اصحاب و شاگردان

اصحاب امام صادق فضیل بن یسار بصری

فضیل بن یسار نهدی مکنی به ابوالقاسم یا به قولی ابومسدر. راویی ثقه و جلیل القدر است. کشی او را در زمره ی کسانی شمرده است که علمای امامیه به اتفاق آراء، آنان را تصدیق کرده اند. و روایت شده است که حضرت صادق علیه السلام هرگاه او را می دید می فرمود: «بشر المخبتین» هر که دوست دارد که نظر کند به سوی مردی که از اهل بهشت، پس نظر کند به سوی این مرد. [۴۳۶] . و می فرمود که: فضیل از اصحاب پدر من است و من دوست می دارم که آدمی دوست بدارد اصحاب پدرش را. [۴۳۷] . شیخ مفید در «رساله ی عددیه ی» خود می نویسد: او از جمله ی فقهای برجسته و سرآمدی است که حلال و حرام و فتوا و احکام از آنان گرفته می شود و به هیچ یک از آنان نمی توان عیب و ایرادی گرفت. [۴۳۸] . وی از امام باقر و امام صادق علیهماالسلام و از علی بن حسن و زکریا نقامن و عبدالواحد بن مختار انصاری روایت کرده است و ابن بکیر، ابن رئاب، أبان بن عثمان، جمیل بن دراج و دیگران نیز از او روایت کردند. فضیل در زمان امام صادق علیه السلام وفات کرد؛ و آن کسی که او را غسل داده بود برای آن حضرت نقل کرده که: در وقت غسل فضیل، دستش سبقت می کرد بر عورتش. حضرت فرمود: «رحم الله الفضیل بن یسار، هو منا أهل البیت». [۴۳۹] . [ صفحه ۲۳۰] خدا فضیل بن یسار را رحمت کند! او از ما اهل بیت بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *