدث زاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *