احادیث و سخنان

هفت دستور امام صادق (ع)

سفیان ثوری گفت: خدمت حضرت صادق علیه السلام رسیدم عرض کردم: به من سفارشی (پندی) فرمایید تا بعد از شما آن را به کار بندم. حضرت فرمودند: به گوش میگیری، ای سفیان؟
[صفحه ۵۲]
عرض کردم: آری، ای پسر دخت رسول خدا (ص) حضرت فرمودند: ای سفیان، دروغگو را مردانگی نیست و حسود را آسایش و شاهان را برادری و مغرور و متکبر را دوستی و بداخلاق را سروری نیست.
حضرت سپس دم فروبستند. من گفتم: ای پسر دخت رسول خدا (ص)، بیشتر بفرمایید، حضرت فرمودند: ای سفیان، به خدا اعتماد کن، تا عارف باشی و به آن چه قسمت تو کرده است خرسند باش، تا توانگر باشی، چنان رفاقت کن که با تو رفاقت میکنند، تا بر ایمانت بیفزایی و با بدکار همنشینی مکن، که تو را بدکاری میآموزد و در کارهایت با کسانی مشورت کن که از خداوند عزوجل میترسند.
پس حضرت دوباره دم فروبستند. گفتم: ای پسر دخت رسول خدا (ص) بیشتر بفرمائید. حضرت فرمودند: ای سفیان، هر که عزت خواهد بی آن که پادشاهی داشته باشد و قدرت خواهد بی آن که برادران (و دوستان) داشته باشد و هیبت و شکوه خواهد بی آن که مال و ثروت داشته باشد، باید از خواری معاصی خداوند به عزت طاعت او درآید.
باز حضرت دم فروبستند. عرض کردم: ای پسر دخت رسول خدا (ص) باز هم بفرمایید. حضرت فرمودند: ای سفیان پدرم سه نکتهی ادب به من آموخت و از سه چیز نهی فرمود: اما آن سه نکتهی ادب که به من آموخت این بود که به من فرمود: فرزندم، هر که با یار بد بنشیند، به سلامت نماند و هر که گفتارش را در بند نکشد، پشیمان گردد و هر که به جاهای بدنام آمد و شد کند، مورد بدگمانی و اتهام قرار گیرد. عرض کردم: ای پسر دخت رسول خدا (ص) آن سه چیز که شما را از آنها نهی نمودند چیست؟
حضرت فرمودند: مرا از همنشینی با کسی که بر نعمت (دیگران) حسادت میورزد و از گرفتاری و معصیت (دیگران) شاد میشود و یا کسی که سخنچین است نهی فرمود. [۹۵].
[صفحه ۵۳]
برگرفته از کتاب در مکتب امام جعفر صادق علیه السلام نوشته: محمد حسین نوحه خوان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *