اصحاب و شاگردان

اصحاب و شاگردان امام صادق (ع) – حسن بن زیاد عطار کوفی

اشاره
از اصحاب امام صادق (ع) [ ۴۰۹ ]، ثقه و جلیل القدر [ ۴۱۰ ]؛ و او همان است که به محضر امام صادق (ع) مشرف شد، و عرض کرد:
صفحه ۷۶ از ۲۸۴
میخواهم دینم را بر شما عرضه بدارم. حضرت فرمود: بگو، عرض کرد: شهادت میدهم، نیست خدایی جز خدای یگانه و شریک
ندارد، و شهادت میدهم که حضرت محمد بن عبدالله (ص) بنده و فرستاده خداست، و اعتراف دارم که آن چه آورده، همه از
طرف خدای عالم است. حضرت فرمود: دین حق همین است که تو میگویی. گفت: و شهادت میدهم که علی (ع) امام من است،
و مفترض الطاعه میباشد و خداوند اطاعت او را بر من واجب قرار داده؛ و هر کس او را بشناسد مؤمن است و هر کس جاهل به او
باشد گمراه، و رد او کفر به خداست. سپس ائمه (ع) را شمرد و بیان کرد تا رسید به امام صادق (ع). حضرت فرمود: چه میخواهی،
میخوانی تو را به این جهت دوست داشته باشم؟ تو را دوست دارم. [ ۴۱۱ ]. شیخ مفید (ره)، داستان عرضه کردن، حسن بن زیاد،
دین خود را بر امام صادق علیهالسلام، چنین آورده است: حسن بن زیاد گوید: وقتی که زید بن علی بن الحسین به کوفه وارد شد
(آن گاه که بر [صفحه ۱۴۷ ] حکومت هشام خروج کرده بود) مطالبی در ذهنم خطور کرد. از این رو قصد مکه کردم و از مدینه
گذر نموده خدمت امام صادق (ع) رسیدم. حضرت بیمار بود و بر تختی به پشت خوابیده و شدیدا نحیف و لاغر گشته بود. عرض
کردم: میل دارم دین خود را بر شما عرضه کنم، امام بر پهلو غلطید و نگاهی بر من انداخت و فرمود: حسن! تو را از این کار بینیاز
میدانم. سپس فرمود: بگو. آن گاه من گواهی بر توحید و نبوت و امامت دادم تا رسیدم به خود آن حضرت، و گفتم: گواهی
میدهم که شما به منزلت و مقام حسن و حسین و امامان پیش از خود هستید. فرمود: بس است، خواسته تو را دانستم؛ میخواهی که
تو را در اعتقاد به این امر به دوستی بشناسم و بر اعتقاد تو صحه بگذارم. گفتم: اگر مرا به دوستی بپذیری و عقایدم را صحیح بدانی
البته که به خواسته خویش رسیدهام. فرمود: تو را بر این اعتقاد به دوستی پذیرفتم… [ ۴۱۲ ]. نویسنده گوید: عدهای از اصحاب،
دینشان را بر ائمه اطهار علیهم السلام عرضه داشتهاند؛ که از آن جمله: حمران بن اعین، و عمرو بن حریث، و خالد بجلی، و یوسف،
و حسن بن زیاد است که دین خودشان را بر امام صادق (ع) عرضه نمودند.
برگرفته از کتاب اصحاب امام صادق علیه السلام نوشته: علی محدث زاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *