اصحاب و شاگردان

اصحاب و شاگردان امام صادق (ع) – حمزه بن محمد طیار

کنیه او ابوعماره است. او از معاریف اصحاب امام باقر (ع) و امام صادق (ع) است. [ ۴۶۵ ] امام پنجم حضرت باقر (ع) به وجود او
مباهات و افتخار میکرد. ابوعمرو کشی، از هشام بن حکم، روایت کرده که حضرت صادق (ع)، بعد از شنیدن خبر مگر حمزه
« رحمه الله و لقیه نضره و سرورا فقد کان شدید الخصومۀ عنا اهل البیت » : طیار، بر او رحمت فرستاد، و در حقش دعا کرد؛ و فرمود
– خدا او را رحمت کند، و خوشی و شادمانی نصیبش فرماید، به راستی او مدافع سرسختی برای ما اهل بیت بود – [ ۴۶۶ ]. از حمزه
طیار منقول است که گفت: خدمت حضرت صادق (ع) عرضه داشتم که شنیدهام: مناظره اصحابت را با دیگران خوش نمیداری؟
حضرت فرمود: اما مناظره (امثال) تو را با دشمنان دوست دارم؛ زیرا که اگر در دامی واقع شوی، میتوانی پرواز نمایی. [ ۴۶۷ ]. از
این اجازه مخصوص امام صادق (ع) به او در مناظره با مخالفان، مراتب فضل و حذاقت حمزه طیار، در امور دینی معلوم میگردد. از
حمزه بن طیار روایت شده که گفت: هنگامی که امام صادق (ع) دست مرا گرفت، پس ائمه (ع) را یک یک شمرد، و حساب
میکرد به دست خود، تا رسید به حضرت باقر (ع)، دیگر چیزی نشمرد؛ گفتم: خدا مرا فدای تو کند، هرگاه بشکافی اناری را و
بفرمایی پارهای از آن حلال و پاره دیگر حرام است، من شهادت خواهم داد که آن چه حرام کردی حرام، و آن چه حلال کردی
حلال است. [ ۴۶۸ ]. از این سخن، میزان اخلاص و پایه اعتقاد او به امام و حجت خدا، آشکار میگردد. در کافی، از حمزه بن طیار،
روایت شده که گفت: شنیدم امام صادق (ع) فرمود: اگر در روی زمین جز دو نفر باقی نمانند، یکی از آن دو بر دیگری امام و
[ حجت است. [ ۴۶۹ ]. [صفحه ۱۶۳
برگرفته از کتاب اصحاب امام صادق علیه السلام نوشته: علی محدث زاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *