اصحاب و شاگردان

اصحاب و شاگردان امام صادق (ع) – حارث بن مغیره نصری

از بنی نصر بن معاویه بوده، و از اهل بصره است. او از حضرت باقر و صادق و موسی بن جعفر و زید بن علی سلام الله علیهم
اجمعین، روایت نقل کرده، و ثقه است [ ۳۸۰ ]، و کتابی در حدیث دارد [ ۳۸۱ ]، و روایت شده که او اهل بهشت است. [ ۳۸۲ ] در
روایت است که چون حضرت صادق (ع)، دستور تجدید توبه و عبادت را به زید شحام میدهد، و او نزدیکی مرگ خویش را
احساس میکند، اندوهگین میگردد، حضرت در مقام تسلی، او را به بهشت بشارت میدهد، و میفرماید: گوییا تو را، در درجه
خودت، در بهشت میبینیم؛ و رفیق هم درجهات، در آن جا، حارث بن مغیره نصری است. [ ۳۸۳ ]. کشی از یونس بن یعقوب روایت
کرده که گفت: ما محضر حضرت صادق (ع) بودیم، حضرت فرمود: آیا برای شما تکیهگاه و پناهگاهی نیست که در آن جا
آرامش و آسایش داشته باشید؟ عرض کردیم: نه. فرمود: چرا از حارث بن مغیره نصری، غافلید. [ ۳۸۴ ]. از این روایت استفاده
میگردد که حارث بن مغیره نصری، پناهنگاه و ملجأ شیعه بوده است. در کافی نقل شده که حارث بن مغیره گفت: امام صادق (ع)
فرمود: مسلمان برادر [صفحه ۱۴۰ ] مسلمان است، چشم و آینه و راهنمای اوست؛ نسبت به او خیانت و نیرنگ و ستم روا ندارد، و او
.[ را تکذیب نکند، و از او غیبت ننماید. [ ۳۸۵
برگرفته از کتاب اصحاب امام صادق علیه السلام نوشته: علی محدث زاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *