احادیث و سخنان

سخن امام صادق چگونگی نماز پشت ناصبی

حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: دو گروه از امر به معروف و نهی از منکر بهره مند می شوند: اول مؤمنین که اصولا نصیحت پذیرند و دوم نادانی که نصیحت را قبول می کند و پند را فرا می گیرد و صاحب قدرت و زور زیر بار حق جویی و حق پوئی نمی رود.
و از علی بن سعد بصری نقل می کند که گفت: به حضرت صادق علیه السلام گفتم: من در قبیله ی بنی عدی وارد می شوم و آنها همه از مؤذن و پیشنماز و اهل مسجد، عثمانی هستند و از شما و شیعیانتان بیزاری می جویند و من هم در میان آنها منزل کرده ام. شما درباره ی نماز خواندن پشت سر این امام جماعت چه می فرمائید؟ فرمود: نماز بخوان و اعاده هم نکن. هنگامی که به بصره رفتی و فضیل بن یسار قضیه را از تو پرسید و جواب مرا برای او نقل کردی؛ به پاسخ او به این سؤال عمل کن و پاسخ مرا رها کن. علی گفت: به بصره رفتم و قضیه را به فضیل گفتم. گفت: او به سخن خود داناتر است، ولی من از او و پدرش شنیدم که می فرمودند: نمازی که پشت سر ناصبی خواندی، حساب نکن و مانند نماز فرادا حمد و سوره بخوان؛ علی گفت: من به جواب فضیل عمل کرده و جواب حضرت صادق علیه السلام را رها کردم و متوجه شدم که حضرت آن پاسخ را از روی مصلحتی مانند تقیه و غیره فرموده است.
[صفحه ۱۷۹]
برگرفته از کتاب معجزات امام صادق علیه السلام نوشته آقای حبیب الله اکبرپور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *