اصحاب و شاگردان

اصحاب و شاگردان امام صادق (ع) – خالد بجلی

خالد از اصحاب امام صادق (ع) [ ۵۰۳ ] و مردی صالح بود. [ ۵۰۴ ] او دارای کتابی است که حسن بن محبوب از او نقل کرده است.
۵۰۵ ]. خالد از کسانی است که دین خود را بر امام صادق علیهالسلام، عرضه داشت: شیخ کشی (ره)، از ابیسلمه جمال، روایت ]
کرده که گفت: در خدمت امام صادق (ع) بودم که خالد بجلی وارد شد، و به امام عرض کرد، فدایت گردم، میخواهم دینم را بر
شما عرضه بدارم – و قبلا به حضرت گفته بود که از شما سؤالی دارم، حضرت هم فرموده بود: بپرس، به خدا، از هر چه بپرسی
برایت به اندازهای که لازم است، جواب میگویم و کتمان نمیکنم – آن گاه خالد گفت: اول، آن چه معتقدم، عرض میکنم:
شهادت بر وحدانیت خداوند و اینکه خدایی جز او نیست و شریکی ندارد. امام صادق (ع) فرمود: همین طور است پروردگار ما،
خدای دیگری با او نیست. سپس خالد گفت: شهادت میدهم که محمد (ص) اقرار به بندگی خدا دارد و فرستاده خداست.
حضرت فرمود: همین طور است، محمد (ص) مقر است به بندگی خدا؛ و فرستاده، از جانب حضرت حق، بر خلق است. سپس
گفت: علی (ع) اطاعتش بر بندگان فرض است، همچنان که اطاعت پیغمبر (ص) بر خلق لازم است. حضرت فرمود: چنین است.
سپس گفت: شهادت میدهم که اطاعت حضرت حسن (ع) مانند رسول خدا (ص) و علی (ع) واجب است. امام فرمود: صحیح
است. سپس گفت: شهادت میدهم [صفحه ۱۷۲ ] که اطاعت امام حسین (ع) بعد از امام حسن (ع) بر مردم لازم است همان گونه
که اطاعت پیغمبر و علی و حسن علیهم السلام لازم است. حضرت فرمود: اطاعت حضرت حسین (ع) لازم است. سپس گفت:
شهادت میدهم که حضرت زین العابدین (ع) اطاعتش مانند اطاعت حضرت حسین (ع) لازم و واجب بر خلق است. حضرت فرمود:
چنین است. سپس گفت: شهادت میدهم که اطاعت حضرت علی بن الحسین (ع) لازم است. حضرت فرمود: اطاعت حضرت
محمد بن علی (ع) لازم است. سپس گفت: شهادت میدهم که خداوند شما را وارث آنان قرار داده و آن چه به آنان مرحمت
کرده، به شما نیز عنایت فرموده، و اطاعتت را بر خلق لازم قرار داده. امام صادق (ع) فرمود: بس کن که الان سخن حق را گفتی…
.[۵۰۶]
برگرفته از کتاب اصحاب امام صادق علیه السلام نوشته: علی محدث زاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *